ĐÀ NẴNG

Những giải pháp đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội và thu hút đầu tư

08:33:07 | 20/12/2019

Định hướng đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050, Đà Nẵng phấn đấu trở thành trung tâm du lịch, dịch vụ chất lượng cao và công nghệ cao của Việt Nam và đóng vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển đô thị quốc gia.

Để từng bước đạt được mục tiêu này, Đà Nẵng xác định ba đột phá về phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020, gồm: (1) Phát triển các ngành dịch vụ, nhất là du lịch, thương mại; tập trung thu hút đầu tư vào công nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin; (2) Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ và có trọng điểm; xây dựng và phát triển văn hóa, văn minh đô thị, xây dựng thành phố môi trường; (3) Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho cả khu vực công và khu vực tư nhân.

Thành phố đã xây dựng các chương trình hành động để cụ thể hóa việc triển khai thực hiện các đột phá này. Danh mục các dự án trọng điểm thu hút đầu tư vào thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2017-2020 cũng đã được ban hành nhằm huy động nguồn vốn đầu tư từ khu vực tư nhân.

Sau Tuần lễ Cấp cao APEC 2017, vai trò và vị thế của Đà Nẵng đã được nâng lên. Song để phát huy Đà Nẵng cần phải có nhiều bước đột phá, đổi mới nhiều mặt để tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn hơn nữa với các nhà đầu tư.

Hiện TP.Đà Nẵng đang đẩy mạnh thực hiện các giải pháp, cụ thể là: Tiếp tục đổi mới phương thức xúc tiến đầu tư thông qua việc tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư phù hợp với từng đối tượng thu hút đầu tư, đặc biệt là các tập đoàn xuyên quốc gia, các tập đoàn lớn trong nước; tăng cường tổ chức các hội nghị, hội thảo xúc tiến đầu tư theo chuyên đề và đối tác cụ thể, tập trung ở các thị trường trọng điểm như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Hoa Kỳ; đẩy mạnh quan hệ hợp tác với các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam, các tổ chức quốc tế như JETRO (Nhật Bản), KCCI (Hàn Quốc), BOI (Thái Lan), IE (Singapore), EUROCHAM, AMCHAM..., các công ty tư vấn đầu tư quốc tế để tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư, tiếp cận các nhà đầu tư tiềm năng.

Thành phố cũng đã, đang và sẽ tiếp tục nghiên cứu hoàn chỉnh quy hoạch quỹ đất ngoài Khu công nghiệp (KCN), Khu công nghệ cao, chuẩn bị sẵn quỹ đất sạch để thu hút một số dự án đầu tư trọng điểm, giúp nhà đầu tư rút ngắn thời gian đưa ra quyết định đầu tư. Triển khai hiệu quả Nghị định của Chính phủ về cơ chế ưu đãi đối với Khu Công nghệ cao Đà Nẵng.
Thành phố đang đẩy nhanh hoàn thành hạ tầng và phát triển các cụm công nghiệp (CCN), trong đó: hoàn thiện hạ tầng các CCN hiện có gồm: CCN Thanh Vinh, Làng nghề điêu khắc đá mỹ nghệ Non Nước và Làng nghề đá chẻ Hòa Sơn; phát triển thêm 7 CCN mới nhằm đáp ứng cơ bản nhu cầu đất cho các cơ sở sản xuất nhỏ và vừa, gồm: Cẩm Lệ, Hòa Nhơn, Hòa Phong, Hòa Khánh Nam, Hòa Hiệp Bắc, Làng nghề nước mắm Nam Ô và 1 CCN để bố trí tập trung các ngành nghề thủ công mỹ nghệ tại Đà Nẵng phục vụ du lịch. Dự kiến tổng diện tích các CCN trên địa bàn thành phố đến năm 2020 đạt 242 ha, tăng 165 ha so với hiện nay.

Tập trung hoàn thành hạ tầng các KCN mới theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (Công văn số 555/TTg-CN ngày 18/4/2017) về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển các KCN TP. Đà Nẵng đến năm 2020, trong đó quy hoạch phát triển mới KCN Hòa Cầm - giai đoạn 2 (119 ha), KCN Hòa Ninh (400 ha) và KCN Hòa Nhơn (393,57 ha), đưa diện tích các KCN đến năm 2020 đạt 1.918,21 ha, tăng 851,69 ha so với hiện nay (tăng 79,9%).

Thành lập khu kinh tế ven biển Đà Nẵng nhằm huy động và khai thác có hiệu quả nguồn lực trong và ngoài nước, các tiềm năng lợi thế so sánh của thành phố, gắn kết thành phố với các địa phương Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, Tây Nguyên và cả nước.

Đà Nẵng cũng nhận thấy rằng: Cần nghiên cứu phát triển vịnh Đà Nẵng thành khu đô thị cảng biển, trở thành một điểm đến đầu tư mới để thu hút các nhà đầu tư về lĩnh vực dịch vụ logistic gắn với đầu tư Cảng Liên Chiểu, trong đó cần lưu ý cân nhắc việc phát triển giữa khu vực phía Tây và khu vực vịnh Đà Nẵng.

Hiện nay, nguồn lực đất đai, đặc biệt là đất đai ven biển hầu hết đều đã được thành phố giao cho các nhà đầu tư, do đó trước tiên cần phải tiếp tục đôn đốc các nhà đầu tư triển khai các dự án theo tiến độ đã cam kết.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC), đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện TTHC liên quan đến đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh; đăng tải công khai, minh bạch các quy định pháp luật, cơ chế, chính sách, quy hoạch, kế hoạch liên quan đến đất đai, TTHC.