ĐẮK LẮK

Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk: Đẩy mạnh công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ

17:23:48 | 1/12/2022

Vượt qua khó khăn, thách thức, bằng sự quyết liệt và năng động, sáng tạo, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH ) tỉnh Đắk Lắk đã luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong đó, công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ là một trong những điểm sáng và là nhiệm vụ quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. 

Những con số biết nói

Năm 2022, các ngành, các cấp, trong đó có ngành LĐTBXH tỉnh Đắk Lắk, phải triển khai thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch trong bối cảnh đối mặt với nhiều khó khăn.

Thực hiện Công văn số 418/LĐTBXH- BĐG ngày 23/02/2022 của Bộ LĐTBXH về việc hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới, từ đầu năm, Sở LĐTBXH tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 25/02/2022 thực hiện Chương trình truyền thông về bình đẳng giới đến năm 2030 trên địa bàn; Kế hoạch số 204/KH-UBND, ngày 19/10/2022 của UBND tỉnh triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022. Bên cạnh đó, các sở, ban, ngành và địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai công tác bình đẳng giới theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Để bảo đảm các điều kiện cho việc thi hành Luật bình đẳng giới, ngành LĐTBXH đã triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về công tác cán bộ bình đẳng giới tại cơ sở; tổ chức lồng ghép công tác bình đẳng giới vào xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội địa phương. Công tác thu thập, xử lý thông tin, số liệu về bình đẳng giới; báo cáo, đánh giá hàng năm và định kỳ về tình hình thực hiện bình đẳng giới; đào tạo, bồi dưỡng, tuyên truyền cho cán bộ, người dân về bình đẳng giới; quán triệt, tuyên truyền, phổ biến giáo dục về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ. Đồng thời, triển khai thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2022.

Những nỗ lực trên đã mang lại những kết quả rất tích cực. Tỷ lệ nữ tham gia vào các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội ngày càng cao. Trên lĩnh vực chính trị, trong cấp ủy Đảng các cấp giai đoạn 2020-2025, số nữ tham gia cấp ủy cấp tỉnh đạt tỷ lệ 18,87% và trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy là 20%. Ở cấp huyện và cơ sở, số cán bộ nữ tham gia cấp ủy huyện là 27,84%, số nữ tham gia cấp ủy cấp xã 23,44%. Số cán bộ lãnh đạo là nữ trong các cơ quan, đơn vị thuộc tổ chức Đảng: các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh có tỷ lệ 28,94%, Ban Thường vụ các Huyện ủy, Thành ủy, Thị ủy có tỷ lệ 16,66%. Số nữ đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 là 5/9 đại biểu, đạt tỷ lệ 55,6%. Số nữ tham gia đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026: HĐND tỉnh đạt 25,33%, HĐND cấp huyện đạt 26,90%, HĐND cấp xã đạt 27,49%.

Trên  lĩnh vực kinh tế, lao động, khoa học, tỷ trọng lao động nữ có việc làm trong khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản năm 2022 là 531.518 lao động/537.528 tổng số lao động nữ có việc làm, đạt 98,88%. Tỷ lệ nữ giám đốc/chủ doanh nghiệp, hợp tác xã đạt tỷ lệ 25,49%. Số doanh nghiệp có nữ làm chủ trên địa bàn tỉnh năm 2022 đạt tỷ lệ 29,89%. Số doanh nghiệp có nữ làm chủ trên địa bàn tỉnh đến nay đạt tỷ lệ 25,68% (số liệu cập nhật đến 31/10/2022).

Trên lĩnh vực giáo dục, đào tạo, ngành LĐTBXH tỉnh đã phối hợp cùng các địa phương, cơ quan, đơn vị tích cực tuyên truyền về bình đẳng giới, tổ chức hoạt động của hội cha mẹ học sinh kết hợp với nhà trường, cộng đồng về thúc đẩy bình đẳng giới, xóa bỏ các khuôn mẫu giới không còn phù hợp, giải quyết các vấn đề bạo lực học đường. Nâng cao tỷ lệ trẻ em gái được đến trường đi học, giảm tỷ lệ trẻ em gái bỏ học. 

Trên lĩnh vực y tế, hệ thống chăm sóc sức khoẻ phụ nữ từ tuyến tỉnh đến cơ sở được củng cố, đầu tư nâng cấp.Trong đó, đặc biệt ưu tiên cho các vùng sâu, vùng xa. Tư vấn dinh dưỡng cho các bà mẹ có thai, có con nhỏ thường xuyên tại các cơ sở y tế nhằm cung cấp thêm kiến thức về dinh dưỡng và nuôi con. Tuyên truyền tiêm phòng uốn ván đủ liều cho tất cả các thai phụ; cấp phát viên sắt phòng thiếu máu do thiếu sắt thường xuyên cho thai phụ tại tất cả các trạm y tế; thực hiện khám và theo dõi đăng ký quản lý thai sớm tại các huyện, xã trên địa bàn toàn tỉnh.

Trên lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao, nhiều chương trình phục vụ nhu cầu thông tin, giải trí cho phụ nữ đã được quan tâm tổ chức sản xuất và phát sóng. Hiện nay, trên toàn tỉnh có 184 xã, phường, thị trấn; 100% đài truyền thanh - truyền hình các huyện, thị xã, thành phố có chuyên mục, chuyên đề nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và lồng ghép nội dung tuyên truyền bình đẳng giới trong các chương trình khác. Hệ thống truyền thông từ tỉnh đến cơ sở đã phát huy tốt trong công tác truyền thông nói chung và tuyên truyền bình đẳng giới nói riêng.

