ĐÀ NẴNG

Duy trì hiệu quả hoạt động xúc tiến, hỗ trợ đầu tư trong điều kiện dịch bệnh

16:00:34 | 17/5/2022

Mặc dù gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 nhưng nhờ chủ động đổi mới phương thức xúc tiến đầu tư (XTĐT) nên Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư Đà Nẵng (IPA Đà Nẵng) vẫn nỗ lực thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào thành quả thu hút đầu tư của thành phố.

Năm 2021, dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh song Ban vẫn tích cực quảng bá, giới thiệu về môi trường, chính sách, tiềm năng và cơ hội đầu tư của thành phố Đà Nẵng. Theo đó, Ban tổ chức biên soạn bộ tài liệu quảng bá tiềm năng và cơ hội hợp tác đầu tư, thương mại và du lịch phục vụ công tác XTĐT; danh mục dự án trọng điểm thu hút đầu tư 2021-2025... Tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về môi trường, chính sách, tiềm năng và cơ hội đầu tư của thành phố trên các phương tiện thông tin, báo chí có uy tín trong nước và nước ngoài; trên website chuyên ngành của các tổ chức như Cục Đầu tư nước ngoài, Cục Xúc tiến thương mại, JETRO, AMCHAM, EUROCHAM, AHK…

Cũng trong năm 2021, IPA Đà Nẵng tổ chức, tham gia các hoạt động xúc tiến, vận động đầu tư. Cụ thể đã tham mưu UBND thành phố ban hành Chương trình XTĐT thành phố năm 2021; Chương trình XTĐT thành phố năm 2022; Tham mưu UBND thành phố ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị XTĐT trực tuyến của Đà Nẵng năm 2021 và chủ trì, phối hợp với các đơn vị tổ chức thành công nhiều hoạt động như: Lễ công bố Nghị định, Quyết định của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về phát triển thành phố Đà Nẵng, tổ chức 02 hội nghị theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến: Hội nghị “Đối thoại doanh nghiệp”, “Diễn đàn Xúc tiến đầu tư ICT Hàn Quốc vào Đà Nẵng”; 17 hội thảo trực tiếp, hội thảo trực tuyến…

Với hoạt động hỗ trợ đầu tư, IPA Đà Nẵng đã hỗ trợ hướng dẫn cho hơn 80 lượt nhà đầu tư, doanh nghiệp trước, trong và sau khi cấp phép liên quan đến thủ tục đầu tư, xác định địa điểm đầu tư, tháo gỡ vướng mắc trong quá trình hoạt động tại thành phố. Do tình hình dịch bệnh nên Ban chủ yếu hỗ trợ nhà đầu tư qua email và điện thoại, tổ chức các buổi làm việc trực tuyến. Song song đó, tổ chức nghiên cứu, đánh giá tiềm năng, thị trường, xu hướng, đối tác đầu tư; đề xuất cơ chế chính sách cải thiện công tác XTĐT; hợp tác trong nước và quốc tế về XTĐT.

Đặc biệt, IPA Đà Nẵng đã tham mưu UBND thành phố ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị XTĐT trực tuyến của Đà Nẵng năm 2021; linh hoạt tham mưu tổ chức các hội nghị, hội thảo theo các hình thức phù hợp với tình hình diễn biến dịch bệnh như: Hội nghị Đối thoại doanh nghiệp năm 2021 được tổ chức vào ngày 24/9/2021 với hình thức trực tuyến kết hợp trực tiếp.

IPA Đà Nẵng tham mưu UBND thành phố ban hành Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh Danh mục dự án trọng điểm thu hút nhà đầu tư vào thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2020 - 2025 với 57 dự án trong các lĩnh vực giáo dục, đào tạo; y tế; du lịch, dịch vụ, thương mại; văn hóa - thể thao...; Tham mưu UBND thành phố ban hành Quyết định phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh thu hút đầu tư vào thành phố giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến 2030”. Đề án là cơ sở quan trọng đề ra quan điểm, mục tiêu, định hướng, kế hoạch, giải pháp thu hút đầu tư trong giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Ngoài ra, Ban cũng tham mưu UBND thành phố thành lập Tổ công tác liên ngành về Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư nhằm giải quyết các điểm nghẽn trong công tác xúc tiến các dự án đầu tư vào thành phố, mang lại hiệu quả tích cực cho công tác thu hút đầu tư.

Kết quả, trong năm 2021 thành phố đã cấp Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 27 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn 7.747,824 tỷ đồng; cấp mới 39 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký 149,870 triệu USD, có 18 lượt dự án FDI tăng vốn với tổng vốn tăng thêm 30,1 triệu USD, 49 lượt nhà đầu tư nước ngoài đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp trong các tổ chức kinh tế với giá trị 11,447 triệu USD.

Chia sẻ về kế hoạch triển khai các hoạt động XTĐT, hỗ trợ đầu tư trong thời gian tới, bà Huỳnh Liên Phương - Giám đốc IPA Đà Nẵng cho biết, đơn vị tham mưu UBND thành phố triển khai có hiệu quả Đề án “Đẩy mạnh thu hút đầu tư vào thành phố giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến 2030”; Kế hoạch XTĐT các dự án ưu tiên đầu tư ngoài ngân sách; Chương trình XTĐT 2022...; Thực hiện có hiệu quả vai trò là cơ quan thường trực của Tổ công tác liên ngành về Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư để tập trung hỗ trợ, đẩy nhanh tiến độ các dự án đang xúc tiến; Tham mưu tổ chức Diễn đàn đầu tư Đà Nẵng 2022 (dự kiến tháng 9/2022); các hội nghị, hội thảo... bằng các hình thức trực tiếp, trực tuyến.

Nguồn: Vietnam Business Forum