HƯNG YÊN

Đảm bảo cân đối thu - chi ngân sách

11:39:05 | 1/3/2021

Nhiệm kỳ 2015-2020, các chỉ tiêu phát triển KT-XH tỉnh Hưng Yên đều đạt và vượt, môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện rõ rệt, kết quả đó có vai trò đóng góp không nhỏ của ngành Tài chính tỉnh. Trong đó, ngành đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trọng tâm nhằm đảm bảo nguồn thu ngân sách nhà nước (NSNN); chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao, đảm bảo cân đối thu chi, quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư công.

Ông Nguyễn Đức Tải, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên cho biết: Từ năm 2017, tỉnh Hưng Yên được Trung ương xếp vào 1 trong 16 tỉnh tự cân đối ngân sách và có điều tiết về ngân sách Trung ương khoảng 7%. Tốc độ tăng thu ngân sách bình quân đạt 12,6%/năm; tổng thu ngân sách giai đoạn 2016 - 2020 đạt 64.785 tỷ đồng (trong đó thu nội địa chiếm trên 74%), gấp trên 2,13 lần tổng thu ngân sách giai đoạn 2011 - 2015. Cơ cấu thu ngân sách từng bước được cải thiện tích cực, tăng dần số thu nội địa từ khu vực sản xuất kinh doanh.

Tuy nhiên, những năm qua do ảnh hưởng của chiến tranh thương mại Trung-Mỹ, ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi, ảnh hưởng của dịch Covid, đồng thời Trung ương ban hành các chính sách làm giảm thu ngân sách như: Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ và một loạt các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế và tiền thuê đất để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp làm cho tốc độ thu nội địa tỉnh giảm, nên 3 năm liền (2017, 2018, 2019) tỉnh Hưng Yên bị hụt thu ngân sách tỉnh. Song dưới sự lãnh đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự đóng góp của toàn dân và tập thể các tổ chức, doanh nghiệp, tỉnh Hưng Yên vẫn đảm bảo các điều kiện để thực hiện vượt các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội giai đoạn 2015-2020 mà Nghị quyết tỉnh Đảng bộ khóa XVIII đề ra.

Năm 2020, trong bối cảnh dịch Covid – 19, thu ngân sách nhà nước gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn phải đảm bảo đáp ứng các nhiệm vụ chi theo dự toán, xử lý kịp thời các nhiệm vụ đột xuất phát sinh nhất là đảm bảo kinh phí để phòng, chống dịch, đảm bảo được “mục tiêu kép” đề ra cho cả năm 2020 và cho những năm tiếp theo. Do vậy, Sở Tài chính đã tham mưu cho UBND tỉnh cùng các địa phương thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên theo dự toán với số kinh phí là 195,9 tỷ đồng, đồng thời đẩy mạnh thực hiện các giải pháp điều hành nhiệm vụ tài chính - ngân sách địa phương những tháng cuối năm 2020. Ngành đã kịp thời chủ động xây dựng phương án điều hành, sử dụng dự phòng, dự trữ và nguồn lực tại chỗ để chi phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, ưu tiên thực hiện các chính sách, chế độ liên quan đến con người, an sinh xã hội. Kết thúc năm 2020, tổng thu NSNN trên địa bàn tăng 10,9% so với dự toán. Trong đó thu nội địa trừ tiền sử dụng đất và xổ số tăng 5,7% so với dự toán, thu xuất nhập khẩu đạt 78,6% so với dự toán.

Tiếp tục xây dựng dự toán NSNN cho năm 2021 và kế hoạch trung hạn 3 năm 2021-2023, do tác động của đại dịch Covid-19, nhiều vấn đề phát sinh cần báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý. Ngành đã chủ động triển khai đến các đơn vị dự toán, các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh xây dựng dự toán đảm bảo bám sát thực tế, thể hiện ý chí quyết tâm phấn đấu cao cùng với các địa phương trong cả nước triển khai các giải pháp phục hồi, phát triển kinh tế trước ảnh hưởng của dịch Covid-19; quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện tiết kiệm các khoản chi thường xuyên góp phần đảm bảo cho ngân sách địa phương, ổn định phát triển kinh tế xã hội.

Mặt khác, ngành cũng đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền, tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức của cán bộ, công chức, cộng đồng doanh nghiệp về cải cách hành chính và nâng cao chỉ số PCI đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Nâng cao trách nhiệm cải thiện các chỉ số thành phần liên quan đến ngành mình, trong đó chú trọng đẩy mạnh cải cách hành chính, giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính, giải quyết kiến nghị, khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp đi vào thực chất.

Nguồn: Vietnam Business Forum

 

 

Sự kiện sắp tới

Kính mời doanh nghiệp tham gia Khóa đào tạo “ Xây dựng thương hiệu các nhân”

27-28/06/2024

Hội trường tầng 7, tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội