PHÚ YÊN

Đưa Tuy An trở thành thị xã vào năm 2025

14:57:16 | 1/2/2021

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ, quân và dân huyện Tuy An không ngừng phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang và đoàn kết nhất trí, nêu cao ý chí tự lực tự cường, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn và gặt hái nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Bước tiến vững chắc

5 năm qua, kinh tế huyện Tuy An tiếp tục tăng trưởng khá; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa (CNH-HĐH). Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn (giá so sánh năm 2010) tăng bình quân 13,5%/năm (vượt 0,25% kế hoạch). Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt gần 5.090 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 46,2 triệu đồng (năm 2015 đạt 25,7 triệu đồng).

Việc thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững bước đầu mang lại hiệu quả. Giá trị sản xuất ngành nông, lâm, thủy sản năm 2020 đạt 1.471,8 tỷ đồng, tăng bình quân hàng năm 3,93%, chiếm 19,7% trong cơ cấu kinh tế. Kinh tế biển tiếp tục được quan tâm đầu tư. Một số hạ tầng dịch vụ hậu cần nghề cá, các khu tránh trú bão hoạt động có hiệu quả. Huyện đã thực hiện nạo vét cát bồi lấp, khai thông luồng lạch cảng cá Tiên Châu, cửa biển An Hải; đầu tư đóng mới, nâng cấp cải hoán tàu thuyền công suất lớn. Sản lượng đánh bắt thủy, hải sản năm 2020 đạt 15.547 tấn, tăng bình quân hàng năm 5,32%; thực hiện tốt chính sách hỗ trợ ngư dân theo chủ trương của Chính phủ.

Xác định “hạ tầng đi trước một bước”, thời gian qua hệ thống kết cấu hạ tầng được huyện quan tâm đầu tư, nhiều công trình, dự án lớn trên địa bàn đã và đang triển khai xây dựng. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới được tập trung chỉ đạo; huy động tối đa các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng nông thôn. Trong 5 năm huyện đã bê tông hóa hơn 253 km đường nông thôn, thực hiện tốt chương trình bê tông hẻm phố, bê tông giao thông miền núi. Diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, đời sống nhân dân được nâng lên. Toàn huyện có 10 xã được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới (đạt 71,42%) và dự kiến năm 2021 sẽ có 100% xã đạt chuẩn Nông thôn mới.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục, y tế có nhiều chuyển biến tích cực; hộ nghèo giảm đáng kể. An sinh xã hội được bảo đảm; các đối tượng hộ nghèo, gia đình chính sách, người có công được quan tâm chăm lo. Quốc phòng, an ninh tiếp tục được củng cố và tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Theo ghi nhận của Chủ tịch UBND huyện Tuy An - ông Bùi Văn Thành, những thành quả đạt được có ý nghĩa quan trọng, tạo tiền đề vững chắc để huyện nhà phát triển nhanh và bền vững trong những năm tới. Trước mắt trong nhiệm kỳ 2020-2025, để duy trì tăng trưởng, huyện sẽ bám sát và triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ trọng tâm, mũi nhọn. Trong đó chú trọng thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, Nông thôn mới nâng cao. Tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và hạ tầng các cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn huyện tạo tiền đề mời gọi, thu hút các doanh nghiệp đầu tư sản xuất kinh doanh. Xây dựng các tuyến giao thông mới nhằm khai thác tiềm năng du lịch; xây dựng kết cấu hạ tầng khung kết nối 3 vùng biển - đồng bằng và vùng vúi; quy hoạch mở rộng thị trấn Chí Thạnh; quy hoạch đô thị ở các khu vực dự kiến phát triển thành phường; xây dựng kết cấu hạ tầng đảm bảo các tiêu chí để huyện Tuy An trở thành thị xã vào năm 2025.

Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng CNH - HĐH

Dù chặng đường phía trước còn rất nhiều chông gai, thách thức song toàn hệ thống chính trị huyện Tuy An quyết tâm nêu cao tinh thần đoàn kết, nhất trí, năng động, sáng tạo, phấn đấu sớm về đích các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII đề ra, góp phần cùng tỉnh Phú Yên thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Theo đó, huyện chú trọng đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng CNH - HĐH, ưu tiên thu hút đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ - du lịch. Cụ thể trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ - du lịch, huyện Tuy An khuyến khích phát triển, mở rộng kinh doanh các mặt hàng thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân. Chú trọng đầu tư, phát huy giá trị các di tích, thắng cảnh cấp quốc gia, các tiềm năng, lợi thế về kinh tế biển. Ông Bùi Văn Thành cho biết hiện Tuy An đang triển khai các dự án du lịch như: Thiền viện Trúc Lâm, khu nghỉ dưỡng cao cấp Cù Lao Mái Nhà, Bãi Xép, Hòn Chùa, AH Moon...Ngoài ra trong giai đoạn 2020-2025 sẽ có thêm nhiều dự án về kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển du lịch của tỉnh được triển khai trên địa bàn huyện. Đây là tiền đề quan trọng, tạo đà để Tuy An phát triển mạnh du lịch - dịch vụ trong 5 năm tới; phấn đấu đưa tổng giá trị thương mại - dịch vụ - du lịch đến năm 2025 đạt 8.648,9 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 56,1% trong cơ cấu kinh tế, tốc độ tăng bình quân hằng năm 17,76%.

Riêng trong lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, huyện tập trung phát triển công nghiệp theo hướng thân thiện môi trường, phát triển các ngành công nghiệp có lợi thế, tạo ra sản phẩm có giá trị gia tăng, khả năng cạnh tranh cao, tạo động lực thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế. Đẩy mạnh đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng, phấn đấu cơ bản lấp đầy diện tích đất công nghiệp tại các CCN đã được thành lập. Tập trung thu hút, kêu gọi đầu tư, vào lĩnh vực chế biến nông - lâm- thủy sản, dệt may…; tiếp tục thành lập và quy hoạch CCN Tiên Châu. Phấn đấu đến năm 2025 giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và xây dựng trên địa bàn huyện đạt 4.997,9 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 32,4% trong cơ cấu nền kinh tế, tốc độ tăng bình quân hàng năm là 15,8%.

Nguồn: Vietnam Business Forum