VĨNH PHÚC

VCCI đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối Vĩnh Phúc và các nhà đầu tư

16:02:34 | 24/4/2023

UBND tỉnh Vĩnh Phúc và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã ký “Thỏa thuận hợp tác” giai đoạn 2016-2020 vào tháng 4/2016, thống nhất các nguyên tắc cơ bản trong quan hệ và một số nội dung phối hợp giữa hai bên; Cam kết về việc tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Thực hiện Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2016-2020 và Cam kết giữa UBND tỉnh Vĩnh Phúc và VCCI về tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp, Hiệp hội Doanh nghiệp (HHDN) tỉnh Vĩnh Phúc có vai trò quan trọng, là cầu nối để triển khai thực hiện. Theo đó, Hiệp hội đã chủ động phối hợp với Văn Phòng VCCI và các Ban chuyên môn của VCCI xây dựng kế hoạch với các giải pháp cụ thể để triển khai các nội dung theo Cam kết và Thỏa thuận hợp tác nêu trên.

Tháng 01/2018, tại Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện, HHDN tỉnh và Văn phòng VCCI đã ký “Chương trình phối hợp” có sự chứng kiến của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc và Chủ tịch VCCI. Trong 2 năm 2018-2019, HHDN tỉnh đã ký phối hợp với một số sở, ngành của tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp phát triển; ký “Chương trình hợp tác” với Văn Phòng Giới sử dụng lao động (VCCI) nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho doanh nghiệp thông qua việc tham gia vào các hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Hàng năm, HHDN tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện báo cáo tổng kết các hoạt động phối hợp với các sở, ngành trong tỉnh Vĩnh Phúc, các Ban của VCCI, xây dựng kế hoạch, chương trình cho năm tiếp theo với các nội dung đã ký kết. VCCI có vai trò rất quan trọng trong việc hỗ trợ tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức nghiên cứu, khảo sát về môi trường đầu tư kinh doanh; tư vấn cải thiện môi trường kinh doanh nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng thu hút đầu tư của tỉnh.

Thông qua các hội nghị, hội thảo do VCCI tổ chức hàng năm tại Vĩnh Phúc, các cơ quan chuyên môn đã tổ chức nghiên cứu, khảo sát và tư vấn cho Vĩnh Phúc những giải pháp cơ bản nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút các nhà đầu tư vào tỉnh. Nhiều cơ quan đại sứ và tham tán thương mại nước ngoài có trụ sở tại Việt Nam đã đến làm việc với UBND tỉnh, tìm hiểu cơ hội, môi trường đầu tư nơi đây.

Bên cạnh đó, VCCI đã phối hợp, hỗ trợ đánh giá, phân tích kết quả điều tra PCI của tỉnh và các cuộc điều tra khác về môi trường kinh doanh; từ đó, có những nhận xét, phân tích chuyên sâu về một số lĩnh vực mà các doanh nghiệp quan tâm; qua đó, giúp tỉnh Vĩnh Phúc nhận biết những điểm mạnh, những hạn chế để có những giải pháp khắc phục. Mỗi năm, sau khi VCCI công bố kết quả PCI, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đều xây dựng kế hoạch, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ngành, đơn vị có trách nhiệm cải thiện, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh; phấn đấu đứng trong nhóm các tỉnh có năng lực điều hành kinh tế tốt.

Thông qua HHDN, VCCI đã tư vấn, hỗ trợ, giúp đỡ Vĩnh Phúc điều tra, khảo sát các sở, ngành, huyện, thị về tinh thần, thái độ, ý thức trách nhiệm trong hỗ trợ doanh nghiệp (DDCI), qua đó, lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành, huyện, thành phố thấy được những ưu điểm, hạn chế của mình, từ đó đề ra những giải pháp tích cực trong thời gian tới, hướng đến mục tiêu phục vụ doanh nghiệp được tốt nhất, tạo lập niềm tin đối với doanh nghiệp, môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng cải thiện và nâng cao. VCCI phối hợp tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức hội thảo nâng cao chỉ số thành phần dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp nhẳm thúc đẩy nâng cao chỉ số PCI; tổ chức đối thoại, tháo gỡ khó khăn do ảnh hưởng đại dịch COVID-19; thực hiện tuyên truyền, giới thiệu về tiềm năng kinh tế, triển vọng phát triển thương mại, đầu tư, du lịch của tỉnh Vĩnh Phúc… Gần đây, các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới (FTAs) đã được ký kết, mang lại nhiều lợi ích cho các doanh nghiệp. Thông qua VCCI, các cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp thấy được những thuận lợi, khó khăn mà FTA mang lại; từ đó, giúp doanh nghiệp có những giải pháp để tận dụng lợi thế, hạn chế khó khăn, bấp cập, phát triển sản xuất kinh doanh mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Về đào tạo lao động chất lượng cao, “Chương trình phối hợp” giữa HHDN và Văn phòng Giới sử dụng lao động bước đầu hoạt động có hiệu quả, tạo sự gắn kết giữa doanh nghiệp và nhà trường trong đào tạo và tuyển dụng lao động có chất lượng theo yêu cầu của doanh nghiệp. Qua đó, HHDN cũng nắm bắt được nhu cầu tuyển dụng lao động trong doanh nghiệp để có thông tin trao đổi với các cơ quan quản lý nhà nước, các câu lạc bộ hoạt động tích cực hiệu quả hơn. VCCI đã hỗ trợ Vĩnh Phúc triển khai một số hội thảo, hội nghị xúc tiến đầu tư lớn tại Vĩnh Phúc…

Thời gian tới, VCCI sẽ tiếp tục là đầu mối quan trọng để quảng bá và giới thiệu với các nhà đầu tư trong và ngoài nước về môi trường đầu tư của tỉnh Vĩnh Phúc; hỗ trợ, tư vấn cho các đơn vị quản lý nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc về việc tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, thuận lợi cho doanh nghiệp để tiếp tục cải thiện, nâng cao chỉ số PCI; tư vấn, hỗ trợ HHDN tỉnh trong việc khảo sát mức độ hài lòng của DN về năng lực điều hành kinh tế cấp sở, ngành, huyện, thành phố (DDCI). UBND tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tạo mọi điều kiện cần thiết để VCCI triển khai các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp; đồng thời, chỉ đạo và tạo điều kiện để các sở, ngành, HHDN tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch đã ký kết.

Nguyệt Thắm (Vietnam Business Forum)