NAM ĐỊNH

Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT tỉnh Nam Định: Đóng góp quan trọng vào công cuộc xây dựng nông thôn mới

07:17:24 | 16/4/2020

Xác định vai trò quan trọng của hệ thống các công trình Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) trên địa bàn tỉnh, Ban quản lý dự án (Ban QLDA) đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT tỉnh Nam Định luôn nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đóng góp thiết thực vào công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa ngành nông nghiệp cũng như thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng nông thôn mới của tỉnh nhà. Xung quanh nội dung này, phóng viên đã có cuộc trao đổi với ông Bùi Văn Thức, Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT tỉnh Nam Định. Nguyễn Hoàng thực hiện.

Ông có thể cho biết một số kết quả nổi bật trong hoạt động của Ban thời gian qua?

Với vai trò là cơ quan tham mưu cho UBND tỉnh trong đầu tư xây dựng cũng như quản lý điều hành các dự án xây dựng các công trình NN&PTNT trên địa bàn, thời quan qua, Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT tỉnh Nam Định đã tham mưu cho tỉnh nâng cấp 55,8km đê biển, 47,9 kè biển, 68 mỏ kè chắn sóng theo chương trình nâng cấp đê biển tỉnh Nam Định tại Nghị quyết số 58/2006/QĐ-TTg ngày 14/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ và nâng cấp 42km đê kè sông theo chương trình nâng cấp đê sông tỉnh Nam Định tại Quyết định số 2068/QĐ-TTg ngày 09/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ bảo đảm chủ động trong phòng, chống, hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra; tạo điều kiện phát triển kinh tế địa phương.

Ngoài ra, Ban cũng đã tham mưu UBND tỉnh nâng cấp các công trình thủy nông như: Hệ thống thủy lợi đồng muối Bạch Long, hệ thống thủy lợi trại giống lúa xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Hưng và Trung tâm giống cây trồng huyện Vụ Bản; kênh Nam trạm bơm Cốc Thành; Nâng cấp hệ thống thủy lợi sông Sò, hệ thống tưới tiêu Hải Hậu và kênh chính trạm bơm Cổ Đam; các cống như cống Bình Hải 2, cống Trùng Ba, cống Hùng Cường, cống Giáp Năm, cống Ba Nõn, cống Nhất Đỗi 2,… góp phần nâng cao hiệu quả và chủ động trong sản xuất nông nghiệp của địa phương.

Đâu là những thuận lợi và khó khăn trong quá trình hoạt động của Ban, thưa ông?

Ban luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của UBND tỉnh, lãnh đạo Đảng ủy Sở NN&PTNT cùng sự hỗ trợ tích cực của các sở, ban, ngành liên quan. Thêm một thuận lợi nữa là đội ngũ công chức, viên chức của Ban có đều có trình độ chuyên môn đại học hoặc trên đại học, đã có kinh nghiệm thực hiện quản lý dự án.

Tuy nhiên bên cạnh những mặt thuận lợi, hoạt động của Ban cũng vấp phải không ít khó khăn, thách thức. Do cơ chế chính sách về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản thay đổi liên tục, trình tự thủ tục phải qua nhiều bước và nhiều khâu kéo dài thời gian nên đôi khi Ban bị động về tiến độ thực hiện các dự án, kế hoạch phải điều chỉnh cho phù hợp, áp lực công việc nhiều lúc rất nặng nề, đặc biệt là khối lượng hoàn thành các dự án phải đạt chất lượng và đúng tiến độ. Chưa kể công tác đền bù giải phóng mặt bằng cho các dự án gặp nhiều khó khăn, phải đáp ứng đầy đủ quy trình dẫn đến thời gian kéo dài.

Kế hoạch hoạt động của Ban trong thời gian tới là gì, thưa ông?

Nhận thức rõ các dự án, công trình phục vụ ngành NN&PTNT giữ vai trò quan trọng và có tác động lớn đến đời sống cũng như sản xuất của đại bộ phận người dân nên trong thời gian tới, khi được giao nhiệm vụ quản lý, đầu tư công trình, dự án,… Ban sẽ dành trọng tâm cho công tác lập kế hoạch đầu tư dự án, công trình sao cho vừa phù hợp với yêu cầu thực tiễn vừa đảm bảo tính khả thi, hiệu quả. Đặc biệt, trong quá trình triển khai dự án, Ban sẽ tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để nhà thầu triển khai dự án được thuận lợi. Phân công cán bộ quản lý dự án, gói thầu, lập kế hoạch, tiến độ thi công; bám sát tiến độ thi công thực tế và giám sát, đôn đốc nhà thầu thực hiện đúng tiến độ đề ra, kiên quyết xử lý nghiêm đối với nhà thầu chậm tiến độ. Ngoài ra, Ban sẽ chủ động bám sát để phát hiện và tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc; tích cực đôn đốc các đơn vị thi công để đảm bảo các công trình, dự án hoàn thành đúng tiến độ và đạt chất lượng yêu cầu, sớm đưa vào phục vụ hiệu quả lĩnh vực sản xuất nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới tỉnh nhà.

Trân trọng cảm ơn ông!

Nguồn: Vietnam Business Forum