QUẢNG TRỊ

Ngành Công Thương: Phát huy thế mạnh, tạo đà tăng trưởng

10:41:04 | 13/12/2021

Thực hiện chủ đề năm 2021 của Quảng Trị là "Trách nhiệm, kỷ cương, thu hút đầu tư, tạo đà tăng trưởng", trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, ngành Công Thương tỉnh đã nỗ lực tổ chức triển khai có hiệu quả các giải pháp, nhiệm vụ đề ra nên đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.


Ông Lê Tiến Dũng - Giám đốc Sở Công Thương Quảng Trị

Chỉ số sản xuất công nghiệp ước tính tăng 9,68% so với năm 2020 (năm 2020 chỉ tăng 4,71%). Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 640,9 triệu USD, tăng 246,4% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó: xuất khẩu đạt 185,5 triệu USD, tăng 25,4%; nhập khẩu đạt 455,4 triệu USD, tăng 305,9% so cùng kỳ năm 2020. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tính đạt 32.858,10 tỷ đồng, tăng 6% so với năm 2020.

Trên cơ sở kết quả đạt được, những tháng cuối năm 2021, để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch và các chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2021-2025 đề ra, ngành Công Thương Quảng Trị tiếp tục tập trung vào các nhiệm vụ giải pháp sau: Phối hợp xây dựng Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025 và Đề án tái cơ cấu ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa và phát triển bền vững theo lộ trình Chính phủ. Tham mưu UBND tỉnh làm việc với Bộ Công Thương và các bộ, ngành Trung ương đưa khí từ mỏ khí Kèn Bầu vào tiếp bờ Quảng Trị và đưa các dự án nhiệt điện khí sử dụng nguồn khí từ mỏ Kèn Bầu vào Quy hoạch tổng thể điện lực quốc gia (Tổng sơ đồ điện VIII). Tiếp tục hỗ trợ triển khai các dự án năng lượng trọng điểm trong năm 2021; chỉ đạo tiến độ xây dựng các dự án năng lượng tái tạo đã khởi công. Chủ trì, phối hợp hỗ trợ các nhà đầu tư hoàn thành các dự án điện gió đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt bổ sung vào Quy hoạch phát triển điện lực. Đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn cho lưu thông hàng hóa và thúc đẩy tiêu thụ nông sản do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Nâng cao tính kết nối giữa sản xuất với thị trường theo chuỗi cung ứng; phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam". Tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi tăng giá bất hợp lý, đầu cơ găm hàng, thao túng thị trường; đề xuất biện pháp đồng bộ, kịp thời để đấu tranh phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại, gian lận xuất xứ trên địa bàn tỉnh.

Ông Lê Tiến Dũng - Giám đốc Sở Công Thương Quảng Trị cho biết: “Theo quy hoạch phát triển điện gió được Bộ Công Thương phê duyệt, một số vùng trong tỉnh có tốc độ gió trung bình khoảng 6-7m/s, đặc biệt là khu vực phía Tây tỉnh Quảng Trị. Đánh giá sơ bộ, khu vực này có thể phát triển các dự án điện gió với quy mô công suất trên 4.000MW. Tỉnh Quảng Trị cũng được đánh giá là tỉnh có tiềm năng để phát triển các dự án điện mặt trời với số giờ nắng trung bình trong năm khoảng 1.700 - 2.000 giờ, cường độ bức xạ mặt trời khoảng 4,6 - 5,2 kWh/m2/ngày. Với số giờ nắng và cường độ bức xạ mặt trời như đã nêu, tỉnh Quảng Trị có khả năng phát triển khoảng 1.500MWp các dự án điện mặt trời. Về khí, ngoài việc phát triển khí tại mỏ Báo Vàng (lô 111, 112, 113) đưa về Quảng Trị trong giai đoạn 2020 - 2025 để cung cấp khí cho nhà máy Nhiệt điện khí 340MW của Gazprom; Mỏ Kèn Bầu (lô 114) rất gần đất liền Quảng Trị nên khả năng khai thác, xây dựng đường ống dẫn vào đất liền thuận lợi; đây cũng là một trong những tiềm năng để Quảng Trị phát triển các dự án điện khí với quy mô công suất khoảng 6.000MW. Ông Dũng nhấn mạnh: Với tiềm năng như đã nêu, tỉnh Quảng Trị mong được sự quan tâm, hỗ trợ của Chính phủ, các cấp bộ ngành Trung ương để đưa các dự án năng lượng trên địa bàn tỉnh vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Tổng sơ đồ điện VIII), làm cơ sở kêu gọi đầu tư trong lĩnh vực này…

Xác định ngành năng lượng tái tạo tiếp tục là lĩnh vực đột phá quan trọng, thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở Công Thương đã tích cực, chủ động phối hợp các ngành trong xúc tiến, hỗ trợ các nhà đầu tư, tập trung tháo gỡ khó khăn đối với các dự án quy mô lớn của các doanh nghiệp có vướng mắc, tạo điều kiện thúc đẩy đầu tư, khởi công dự án. Tính đến ngày 30/6/2021, đã có 18 dự án thủy điện được quy hoạch và bổ sung quy hoạch, với tổng công suất 260,5MW; 31 dự án điện gió được Bộ Công Thương phê duyệt quy hoạch với tổng công suất 1.177,2MW; 03 dự án điện mặt trời đã được Bộ Công Thương phê duyệt bổ sung quy hoạch với tổng công suất 149,5MWp, cả 03 dự án này đã hoàn thành, phát điện thương mại. Bên cạnh đó, quy hoạch địa điểm Trung tâm điện lực Quảng Trị được Bộ Công Thương phê duyệt gồm 02 nhà máy nhiệt điện than, với tổng công suất 2.400MW và 3 dự án điện khí với tổng công suất 6.340MW đề xuất đầu tư tại Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị.

Nguồn: Vietnam Business Forum