HƯNG YÊN

Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường Hưng Yên: Nâng cao chất lượng nguồn nước, góp phần cải thiện đời sống người dân

08:16:54 | 4/3/2021

Nước sạch và vệ sinh môi trường là một chỉ tiêu quan trọng trong bộ tiêu chí đánh giá Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng Nông thôn mới, do vậy Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường Hưng Yên luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cung cấp nguồn nước sạch góp phần cải thiện đời sống và tinh thần của người dân nông thôn. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ người dân trên địa bàn tỉnh Hưng Yên được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 100%.

Tỉnh Hưng Yên đã thực hiện chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn (VSMTNT) dựa trên kết quả 8 tỉnh đồng bằng sông Hồng với tổng số vốn đầu tư cho lĩnh vực nước sạch khoảng hơn 400 tỷ đồng, cung cấp nước sạch cho nhân dân trên địa bàn 23 xã nông thôn. Thực hiện chương trình MTQG nước sạch và VSMTNT với tổng số vốn đầu tư cho nước sạch khoảng gần 200 tỷ đồng, cung cấp nước sạch cho nhân dân trên 17 xã, thị trấn.

Hiện nay tỉnh đang đẩy mạnh vận động các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh. Kết quả đã huy động được khoảng 10 doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực cấp nước nông thôn, sản xuất và cung cấp nước sạch cho khoảng 100 xã, phường, thị trấn với tổng số vốn đầu tư khoảng 2.000 tỷ đồng.

Trong năm, Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường Hưng Yên đã phối hợp thực hiện tốt công tác quản lý, vận hành và bảo dưỡng công trình; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân sử dụng nước sạch tiết kiệm, đúng mục đích. Đồng thời, tiến hành kiểm tra toàn mạng lưới đường ống để phát hiện những sai sót, sự cố hư hỏng, kịp thời sửa chữa, khắc phục, chống thất thoát nước, đảm bảo cung cấp đủ nước sử dụng, nhất là trước những diễn biến gay gắt của tình hình hạn hán.

Hàng năm, Trung tâm đã tổ chức các lớp tuyên truyền, vận động nhân dân sử dụng nước sạch để hiểu rõ tầm quan trọng của nước sạch. Trung tâm còn phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các trường nghề đào tạo nâng cao năng lực cho công nhân các nhà máy nước. Định kỳ hàng tháng, lấy mẫu xét nghiệm thực hiện nội kiểm theo đúng quy định và Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh thực hiện ngoại kiểm theo quy định. Kết quả xét nghiệm nước được công bố rộng rãi trên báo đài tỉnh, địa phương vùng hưởng lợi và gửi trực tiếp cho khách hàng hưởng lợi khi có yêu cầu.

Mục tiêu đến năm 2025, tỷ lệ người dân trên địa bàn tỉnh Hưng Yên được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 100%. Để hoàn thành mục tiêu trên, những năm qua tỉnh Hưng Yên đã ban hành nhiều cơ chế chính sách và giải pháp thực hiện, trong đó trọng tâm là công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao hiểu biết của người dân trong sử dụng nước sạch, bảo vệ công trình nước sạch. Gắn việc sử dụng nước sạch của người dân với việc đảm bảo VSMTNT, bao gồm hỗ trợ vốn vay để các hộ nghèo tiếp cận nguồn nước sạch. Trong khi các hộ dân chờ có nước sạch, có thể chủ động xây dựng bể lọc đạt chuẩn hoặc mua máy lọc nước có xuất xứ rõ ràng.

Đồng thời, Trung tâm hướng dẫn các hộ dân phân loại xử lý rác sinh hoạt tại nguồn, phát triển chăn nuôi tập trung, kết hợp xử lý chất thải chăn nuôi qua hầm biogas. Thúc đẩy sản xuất nông nghiệp theo hướng tăng năng suất, sản lượng, giá trị gia tăng, nhưng không lạm dụng hoá chất phân bón và thuốc bảo vệ thực vật.

Mở rộng diện tích cây xanh ở các khu vực công cộng, nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí. Đặt mới trạm quan trắc nước thải tại các khu công nghiệp. Có chế tài xử lý nghiêm các doanh nghiệp, nhà máy xả thải nước gây ô nhiễm ra môi trường.

Về nguồn lực đầu tư, tỉnh Hưng Yên tiếp tục xã hội hoá mạnh mẽ các nguồn lực đầu tư cấp nước sạch nông thôn; khuyến khích các doanh nghiệp tư nhân tham gia đầu tư, xây dựng, quản lý, vận hành hệ thống cấp nước. Lồng ghép thực hiện mục tiêu Nước sạch - VSMTNT với Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới và các chương trình khác.

Nguồn: Vietnam Business Forum