HÀ TĨNH

Huyện Hương Khê: Nông lâm nghiệp là mũi nhọn phát triển kinh tế

13:49:32 | 20/1/2015

Trong điều kiện phải đối mặt với nhiều khó khăn của nền kinh tế, thiên tai xảy ra làm thiệt hại về tài sản và hoa màu của nhân dân… song với sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, các sở ban ngành; sự thống nhất chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền; sự nỗ lực của cán bộ, nhân dân và Doanh nghiệp trên địa bàn huyên các kế hoạch, chương trình đề án trọng tâm được tập trung triển khai. Chính vì vậy tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

Phát huy thế mạnh nông lâm nghiệp

Trong cơ cấu kinh tế của huyện, sản xuất nông nhiệp vẫn là ngành sản xuất chính có mức tăng trưởng khá, cơ cấu nội ngành có bước chuyển dịch theo hướng tích cực. Xác định được tầm quan trọng của việc phát triển và nâng cao giá trị của ngành Nông Lâm nghiệp nên ngoài việc triển khai các cơ chế, chính sách hỗ trợ của Nhà nước dành cho phát triển lĩnh vực sản xuất nông lâm nghiệp, huyện Hương Khê còn tập trung triển khai thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ như: Huy động nguồn lực từ Doanh nghiệp, nhân dân thực hiện có hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; Xây dựng và phát triển nhiều   mô hình kinh tế, Hợp tác xã theo hướng liên doanh, liên kết với doanh nghiệp theo chuỗi giá trị nhằm nâng cao giá trị sản phẩm; Hình thành phát triển các vùng sản phẩm chủ lực tạo ra sản phẩm hàng hoá lớn có giá trị cao; Đẩy mạnh chuyển đổi mùa vụ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, chuyển đổi cơ cấu giống…

Bên cạnh đó, Hương Khê tiếp tục quản lý, bảo vệ và khai thác có hiệu quả, bền vững diện tích rừng và đất rừng hiện có nhằm nâng cao chất lượng và giá trị của rừng. Thực hiện chuyển đổi cơ cấu sản phẩm từ khai thác gỗ non, sản xuất gỗ băm dăm sang trồng và khai thác gỗ lớn gắn với chế biến tinh sâu nhằm bảo vệ tốt hơn môi trường sinh thái góp phần tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm cho lao động. Đồng thời huyện đề nghị tỉnh Hà Tĩnh cho phép chuyển đổi diện tích rừng kém chất lượng, hiệu quả kinh tế thấp giao cho huyện để giao cho các hộ dân chuyên sang trồng các loại cây khác có hiệu quả kinh tế cao hơn.

Đẩy mạnh cải cái hành chính, thu hút đầu tư

Ông Nguyễn Văn Việt, Phó Chủ tịch huyện Hương Khê cho biết: “Để không ngừng tạo sức hấp dẫn thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước vào huyện, Hương Khê luôn chú trọng thực hiện tốt các cơ chế chính sách của Nhà nước cũng như tỉnh Hà Tĩnh. Huyện sẽ tập trung cho công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ chế chính sách của huyện, giải quyết nhanh gọn các thủ tục hành chính tạo điều kiện thông thoáng để thu hút các Doanh nghiệp, cung cấp nguồn lao động, phát triển vùng nguyên liệu … theo hướng có lợi cho nhà đầu tư.” Cụ thể là nâng cao hiệu quả chỉ đạo điều hành; Kiểm tra, rà soát, công khai, niêm yết các thủ tục hành chính; Thực hiện tốt cơ chế giao dịch “một cửa” và “một cửa liên thông”; Tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện cải cách hành chính tại các đơn vị xã, thị trấn…

Ngoài ra, năm 2014 cũng là năm thứ 4 thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM), với mục tiêu hoàn thành chỉ tiêu số xã đạt tiêu chí Quốc gia về XDNTM, cả hệ thống chính trị đã vào cuộc trong công tác chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về XDNTM. Đến nay trên toàn huyện có 2 xã Hương Trà và Gia Phố đã được công nhận về đích nông thôn mới; các xã còn lại đều tăng 3-4 tiêu chí  đến nay toàn huyện không còn xã dưới 5 tiêu chí.

Ông Việt cho biết thêm: Trong thời gian tới, Hương Khê tiếp tục phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế của mình và thực hiện các giải pháp nhằm tăng cường thu hút đầu tư như: Đẩy mạnh cải cách hành chính, rà soát, giảm các thủ tục hành chính không cần thiết, chấn chỉnh tác phong làm việc của dội ngũ cán bộ… Đồng thời, tranh thủ sự giúp đỡ của Trung ương, của Tỉnh để kêu gọi thu hút các nguồn lực đầu tư thực hiện các quy hoạch đã được phê duyệt trong các lĩnh vực: Quy hoạch giao thông; quy hoạch khu xử lý chất thải rắn; quy hoạch phân khu thị trấn; quy hoạch nghĩa địa và quy hoạch NTM các xã; quy hoach chi tiết Cụm công nghiệp xã Gia Phố…kế hoạch phát triển Thương mại dịch vụ, đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tội phạm theo đề án đã được phê duyệt để duy trì sự ổn định và phát triển bền vững.

Bình An