ĐẮK LẮK

Thành phố Buôn Ma Thuột: Nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh

07:42:36 | 17/2/2023

Trong thời gian qua, kinh tế - xã hội của thành phố Buôn Ma Thuột tăng trưởng khá. Thành phố đã có nhiều giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế phát triển, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Quy mô các ngành kinh tế của thành phố tiếp tục tăng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Cụ thể, tỷ trọng các ngành công nghiệp - xây dựng là 29,92%, thương mại - dịch vụ 59,23%, nông, lâm nghiệp và thủy sản 6,14%. Tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2015 - 2020 đạt 8,88%; GRDP bình quân đầu người đạt 96,3 triệu đồng, tăng 39,3 triệu đồng so với năm 2015. 

Quản lý ngân sách nhà nước được tăng cường, khai thác và duy trì nguồn thu ổn định. Trong 5 năm, tổng thu ngân sách theo phân cấp cho thành phố ước đạt 7.838 tỷ đồng, tăng bình quân 12,22%; thu ngân sách năm 2020 đạt 1.831,775 tỷ đồng, tăng 1,76 lần so với năm 2015. Chi ngân sách được quản lý chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả.

Thành phố Buôn Ma Thuột đã huy động, khai thác, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Công tác đầu tư và thu hút các nguồn vốn đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đạt kết quả tốt, các nguồn lực đầu tư tăng, hiệu quả đầu tư có sự cải thiện. Thành phố cũng triển khai quy hoạch phân khu, xúc tiến đầu tư kết cấu hạ tầng đô thị, hạ tầng kinh tế - xã hội. Nhiều dự án khai thác quỹ đất, đặc biệt là chuyển mục đích tạo nguồn thu từ quỹ đất được thực hiện cùng với các nguồn vốn của Trung ương, của tỉnh, nguồn xã hội hóa để đầu tư nhiều công trình quan trọng, tạo diện mạo mới cho thành phố.

Năm 2022, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, kinh tế - chính trị thế giới có nhiều biến động, tình trạng lạm phát tăng nhưng phát huy tinh thần đoàn kết, sự năng động, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của thành phố Buôn Ma Thuột đều đạt kết quả cao với 19/20 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 2.600 tỷ đồng, tăng 55% so với dự toán tỉnh giao, tăng 33% so với dự toán thành phố và tăng 37,5% so với cùng kỳ năm trước, đạt mức cao nhất từ trước đến nay. 

Ông Vũ Văn Hưng, Chủ tịch UBND thành phố Buôn Ma Thuột cho biết, thành phố đã nỗ lực triển khai thực hiện Kết luận 67 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Buôn Ma Thuột đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp tại Nghị quyết số 105 và Nghị quyết 11 của Chính phủ và Chương trình số 1987 của UBND tỉnh về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội năm 2022 - 2023 trên địa bàn tỉnh; Công văn số 6698 của UBND tỉnh về đẩy mạnh triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và các chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo của tỉnh về cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, thành phố tích cực triển khai kịp thời, hiệu quả các gói hỗ trợ của Trung ương tới các doanh nghiệp. Nỗ lực tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ hành chính công. Chỉ đạo các cơ quan, ban ngành thuộc thành phố theo chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực công tác chủ động nắm bắt, giải quyết ngay những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trong thời gian tới, thành phố tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp, tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển và trở thành động lực của nền kinh tế. 

“Với những nỗ lực của thành phố trong cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh cùng với quyết tâm của tỉnh trong đẩy mạnh cải cách hành chính, tôi tin rằng thời gian tới thành phố sẽ thu hút được nhiều hơn nữa các nguồn lực đầu tư trong và ngoài nước để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương”, ông Vũ Văn Hưng chia sẻ. 

Duy Hạnh (Vietnam Business Forum)