BÌNH PHƯỚC

Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính cho phát triển kinh tế - xã hội

09:41:48 | 12/7/2023

Những tháng đầu năm 2023, ngành Tài chính tỉnh Bình Phước đã tập trung tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh điều hành ngân sách chủ động, linh hoạt, bảo đảm cân đối và ổn định, đồng thời thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách về tài chính, giá cả, nhằm tạo đà cho kinh tế phát triển bền vững.


Bà Nguyễn Thụy Phương Thảo, Phó Giám đốc Phụ trách Sở Tài chính tỉnh Bình Phước

Năm 2023 là năm “bản lề”, giữa nhiệm kỳ, có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch 5 năm 2021-2025, UBND tỉnh thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2023 trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức. Từ đầu năm, tình hình thế giới tiếp tục biến động nhanh, phức tạp, khó lường, tác động, ảnh hưởng đến hầu hết các quốc gia, khu vực trên phạm vi toàn cầu. Ở trong nước cũng có những thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen; quy mô nền kinh tế còn khiêm tốn, năng lực cạnh tranh hạn chế, năng suất lao động chưa cao; đồng thời chịu tác động kép từ ảnh hưởng của thị trường quốc tế cùng với đó là những hạn chế, bất cập nội tại kéo dài nhiều năm.

Trước tình hình đó, tỉnh Bình Phước đã chủ động chỉ đạo cơ quan thuế, các ngành chức năng, UBND huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai tốt các luật thuế và làm tốt công tác quản lý thu ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2023. Tập trung rà soát, kịp thời tham mưu tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy mạnh chống thất thu, chuyển giá, buôn lậu, gian lận thương mại, trốn thuế, quyết liệt xử lý thu nợ thuế, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của các doanh nghiệp theo kế hoạch thanh tra, kiểm tra đã được phê duyệt.

Nhờ chủ động trong triển khai thực hiện, tổng thu NSNN trên địa bàn tỉnh đến ngày 28/6/2023 đạt 4.816 tỷ đồng, bằng 33% dự toán Bộ Tài chính giao, đạt 30% dự toán HĐND tỉnh thông qua.

Về kết quả thu khối huyện, thị xã, thành phố: Thành phố Đồng Xoài 48%; huyện Bù Đăng 42%; huyện Lộc Ninh 41%; huyện Đồng Phú và Hớn Quản 40%; thị xã Phước Long 39%; huyện Bù Đốp 37%; huyện Phú Riềng 31%; thị xã Chơn Thành 30%; huyện Bù Gia Mập 27%; thị xã Bình Long 24%.

Cùng với công tác thu, công tác quản lý, điều hành chi NSNN cũng được Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh điều hành linh hoạt, chủ động, tích cực với phương châm chặt chẽ, tiết kiệm, xuyên suốt từ khâu phân bổ dự toán cho đến quá trình thực hiện. Ngay từ đầu năm, Sở Tài chính tỉnh đã ban hành văn bản hướng dẫn các sở, ngành và địa phương tổ chức triển khai thực hiện dự toán chi NSNN năm 2023 theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. Chi ngân sách địa phương 6.982 tỷ đồng, bằng 46% dự toán Bộ Tài chính giao, đạt 39% dự toán HĐND tỉnh thông qua và tăng 6% so với cùng kỳ. Trong đó: Chi đầu tư phát triển (bao gồm số chi quyết toán các dự án năm trước chuyển sang) 4.072 tỷ đồng; chi thường xuyên 2.905 tỷ đồng, bằng 40% dự toán Bộ Tài chính giao, đạt 30% dự toán HĐND tỉnh thông qua và giảm 1% so với cùng kỳ.


Thu NSNN trên địa bàn TP.Đồng Xoài tính đến ngày 28/6/2023 đạt 48%

Năm 2023, xác định bối cảnh tình hình kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, nhiệm vụ thu các tháng cuối năm là hết sức khó khăn đòi hỏi phải tập trung chỉ đạo quyết liệt, các ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, ngành

Tài chính đã đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp như:

Phối hợp với Cục Thuế tỉnh và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện kịp thời các chính sách miễn, giảm, giãn thuế và các khoản thu ngân sách theo quy định; đồng thời tăng cường quản lý chống thất thu, nợ đọng thuế, chuyển giá, trốn thuế, gian lận thương mại, phấn đấu tăng thu NSNN.

Chủ trì, phối hợp với Kho bạc Nhà nước tỉnh và các đơn vị liên quan quản lý và sử dụng chặt chẽ, hiệu quả NSNN. Triệt để tiết kiệm các khoản chi ngân sách, nhất là chi thường xuyên, chi sự nghiệp có tính chất đầu tư; tăng cường công tác kiểm soát chi, bảo đảm chi đúng, chi đủ, có hiệu quả; thực hiện tốt chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

Tích cực phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh phân bổ nguồn vốn đầu tư công theo kế hoạch hàng năm. Thường xuyên rà soát, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của thanh tra, kiểm toán. Tập trung đôn đốc các chủ đầu tư và hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác thanh, quyết toán, giải ngân vốn đầu tư công theo quy định; góp phần đưa tỉnh Bình Phước là một trong số những tỉnh có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cao của cả nước.

Triển khai thực hiện tốt sự chỉ đạo của Bộ Tài chính về tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá cả thị trường trên địa bàn tỉnh để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân, hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tích cực phối hợp với các cấp, các ngành làm tốt công tác thẩm định giá để phục vụ cho công tác giải phóng mặt bằng, xác định nghĩa vụ tài chính đối với các tổ chức, doanh nghiệp thuê đất, xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất. Tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu về giá trên địa bàn tỉnh. Thực hiện có hiệu quả công tác thẩm định đấu thầu mua sắm tài sản theo quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản nhà nước hiện hành.

Bình Nguyễn (Vietnam Business Forum)

Sự kiện sắp tới

Kính mời doanh nghiệp tham gia Khóa đào tạo “ Xây dựng thương hiệu các nhân”

27-28/06/2024

Hội trường tầng 7, tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội