BẮC GIANG

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp

11:04:37 | 28/12/2021

Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) Bắc Giang đã thực hiện nhiều giải pháp phát triển nguồn nhân lực như: nâng cao hiệu quả các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN), đào tạo nghề gắn với thị trường lao động; hỗ trợ doanh nghiệp (DN) tuyển dụng, nâng cao tay nghề người lao động…

Hoàn thiện mạng lưới cơ sở GDNN theo hướng tinh gọn, hiệu quả

Để nâng cao chất lượng GDNN, đáp ứng nhu cầu học nghề trên địa bàn và yêu cầu của thị trường lao động, tỉnh Bắc Giang đã đẩy mạnh thực hiện giảm đầu mối quản lý và nâng quy mô, ngành nghề đào tạo. Theo đó, Sở LĐ-TB&XH đã phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra, rà soát điều kiện, hiệu quả hoạt động của các cơ sở GDNN trên địa bàn tỉnh; thực hiện thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động GDNN các cơ sở không còn đủ điều kiện theo thẩm quyền.


Phiên giao dịch việc làm theo chuyên đề tại Bắc Giang

Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo sáp nhập, giải thể các cơ sở GDNN hoạt động không hiệu quả và nâng cấp cơ sở GDNN hoạt động tốt lên cấp độ cao hơn. Đến nay, tỉnh có 38 cơ sở GDNN, cơ sở có hoạt động GDNN, gồm: 03 trường cao đẳng, 07 trường trung cấp, 15 cơ sở GDNN và 13 cơ sở hoạt động GDNN. Bên cạnh đó, có 10 cơ sở GDNN ngoài tỉnh được cấp phép hoạt động GDNN (liên kết đào tạo tại các trường trung cấp và trung tâm GDNN - Giáo dục thường xuyên các huyện).

Công tác phát triển mạng lưới cơ sở GDNN của Bắc Giang hiện nay được thực hiện theo hướng mở, linh hoạt, dễ tiếp cận; các cơ sở GDNN đa dạng về loại hình, hình thức tổ chức. Hiện mỗi huyện, thành phố có tối thiểu 01 cơ sở GDNN công lập, đủ năng lực để đào tạo nghề cho người lao động trên địa bàn.

Một số cơ sở GDNN đã và đang được đầu tư, đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao, có sức cạnh tranh; có khả năng tham gia hiệu quả vào thị trường đào tạo nhân lực và lao động không biên giới trong xu thế hội nhập quốc tế. Tiêu biểu như: Trường Cao đẳng Nghề công nghệ Việt Hàn; Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghiệp…

Doanh nghiệp tích cực đào tạo nghề

Trong những năm qua, công tác tuyển sinh và đào tạo nghề của Bắc Giang đều vượt chỉ tiêu, kế hoạch. Giai đoạn 2016-2020, tỉnh có tổng số 164.306 người được đào tạo nghề (đạt 115,3% so với kế hoạch), trong đó: hệ cao đẳng 5.998 người (đạt 150%); trung cấp 16.811 người (đạt 124,5%); sơ cấp và đào tạo thường xuyên 135.297 người (đạt 108,2%).

Mặc dù bị ảnh hưởng nặng của dịch bệnh nhưng kết quả tuyển sinh, đào tạo nghề năm 2021 của tỉnh vẫn đạt được kết quả khả quan. Ước đến hết năm, các cơ sở GDNN trên địa bàn tỉnh tuyển sinh đào tạo nghề cho 28.630 người (đạt 100,5% kế hoạch năm), trong đó: hệ cao đẳng 1600 người (đạt 200%); trung cấp 4.450 người (đạt 164,8%); sơ cấp và đào tạo thường xuyên 22.580 người (đạt 90,3%). Đến nay, tỷ lệ lao động qua đào tạo ước đạt 72%; tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 3 tháng trở lên có văn bằng, chứng chỉ đạt 21%.

Chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo nghề và giải quyết việc trên địa bàn tỉnh ngày càng nâng lên, đặc biệt là có sự tham gia tích cực, hiệu quả của các DN. Qua đó, phát huy hiệu quả xã hội hóa đào tạo, giải quyết việc làm; giảm áp lực cho Nhà nước và đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động.

Các cơ sở GDNN, cơ sở hoạt động GDNN đã phối hợp chặt chẽ với DN từ khâu xây dựng nội dung, chương trình đào tạo; cử kỹ sư, công nhân lành nghề tham gia hướng dẫn thực hành cho người học; nhận học sinh, sinh viên vào thực tập thực tế tại DN và trực tiếp tham gia đánh giá, tuyển dụng lao động ngay khi tốt nghiệp...
Nhờ đó, tỷ lệ có việc làm sau khi tốt nghiệp đạt cao, hiện trình độ cao đẳng và trung cấp đạt trên 90%; sơ cấp và đào tạo thường xuyên đạt trên 80%. Đặc biệt, trình độ cao đẳng một số ngành nghề trọng điểm như: Điện tử công nghiệp, Cắt gọt kim loại, Công nghệ ô tô…, tỷ lệ có việc làm sau đào tạo đạt trên 95%.

Theo ông Nguyễn Tiến Cơi - Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bắc Giang, Sở đang tham mưu UBND tỉnh hoàn thiện dự thảo Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ GDNN trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, trình HĐND tỉnh ban hành trong tháng 12/2021. Đây là cơ sở quan trọng để các cơ sở GDNN và các DN tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh; đáp ứng yêu cầu của thị trường trong bối cảnh hội nhập quốc tế cũng như làn sóng đầu tư mới.

Nguồn: Vietnam Business Forum

Sự kiện sắp tới

Kính mời doanh nghiệp tham gia Khóa đào tạo " Xây dựng thương hiệu các nhân”

27-28/06/2024

Hội trường tầng 7, tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

Mời tham gia Khóa đào tạo “Quản trị chuỗi cung ứng hiệu quả và bền vững cho doanh nghiệp”

06-07/06/2024

Tầng 7, Tòa nhà VCCI, Số 09 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.