VĨNH PHÚC

Năm 2023, Vĩnh Phúc hướng đến tạo đột phá trong xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng

14:20:32 | 23/12/2022

Theo báo cáo của UBND tỉnh Vĩnh Phúc, năm 2023, Vĩnh Phúc sẽ dành 8.983,240 tỷ đồng vốn đầu tư công cho đầu tư xây dựng các công trình, dự án, tạo đột phá trong xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ. Trong đó, vốn ngân sách Trung ương 344,639 tỷ đồng; vốn ngân sách địa phương 7.343,765 tỷ đồng.

Dự kiến nguồn vốn trên sẽ được ưu tiên cho các dự án xây dựng hạ tầng khung đô thị Vĩnh Phúc, nhất là các công trình trọng điểm về kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng kinh tế - xã hội, các dự án giao thông, từng bước hoàn thiện các tuyến Vành đai 2, Vành đai 3, Vành đai 4 đô thị Vĩnh Phúc. Cụ thể, đối với nguồn vốn Trung ương giao, Vĩnh Phúc sẽ dành khoảng 100 tỷ đồng xây dựng dự án hạ tầng giao thông kết nối vùng thủ đô; dành trên 204 tỷ đồng cho các dự án chuyển tiếp, dự án mới. Với nguồn vốn ngân sách địa phương, tỉnh sẽ phân bổ 30% về cấp huyện, 30% cho các ngành, lĩnh vực. Đồng thời, bố trí vốn đối ứng các dự án sử dụng vốn vay ODA, các dự án trọng điểm, các dự án chuẩn bị đầu tư và các chương trình, nhiệm vụ theo nghị quyết của HĐND tỉnh.

Trong số 9 huyện, thành phố, Phúc Yên được phân bổ vốn đầu tư công nhiều nhất, với trên 205,2 tỷ đồng. Tiếp đến là thành phố Vĩnh Yên gần 173,8 tỷ đồng; huyện Tam Dương có vốn đầu tư công được phân bổ thấp nhất trong năm 2023, với  95 tỷ đồng. Đối với các ngành, lĩnh vực, nguồn vốn được ưu tiên cho các chương trình, hoạt động, lĩnh vực  kinh tế với trên 173,7 tỷ đồng, lĩnh vực an ninh và trật tự xã hội trên 230,5 tỷ đồng.

Nỗ lực và quyết tâm đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm 2023, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các chủ đầu tư tập trung giải quyết các thủ tục phê duyệt dự án đầu tư mới, dự án quyết toán hoàn thành; đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư phục vụ các dự án; thường xuyên rà soát, cập nhật tiến độ thực hiện, đề xuất các khó khăn, vướng mắc, định kỳ báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20 hàng tháng.

Cùng với đó, tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, khắc phục tình trạng bố trí vốn phân tán, dàn trải, nâng cao hiệu quả đầu tư theo kế hoạch đầu tư công trung hạn.

Hoàng Thắm (Vietnam Business Forum)