Lĩnh vực gia đình, Sở đã tăng cường triển khai các giải pháp can thiệp phòng, chống bạo lực gia đình. Năm 2022, số vụ bạo lực gia đình giảm so với năm 2021.  Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thuộc Sở Tư pháp đã trực tiếp tham gia tố tụng, tư vấn, trợ giúp pháp lý miễn phí cho 117 lượt phụ nữ (trong đó: 46 người là dân tộc thiểu số, 71 người Kinh). Qua đó đã kịp thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho phụ nữ là đối tượng được hưởng chính sách trợ giúp pháp lý, đồng thời góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho phụ nữ, xây dựng nếp sống văn minh, phát huy dân chủ ở cơ sở, từng bước nâng cao lợi thế của phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu bình đẳng giới.


Đồng lòng thực hiện mục tiêu bình đẳng giới

Tỉnh Đắk Lắk với đặc thù là tỉnh có nền văn hóa đa dạng, là nơi sinh sống của nhiều dân tộc có trình độ văn hóa, tập quán, ngôn ngữ khác nhau. Ở một số nơi, một số gia đình, tình trạng bất bình đẳng giới, trọng nam khinh nữ, nhất là đối với phụ nữ người đồng bào dân tộc thiểu số, phụ nữ vùng sâu, vùng xa vẫn còn tồn tại. Đặc điểm văn hóa đó cùng những yếu tố về địa bàn, địa hình và lực lượng còn mỏng đã khiến công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bình đẳng giới gặp nhiều khó khăn.

Tuy vậy, công tác thực hiện bình đẳng giới của Đắk Lắk cũng có những thuận lợi. Các cấp ủy Đảng, chính quyền ngày càng quan tâm hơn về công tác bình đẳng giới. Cùng với sự nỗ lực của các ngành, đoàn thể, nhận thức của cán bộ đảng viên và nhân dân về bình đẳng giới đã từng bước được nâng lên, đã có những chia sẻ khó khăn cho người phụ nữ và đã cùng cộng tác giúp đỡ người phụ nữ vươn lên trên mọi lĩnh vực. 

Nhờ đó, công tác bình đẳng giới của Đắk Lắk đã được cải thiện đáng kể: Phụ nữ tham gia vào các vị trí lãnh đạo, quy hoạch, tuyển dụng, đào tạo ở cơ sở ngày càng tăng; được tiếp cận nhiều về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ các nguồn lực để phụ nữ tạo việc làm có nguồn thu nhập ổn định, nâng cao đời sống gia đình.

Với chức năng nhiệm vụ được giao, hầu hết các sở, ngành của tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố đã xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030. Sự phối hợp chặt chẽ trong tổ chức triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ của các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó là sự chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời của Bộ LĐTBXH, cụ thể là Vụ bình đẳng giới và Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới đã được các ngành, các cấp quan tâm và thường xuyên lồng ghép, kết hợp trong sinh hoạt, hội họp cơ quan, đơn vị, đoàn thể để tuyên truyền phổ biến đến toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động của đơn vị.

Thời gian tới, để công tác bình đẳng giới đạt kết quả tích cực hơn, Sở LĐTBXH tỉnh Đắk Lắk đang kiến nghị Bộ LĐTBXH phối hợp với các ngành liên quan sửa đổi bổ sung và có hướng dẫn cụ thể việc thực hiện các chính sách, luật pháp có liên quan đến bình đẳng giới. Qua đó, góp phần đảm bảo tính đồng bộ và thực hiện đúng nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ là “Thực hiện nguyên tắc bình đẳng giữa nam và nữ về độ tuổi trong quy hoạch, đào tạo, đề bạt và bổ nhiệm” và quy định của Luật Bình đẳng giới là “Nam nữ bình đẳng về tiêu chuẩn chuyên môn, độ tuổi khi được đề bạt, bổ nhiệm vào cùng vị trí quản lý, lãnh đạo của cơ quan, tổ chức; Chính sách phát triển nhà trẻ, mẫu giáo; chính sách hỗ trợ cho phụ nữ nghèo khi sinh con đúng chính sách dân số; chính sách đào tạo lại cho cán bộ nữ, hỗ trợ phụ nữ có con dưới 36 tháng tuổi tham gia đào tạo, bồi dưỡng. Ngoài ra, tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ làm công tác bình đẳng giới các cấp; ưu tiên đào tạo cán bộ quản lý nhà nước về bình đẳng giới trong các cơ quan Đảng, Nhà nước. Đề nghị hỗ trợ kỹ thuật (giảng viên, tài liệu, kinh phí,…) để tuyên truyền công tác bình đẳng giới cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

Đối với địa phương, ngành LĐTBXH kiến nghị Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh thường xuyên quan tâm, chỉ đạo các sở, ban, ngành và các huyện, thị xã, thành phố tích cực triển khai Kế hoạch số 57-KH/TU ngày 16/4/2018  của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới; Chỉ thị số 12/2009/CT-UBND ngày 29/12/2009 của UBND tỉnh về việc tổ chức triển khai thực hiện Luật bình đẳng giới và các Chương trình, dự án liên quan đến công tác bình đẳng giới trong giai đoạn 2021-2030.

Quốc Hưng (Vietnam Business Forum)

Sự kiện sắp tới

Kính mời doanh nghiệp tham gia Khóa đào tạo " Xây dựng thương hiệu các nhân”

27-28/06/2024

Hội trường tầng 7, tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

Mời tham gia Khóa đào tạo “Quản trị chuỗi cung ứng hiệu quả và bền vững cho doanh nghiệp”

06-07/06/2024

Tầng 7, Tòa nhà VCCI, Số 09 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.