TRÀ VINH

Chủ động, linh hoạt, nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư

07:54:35 | 27/4/2022

Thu hút đầu tư vào các khu kinh tế (KKT), khu công nghiệp (KCN) tại Trà Vinh thời gian qua đã có nhiều chuyển biến tích cực; hoạt động xúc tiến đầu tư ngày càng trọng tâm, hiệu quả. Các KKT, KCN đã góp phần thu hút các nguồn lực, chuyển dịch cơ cấu kinh tế; giúp tăng thu ngân sách, thúc đẩy tăng trưởng, giải quyết việc làm tại địa phương… và thể hiện vai trò quan trọng trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của Trà Vinh. Phóng viên Vietnam Business Forum có cuộc phỏng vấn ông Lưu Văn Nhạnh - Phó trưởng Ban quản lý (BQL) KKT tỉnh về những thành tựu này.

Ông đánh giá thế nào về sự phát triển cũng như vai trò của các KKT, KCN sau 30 năm tái lập tỉnh?

Trà Vinh hiện có KKT Định An với diện tích 39.020ha (giai đoạn 01 là 15.403,7ha) và 03 KCN gồm: KCN Long Đức diện tích 100ha (đang hoạt động, tỷ lệ lấp đầy 100%); KCN Cổ Chiên diện tích 199,98ha (đang trong giai đoạn bồi thường giải phóng mặt bằng), KCN Cầu Quan giai đoạn 01 diện tích 120ha (đang trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư).

Lũy kế đến ngày 31/12/2021, các KKT, KCN trong tỉnh đã thu hút được 84 dự án với 149.338,43 tỷ đồng; giải quyết việc làm cho khoảng 16.393 lao động. Cụ thể, KKT Định An có 50 dự án, tổng vốn 145.355,32 tỷ đồng; KCN Long Đức có 33 dự án, tổng vốn 3.234,13 tỷ đồng; 01 dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Cổ Chiên với vốn đăng ký đầu tư 748,98 tỷ đồng.

Năm 2021, mặc dù chịu tác động từ đại dịch Covid-19 nhưng tổng giá trị sản xuất công nghiệp (SXCN) của KKT, KCN vẫn đạt 18.230 tỷ đồng, đóng góp khoảng 56% giá trị (SXCN) toàn tỉnh (32.015 tỷ đồng); tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 299,80 triệu USD; nộp ngân sách đạt 2.300 tỷ đồng (bằng khoảng 55% tổng thu ngân sách tỉnh).

Có thể nói, đến nay các KKT, KCN đã góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực; tạo việc làm từng bước nâng cao thu nhập cho người lao động; gia tăng giá trị SXCN; tạo động lực phát triển kinh tế- xã hội, đóng góp quan trọng trong thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.

Nhằm nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư vào các KKT, KCN và tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp, công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) theo hướng chuyển từ tư duy “cấp phép” sang “phục vụ” đã được Ban chú trọng ra sao?

Xác định cải cách TTHC là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, thời gian qua, BQL KKT tỉnh đã tăng cường thực hiện giải quyết TTHC theo tinh thần công khai, minh bạch, đẩy mạnh cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, đáp ứng tốt nhu cầu của các nhà đầu tư. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng thường xuyên rà soát và bãi bỏ các TTHC không còn hiệu lực, cập nhật các TTHC mới đề nghị UBND tỉnh công bố kịp thời.

Hiện nay có 52 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban, trong đó 40 thủ tục đã được cắt giảm 50%, 12 thủ tục cắt giảm 30% thời hạn giải quyết. Ban đã đưa 12 TTHC thực hiện 4 tại chỗ (tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả) tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Đồng thời, ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC năm 2022 tại BQL KKT; Quyết định số 18/QĐ-BQLKKT về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện cải cách TTHC, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh và Chuyển đổi số tại BQL KKT,…

Đặc biệt, các mô hình “chính quyền, công sở thân thiện”, “Nụ cười công sở”, “Cùng đồng hành với doanh nghiệp, nhà đầu tư trong giải quyết các khó khăn, vướng mắc khi thực hiện TTHC”... được triển khai rộng rãi, đã tạo chuyển biến rõ nét, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp. Qua đó, tạo sự an tâm, niềm tin cho các nhà đầu tư và góp phần cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Trà Vinh.

