VĨNH PHÚC

Doanh thu của các doanh nghiệp FDI trong các KCN Vĩnh Phúc tăng 4% so với cùng kỳ

16:36:56 | 7/10/2021

Do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp từ đầu năm đến nay, đã ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp (KCN) Vĩnh Phúc. Tuy nhiên, nhờ kinh nghiệm và các giải pháp hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch phần lớn các doanh nghiệp FDI đã vượt qua khó khăn, nỗ lực duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, doanh thu 9 tháng đầu năm tăng 4% so với cùng kỳ năm 2020.

Theo báo cáo của Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc, đến nay các KCN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc có 331 dự án đang hoạt động sản xuất kinh doanh bao gồm 287 dự án FDI và 44 dự án DDI. 9 tháng đầu năm 2021, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và kéo dài nên hoạt động SXKD của các doanh nghiệp trong các KCN bị ảnh hưởng nhất định. Các doanh nghiệp chung tay với chính quyền tỉnh nỗ lực khắc phục khó khăn, kiên định thực hiện mục tiêu kép “vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế, nhờ đó phần lớn các doanh nghiệp FDI vượt qua khó khăn, nỗ lực duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, chỉ tiêu kinh tế tăng 3%-7% so với cùng kỳ.

Cụ thể, doanh thu 9 tháng của các doanh nghiệp FDI đạt 4.901,48 triệu USD, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2020; Giá trị xuất khẩu đạt 3.765,18 triệu USD, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2020; Nộp ngân sách đạt 2.770,88 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2020. Các doanh nghiệp trong các KCN đã giải quyết việc làm mới cho 11.604 lao động trong và ngoài tỉnh, tăng gấp 6,6 lần so với cùng kỳ 2020, đạt 137% kế hoạch năm 2021. Hiện số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp trên 101.300 người, trong đó có 69.151 người địa phương (chiếm 68%).

Dự kiến 3 tháng cuối năm, các doanh nghiệp trong KCN Vĩnh Phúc tiếp tục hoạt động ổn định, các chỉ tiêu kinh tế đạt kế hoạch đề ra; thu hút thêm khoảng 3.000 lao động trong và ngoài tỉnh, nâng tổng số lao động lũy kế làm việc tại các doanh nghiệp trong các KCN lên khoảng hơn 109 nghìn lao động.

Thanh Loan (Vietnam Business Forum)