HƯNG YÊN

Huyện Ân Thi: Cơ hội bứt phá trong giai đoạn mới

10:37:23 | 2/3/2021

Những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020 sẽ là nền tảng để tạo nên sự bứt phá của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Ân Thi trong giai đoạn tiếp theo mặc dù chịu ảnh hưởng lớn bởi đại dịch Covid-19.

Theo Bí thư Huyện ủy Ân Thi - ông Mai Xuân Giới, mục tiêu, phương hướng đề ra của huyện Ân Thi nhiệm kỳ 2020-2025, đó là: Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới; giữ vững ổn định chính trị - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần người dân. Đồng thời, huyện đề ra một số chỉ tiêu quan trọng trong năm, như: Thu nhập bình quân đạt trên 60 triệu đồng/người; thu ngân sách 1,1 nghìn tỷ đồng; giá trị thu trên 1 ha canh tác đạt 220 triệu đồng; huyện đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2020 và có 30% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; tỷ lệ hộ nghèo giảm dưới 1,5%. Hàng năm, có trên 90% số tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên... Đặc biệt, huyện tập trung phát triển nhanh, mạnh công nghiệp, đô thị, dịch vụ, nông nghiệp công nghệ cao; đẩy nhanh tiến độ xây dựng quy hoạch chung và quy hoạch các khu, cụm công nghiệp; tập trung cao giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng và tạo môi trường thu hút đầu tư trên địa bàn; đẩy mạnh cải cách hành chính; thúc đẩy sản xuất, kinh doanh; tiếp tục coi trọng phát triển nông nghiệp, thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp tái cơ cấu ngành nông nghiệp…

Từ trọng trách được giao, ông Dương Tuấn Kiệt - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Ngay trong năm 2020, mặc dù chịu ảnh hưởng sâu sắc của đại dịch Covid-19, song tình hình kinh tế - xã hội của huyện Ân Thi vẫn cơ bản ổn định. Thu nhập bình quân đầu người đạt 50,05 triệu đồng; giá trị thu nhập sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản/1ha canh tác 203 triệu đồng (tăng 4,1% so với năm 2019); tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 259.937 triệu đồng (bằng 55% so cùng kỳ); tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên ổn định dưới 1% (kế hoạch (KH) 1%); tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1,78% (KH 2,1); 07 trường đạt chuẩn Quốc gia (KH 04 trường); tạo thêm việc làm mới cho 3.200 lao động (KH là 3250 lao động)... Các hoạt động văn hóa,  xã hội thường xuyên được quan tâm, công tác an ninh, quốc phòng luôn được đảm bảo.

Những kết quả đạt được trong suốt thời gian qua sẽ là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong năm 2021 và các năm tiếp theo. Theo đó, Ân Thi tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ thương mại; tăng cường quản lý đất đai, môi trường, tăng thu ngân sách; thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 1,5%; xây dựng thêm 04 trường đạt chuẩn quốc gia; tiếp tục cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội.

Bởi vậy, thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua và trong năm 2020 của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Ân Thi đã tạo nền tảng quan trọng, nhất là lợi thế về giao thông sẽ mở ra cho huyện sự phát triển bứt phá, toàn diện trong thời gian tới. Đồng thời, trở thành trọng điểm phát triển công nghiệp sạch, hiện đại của tỉnh và đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của đất nước.

Nguồn: Vietnam Business Forum