TRÀ VINH

Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Trà Vinh: Vì mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội

13:08:15 | 26/4/2022

Qua gần 20 năm hình thành và hoạt động trong xu thế hội nhập sâu rộng của nền kinh tế, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Trà Vinh đã dần trưởng thành và lớn mạnh, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách, góp phần thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo, giải quyết công ăn việc làm, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Ông Dương Huy Phong - Giám đốc NHCSXH tỉnh Trà Vinh

Theo Giám đốc NHCSXH tỉnh Trà Vinh - ông Dương Huy Phong, trong gần 20 năm hoạt động, một trong những thuận lợi là Ban đại diện HĐQT NHCSXH các cấp luôn quan tâm và có nhiều đóng góp quan trọng trong việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương cùng cấp tạo điều kiện về cơ sở vật chất, đất đai, trụ sở làm việc cho NHCSXH; chỉ đạo kịp thời cho các sở, ban ngành có liên quan, các tổ chức chính trị - xã hội và chính quyền địa phương phối hợp với NHCSXH triển khai kịp thời, hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách (TDCS) trên địa bàn; gắn kết giữa việc thực hiện các mục tiêu của chương trình quốc gia với hoạt động tín dụng của NHCSXH, góp phần nâng cao hiệu quả của các chương trình. Ngoài ra sự tham gia của Chủ tịch UBND cấp xã vào Ban đại diện HĐQT NHCSXH cấp huyện cũng đã giúp cho hoạt động TDCS tại cơ sở ngày càng được nâng cao, hiệu quả, đồng vốn đầu tư trên địa bàn xã được quản lý chặt chẽ và tốt hơn.

Một thuận lợi khác là Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với TDCS xã hội và Quyết định số 401/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch triển khai Chỉ thị số 40-CT/TW đi vào đời sống đã đưa nguồn vốn nhận ủy thác địa phương trở thành điểm sáng nổi bật trong việc tập trung nguồn lực thực hiện hiệu quả TDCS xã hội tại địa phương, kể từ khi thực hiện Chiến lược. Nguồn vốn đến được đúng đối tượng thụ hưởng và phát huy được hiệu quả cao nhất. Chính quyền địa phương, các tổ chức Hội đoàn thể nhận ủy thác và NHCSXH tỉnh Trà Vinh thường xuyên phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, lồng ghép các nguồn vốn TDCS với các chương trình, dự án tại địa phương như: chương trình khuyến nông, khuyến công, khuyến ngư và chuyển giao khoa học kỹ thuật; lồng ghép vốn TDCS với các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) về giảm nghèo, giải quyết việc làm, góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng xã Nông thôn mới (NTM), trong đó có 23 xã được công nhận đạt chuẩn xã NTM trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó nhiều mô hình chuyển đổi cây trồng, làm ăn hiệu quả đang được tiếp tục triển khai nhân rộng tại các địa phương, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay, tăng thêm thu nhập cải thiện đời sống cho người dân nông thôn.

Ông Phong cho biết giai đoạn 2003-2022, bằng nguồn vốn cân đối từ Trung ương và nguồn vốn nhận ủy thác tại địa phương, NHCSXH tỉnh Trà Vinh đã cho vay trên 222.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác với doanh số cho vay trên 3.952 tỷ đồng. Tính đến ngày 28/02/2022, NHCSXH tỉnh đang thực hiện 19 chương trình TDCS, tổng dư nợ gần 3.014 tỷ đồng, với 120.516 hộ vay còn dư nợ. Trải qua 20 năm thực hiện TDCS xã hội trên địa bàn tỉnh, hoạt động tín dụng đã góp phần tích cực trong công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng NTM; góp phần hạn chế tình trạng học sinh sinh viên phải bỏ học giữa chừng do gia đình gặp khó khăn về tài chính. Nhiều hộ gia đình được xây dựng các công trình nước sạch và vệ sinh, các hộ nghèo có nhà ở ổn định, khang trang hơn. Vốn vay ưu đãi đã giúp các hộ nghèo, hộ khó khăn ở nông thôn phát triển sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt, khôi phục các làng nghề truyền thống, giúp nhiều hộ có điều kiện thoát nghèo để tiếp tục vươn lên trong cuộc sống, góp phần thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, giảm tỷ lệ thất nghiệp, hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM.

Tổng kết trong gần 20 năm qua, nguồn vốn tín dụng ưu đãi cũng đã giúp trên 452.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn; có trên 54.000 hộ thoát nghèo; thu hút tạo việc làm mới cho trên 73.000 lao động; gần 1.000 người đi lao động ở nước ngoài; trên 20.000 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; hỗ trợ xây dựng gần 51.000 công trình nước sạch và vệ sinh; hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo gần 30.000 căn…. Các chương trình cho vay trên thể hiện tính nhân văn, ý nghĩa thiết thực, được Chính phủ đánh giá cao và người dân đồng thuận.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới NHCSXH tỉnh Trà Vinh sẽ tập trung tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/1/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình này với tổng số vốn đầu tư ước 665 tỷ đồng. Trong đó, tập trung vào các chương trình cho vay như: chương trình cho vay cá nhân, hộ gia đình vay để mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở theo chính sách về nhà ở xã hội theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 và khoản 10, Điều 1, Nghị định số 49/2021/NĐ- CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ khoảng 250 tỷ đồng; chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 và Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23/9/2019 của Chính phủ khoảng 300 tỷ đồng; cho vay đối với các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập phải ngừng hoạt động ít nhất 1 tháng theo yêu cầu phòng chống dịch; cho vay đối với học sinh, sinh viên để mua máy vi tính, thiết bị học tập trực tuyến và trang trải chi phí học tập khoảng 15 tỷ đồng; chương trình MTQG về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 (giai đoạn 1 từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh khoảng 100 tỷ đồng).

 Ngoài ra, NHCSXH tỉnh Trà Vinh cũng tiếp tục tham mưu tổ chức quán triệt, phổ biến, tuyên truyền, chỉ đạo triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; thực hiện tốt Quyết định 2951/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 của UBND tỉnh Trà Vinh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 1630/QĐ-TTg ngày 28/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai Chỉ thị số 40-CT/TW và Kết luận 06-KL/TW. Tiếp tục tham mưu và trình HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp huyện xem xét đưa vào Nghị quyết HĐND hàng năm dành một phần nguồn vốn từ ngân sách địa phương ủy thác sang NHCSXH để cho vay hộ nghèo, các đối tượng chính sách khác trên địa bàn theo Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận 06-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Công văn số 726-CV/TU, Công văn 174/CV-TUcủa Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh.

Nguồn: Vietnam Business Forum