Trong bối cảnh Chính phủ đang thực hiện các giải pháp phục hồi kinh tế và xu hướng dịch chuyển đầu tư, Ban đã chuẩn bị những gì để Trà Vinh sẵn sàng đón các dòng vốn đầu tư, thưa ông?

Xác định cơ sở hạ tầng là yếu tố quan trọng góp phần gia tăng sức hút đầu tư, thời gian qua công tác hoàn thiện hệ thống hạ tầng tại các KKT, KCN được Ban đặc biệt chú trọng. Chúng tôi đã tập trung mọi nguồn lực để kêu gọi đầu tư vào các dự án hạ tầng trọng điểm như: Hạ tầng KKT; KCN - Đô thị - Dịch vụ; KCN và dịch vụ Cảng Long Toàn;  KCN - khu phi thuế quan; Khu kho ngoại quan logistic; Khu Đô thị - dịch vụ - thương mại - y tế - giáo dục,… Ngoài ra, Ban cũng đã trình UBND tỉnh dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển KKT Định An giai đoạn 2022 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030....

Bên cạnh tập trung phát triển cơ sở hạ tầng, Ban cũng điều chỉnh, bổ sung, ban hành một số cơ chế, chính sách mới mang tính đột phá như: Đào tạo nguồn nhân lực, thu hút lao động, bảo đảm cuộc sống ổn định, lâu dài (nhà ở cho chuyên gia, người lao động, việc làm, an sinh xã hội,…). Cùng với đó là các giải pháp rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục đầu tư; cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp; ứng dụng khoa học công nghệ, kỹ thuật vào sản xuất nâng cao chất lượng sản phẩm,...

Song song với việc chuẩn bị những điều kiện cần thiết, công tác xúc tiến đầu tư được Ban chú trọng và có sự đổi mới ra sao?

Trong bối cảnh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, BQL KKT tỉnh đã chủ động đổi mới công tác xúc tiến đầu tư theo hướng ưu tiên tập trung tại chỗ và tại điểm đến. Đồng thời triển khai nhiều chương trình xúc tiến đầu tư trực tuyến để tranh thủ giới thiệu, quảng bá về môi trường đầu tư, lợi thế tiềm năng của tỉnh tại các chương trình hội thảo quốc tế.

Ban thường xuyên cập nhật, xây dựng danh mục dự án kêu gọi đầu tư, sửa đổi, bổ sung (tiếng Việt - Anh, Việt - Nhật, Việt - Hàn,...), các bản đồ, bản vẽ giới thiệu KKT, KCN để số hóa. Các thông tin chọn lọc về điều kiện tự nhiên - xã hội, tiềm năng, môi trường đầu tư, chính sách hỗ trợ... đều được cập nhật thường xuyên trên website của UBND tỉnh tại địa chỉ www.travinh.gov.vn và của Ban tại địa chỉ www.teza.travinh.gov.vn. Chúng tôi cũng đặt hàng các cơ quan truyền thông trong nước và nước ngoài viết bài, làm phóng sự trên báo chí, trên truyền hình...

Trong công tác xúc tiến đầu tư tại chỗ, Ban chú trọng xúc tiến đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, bám sát định hướng và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; gắn kết công tác xúc tiến đầu tư với xúc tiến thương mại và và xúc tiến du lịch; tập trung thu hút các dự án mà tỉnh có thế mạnh, các dự án có quy mô lớn, công nghệ cao, quản trị hiện đại, giá trị gia tăng.
Bên cạnh đó, hoạt động xúc tiến đầu tư trực tuyến tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa các phương thức phù hợp với từng đối tượng, tập trung ở các thị trường trọng điểm như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Hoa Kỳ... Ngoài ra, đẩy mạnh quan hệ hợp tác với các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam, các tổ chức và các công ty tư vấn đầu tư quốc tế để tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư, tiếp cận các nhà đầu tư tiềm năng...

Trân trọng cảm ơn ông!

Nguồn: Vietnam Business Forum