TUYÊN QUANG

Ngành Thuế Tuyên Quang: Nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu ngân sách

08:37:12 | 4/4/2013

Cùng với sự nỗ lực phấn đấu cao độ của ngành thuế bằng việc triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều nhóm giải pháp để thực hiện dự toán thu NSNN năm 2012, nhiệm vụ thu NSNN trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Kế thừa và tiếp nối truyền thống 11 năm liên tục hoàn thành dự toán thu ngân sách của tỉnh, 22 năm liên tục hoàn thành dự toán thu ngân sách của nhà nước, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh năm 2012 đạt 1.281 tỷ đồng, bằng 107% dự toán UBND tỉnh giao, tăng 20,2% so với cùng kỳ năm 2011 (trong đó số thu tính cân đối ngân sách địa phương đạt 918 tỷ đồng). Số thu tính cân đối NSNN với Bộ Tài chính đạt 913,6 tỷ đồng, bằng 105,4 % dự toán Bộ Tài chính giao, tăng 18,4% so với cùng kỳ.

Không chỉ nỗ lực hoàn thành công tác thu NSNN, ngành thuế Tuyên Quang còn tập trung tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế thực hiện đúng chính sách, pháp luật thông qua tổ chức hướng dẫn thực hiện các văn bản về chính sách thuế mới; sửa đổi, bổ sung đặc biệt là các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, đảm bảo phát triển kinh tế xã hội và an sinh xã hội như Nghị quyết 13/NQ-CP và 29/2012QH13 của Chính phủ và Quốc hội…; thực hiện nghiêm túc, kịp thời các chính sách ưu đãi thuế của Nhà nước cho người nộp thuế; triển khai phổ biến các nội dung hỗ trợ, miễn giảm thuế đối với người nộp thuế một cách cụ thể, chi tiết đến các cán bộ, công chức thuế và người nộp thuế; tháo gỡ khó khăn cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, tạo ra niềm tin, sự phấn khởi và sức lan tỏa sâu rộng; góp phần thúc đẩy phát triển SXKD, kích thích tăng trưởng kinh tế.

Ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền để chính sách thuế mới, chính sách thuế sửa đổi, bổ sung, chính sách về hóa đơn bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ thực sự đi vào cuộc sống; tăng cường công tác hỗ trợ người nộp thuế, nhằm giúp người nộp thuế hiểu và chấp hành đúng pháp luật thuế; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế, toàn ngành tiếp tục thực hiện các giải pháp về chiến lược cải cách và hiện đại hóa ngành thuế cho giai đoạn tiếp theo.

Cùng với đó chú trọng công tác lắng nghe ý kiến phản hồi từ phía người nộp thuế; điều chỉnh, tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung những thủ tục hành chính thuế không còn phù hợp; tiếp tục triển khai hỗ trợ người nộp thuế thực hiện kê khai thuế bằng phần mềm HTKK miễn phí; rà soát và công khai thủ tục hành chính thuế.

Cơ quan thuế cũng triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý thu nhằm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời vào NSNN; rà soát, đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, tăng cường cán bộ chất lượng cho bộ phận đảm nhiệm chức năng trọng yếu, đảm bảo mỗi cán bộ công chức phát huy hết được năng lực, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong thời gian tới, ngành thuế Tuyên Quang phấn đấu nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của bộ phận “một cửa”; phối hợp thực hiện tốt “một cửa liên thông” trong cấp đăng ký kinh doanh, cấp mã số thuế, con dấu và việc thông báo thực hiện nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất tại cơ quan tài nguyên môi trường; triển khai ứng dụng CNTT vào khâu quản lý thuế để thực hiện hiện đại hóa công tác quản lý thuế; xây dựng các phần mềm trong quản lý thuế địa phương...

Kết quả đạt được trong năm 2012 là động lực để ngành thuế Tuyên Quang tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quản lý thu NSNN năm 2013 và những năm tiếp theo. Cục thuế tỉnh Tuyên Quang xác định nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai trong năm 2013, đó là toàn ngành phấn đấu đạt mục tiêu tổng thu trên 1.315 tỷ đồng, trong đó thu cân đối đạt 970 tỷ đồng; triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về những giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013; tích cực tham gia ý kiến hoàn thiện chính sách thuế; tiếp tục triển khai kế hoạch cải cách hiện đại hóa ngành Thuế; đảm bảo duy trì và phát triển 4 giá trị cốt lõi của ngành Thuế là “Minh bạch, chuyên nghiệp, liêm chính và đổi mới”.

Doãn San