TUYÊN QUANG

Huyện Sơn Dương: Sẵn sàng chào đón các nhà đầu tư

08:36:08 | 4/4/2013

Trong những năm qua, Huyện Sơn Dương luôn là địa bàn trọng điểm thu hút đầu tư của tỉnh Tuyên Quang. Với những kết quả đạt được về mặt kinh tế- xã hội cũng như nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng, cải cách thủ tục hành chính cho thấy Sơn Dương đã có những bước chuẩn bị tốt nhất, sẵn sàng chào đón các nhà đầu tư. Hướng tới hội nghị "Diễn đàn Xúc tiến đầu tư và an sinh xã hội vùng Tây Bắc năm 2013" tại tỉnh Tuyên Quang, Phóng viên Tạp chí Vietnam Business Forum đã có cuộc trao đổi với ông Lê Hồng Quang, Chủ tịch UBND huyện Sơn Dương. Duy Bình thực hiện.

Xin ông cho biết một số kết quả đạt được về thu hút đầu tư của huyện Sơn Dương trong thời gian qua. Đạt được những kết quả ấy, Sơn Dương đã có những bước đột phá nào nhằm cải thiện môi trường kinh doanh?

Trong những năm gần đây, dưới tác động của suy giảm kinh tế thế giới và trong nước, các doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn. Song với sự lãnh đạo của cấp ủy và chính quyền từ cấp tỉnh, huyện, xã, sự phấn đấu vượt qua khó khăn của các doanh nghiệp và người lao động, kinh tế của Huyện vẫn đạt được sự tăng trưởng khá qua các năm, cơ sở hạ tầng của Huyện ngày càng được nâng cấp và thay đổi rõ rệt. Nhiều dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh được triển khai trên địa bàn vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng như: Nhà máy Giấy và bột giấy An Hòa, Nhà máy Đường Sơn Dương, Nhà máy Chè Tân Trào, Nhà máy Tuyển luyện Thiếc, Nhà máy cao lanh Fesspat Hào Phú.

Trên địa bàn Huyện đã có 1 cụm công nghiệp, hiện nay đã thu hút được một số dự án đầu tư hoạt động như: Nhà máy chế biến quặng Barit Vân Sơn, Nhà máy chế biến quặng Barit 27-7, Nhà máy cao lanh Fesspat An Bình. Đến năm 2012, giá trị sản xuất công nghiệp của Huyện đạt trên 535,7 tỷ đồng, tạo việc làm cho trên 3.500 lao động hàng năm.

Để có được những kết quả đó Huyện Sơn Dương trong những năm qua đã cùng các cấp, các ngành triển khai đồng bộ các chính sách thu hút đầu tư đột phá của tỉnh ban hành để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp. Bên cạnh đó Huyện cũng chủ động tạo những điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp như: Thực hiện tốt việc lập các quy hoạch và công bố công khai các quy hoạch tổng thể, quy hoạch chi tiết các cụm, điểm công nghiệp; Huy động mọi nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng, trong đó làm tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư để bàn giao đất cho các nhà đầu tư đúng tiến độ; Phối hợp với doanh nghiệp, thực hiện tốt các cơ chế chính sách phát triển và bảo vệ các vùng nguyên liệu, đảm bảo tốt công tác an ninh, chính trị tại địa phương, tạo lòng tin cho các nhà đầu tư.

Trong thời điểm khó khăn hiện nay, đâu sẽ là trọng tâm mà huyện sẽ tập trung giải quyết, tháo gỡ, đặc biệt là vấn đề hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn?

Xác định đây là thời điểm khó khăn của nền kinh tế, Huyện Sơn Dương đã xác định rõ trọng tâm cần phải tháo gỡ trong thời gian tới: Thực hiện tốt cơ chế chính sách của nhà nước, của tỉnh về ưu đãi thu hút đầu tư đối với các nhà đầu tư, doanh nghiệp trên địa bàn; Giải quyết nhanh gọn các thủ tục hành chính có liên quan, nhất là trong công tác lập các thủ tục đầu tư, lập quy hoạch, thu hồi giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng; Chỉ đạo thực hiện tốt các chính sách về miễn giảm, giãn thuế đối với các doanh nghiệp, các chính sách tín dụng; Tập trung chỉ đạo duy trì, phát triển ổn định, giữ vững vùng nguyên liệu cho sản xuất chế biến; Thường xuyên tổ chức gặp mặt, đối thoại với các doanh nghiệp, nhà đầu tư để trao đổi thông tin, giải quyết các vướng mắc cho các doanh nghiệp trong quá trình sản xuất kinh doanh trên địa bàn.

Là một địa bàn trọng điểm thu hút đầu tư của tỉnh, trong giai đoạn tới huyện Sơn Dương có những nỗ lực như thế nào nhằm nâng cấp, hoàn thiện cơ sở hạ tầng và nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính?

Hiện nay huyện Sơn Dương đã và đang tập trung đẩy mạnh đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, tập trung cho các dự án phát triển giao thông, hạ tầng các cụm, điểm công nghiệp, quy hoạch khu tái định cư để giải phóng mặt bằng dự án. Tranh thủ tối đa lợi thế quê hương cách mạng, Thủ đô kháng chiến, Di tích lịch sử đặc biệt cấp quốc gia để xin các nguồn vốn của các cấp, các ngành Trung ương, của tỉnh hỗ trợ cho Huyện để đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng. Đặc biệt Huyện đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt lộ trình phát triển lên đô thị loại 4 vào năm 2015, đây là một thuận lợi và là mục tiêu để Huyện nỗ lực nâng cấp, hoàn thiện cơ sở hạ tầng.

Về công tác cải cách thủ tục hành chính, Huyện đã xây dựng đề án ứng dụng tin học trong quản lý nhà nước, đảm bảo nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong từng lĩnh vực. Đảm bảo tính đồng bộ và hiệu quả cao trong công việc triển khai và thực hiện các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền.