HOÀ BÌNH

Huyện Cao Phong thúc đẩy tiềm năng du lịch

14:59:45 | 3/3/2020

Huyện Cao Phong có tiềm năng phát triển du lịch văn hóa tâm linh với các điểm văn hóa tâm linh như: Đền Bờ xã Thung Nai; Đền Thượng Bồng Lai, Đền Đông Sơn tại khu 3, thị trấn Cao Phong; Chùa Khánh tại xã Yên Thượng; Chùa Quèn Ang xã Tân Phong,… đã và đang thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước về tham quan cầu may trong năm.

Huyện còn phát triển mạnh các mô hình du lịch cộng đồng tại các xã Bình Thanh, Thung Nai, Yên Thượng, du lịch miệt vườn cam quýt tại thị trấn Cao Phong… vừa góp phần đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, trong đó chú trọng đến sản phẩm mới nhưng vẫn đảm bảo tính đặc trưng nhằm tạo nên sức hút riêng.

Đặc biệt, sau 5 lần tổ chức Lễ hội Cam Cao Phong, nhiều du khách quan tâm hưởng ứng đến thăm quan mua sắm, góp phần tích cực vào việc quảng bá hình ảnh, tiềm năng của huyện đến với du khách. Việc tiêu thụ cam trên địa bàn và giá bán cam sau mỗi mùa lễ hội đều tăng và ổn định. Huyện xác định cam là cây trồng chủ lực phát triển kinh tế - xã hội, do vậy việc bảo vệ và nâng tầm thương hiệu cho sản phẩm là nhiệm vụ hết sức quan trọng, quyết định giá trị của sản phẩm.