NAM ĐỊNH

Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Nam Định: Đảm bảo tiến độ, chất lượng dự án

07:49:31 | 16/4/2020

Được thành lập từ ngày 1/9/2018, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng (QLDA ĐTXD) công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Nam Định đã và đang từng bước khẳng định uy tín, năng lực làm chủ đầu tư hoặc ủy thác quản lý dự án cho các chủ đầu tư khác, qua đó nâng cao hiệu lực quản lý các dự án dân dụng và công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định. 

Ban Quản lý dự án là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh. Từ khi thành lập, Ban đã từng bước kiện toàn bộ máy, phát huy vai trò chỉ đạo, đồng hành với các nhà thầu; phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan có giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc để các công trình bảo đảm tiến độ, chất lượng, triển khai có hiệu quả các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Từ năm 2019 đến năm 2020, Ban Quản lý dự án tập trung thực hiện 2 dự án trọng điểm của tỉnh: Dự án đầu tư xây dựng Khu Trung tâm lễ hội thuộc Khu di tích lịch sử - văn hóa thời Trần tại Nam Định được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định 2095/QĐ-Ttg ngày 2/11/2016 với tổng mức đầu tư hơn 734 tỷ đồng. Ban QLDA tham mưu cho UBND tỉnh hoàn thiện các thủ tục, khởi công đầu tư giai đoạn I từ tháng 2/2019, việc triển khai thi công hiện tại cơ bản đáp ứng tiến độ và đảm bảo chất lượng theo thiết kế được duyệt; Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định với quy mô 700 giường được Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương cho điều chỉnh dự án. Sau khi được UBND tỉnh giao nhiệm vụ, Ban Quản lý dự án triển khai thực hiện các thủ tục, dự kiến công trình khởi công trong năm 2020. Ngoài ra Ban được UBND tỉnh tin tưởng giao làm chủ đầu tư nhiều dự án mới, trong đó 6 dự án đã khởi công (1 dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2019).

Ông Trần Văn Hưng – Giám đốc Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Nam Định chia sẻ: “Đội ngũ cán bộ, viên chức của Ban là những người được đào tạo cơ bản, có trình độ, nghiệp vụ và kinh nghiệm, luôn chủ động tham mưu triển khai các thủ tục theo quy định để đầu tư xây dựng các công trình. Ban Quản lý dự án thực hiện công tác quản lý dự án đúng trình tự và các quy định của pháp luật, luôn đặt chất lượng, tiến độ và an toàn của công trình lên hàng đầu. Đến nay các công trình do Ban thực hiện được các cơ quan chuyên ngành đánh giá cao về kỹ thuật và chất lượng.”

Thời gian tới, Ban Quản lý dự án tiếp tục phối hợp với các sở, ngành và cơ quan liên quan thực hiện các thủ tục, công việc, đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả các công trình, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2020 và các năm tiếp theo.n

Mạnh Dũng (Vietnam Business Forum)