VĨNH PHÚC

Quản lý đồng bộ, hiệu quả hạ tầng các KCN, tạo động lực thu hút đầu tư vào tỉnh Vĩnh Phúc

10:42:15 | 10/5/2023

Là đơn vị được tỉnh Vĩnh Phúc giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn, những năm qua, Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc đã có nhiều đóng góp tích cực trong việc tham mưu, đề xuất cơ chế để xây dựng và phát triển các KCN. Công tác quản lý quy hoạch xây dựng các KCN được Ban thực hiện theo đúng trình tự quy định, đáp ứng yêu cầu của các nhà đầu tư và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Vĩnh Phúc, góp phần quan trọng tạo động lực thúc đẩy thu hút đầu tư vào tỉnh. PV Vietnam Business Forum đã có cuộc trao đổi với Ông Vũ Kim Thành, Phó Trưởng ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc xoay quanh vấn đề này. Nguyệt Thắm thực hiện.

Xin ông vui lòng chia sẻ tổng quan về tình hình xây dựng, phát triển các KCN Vĩnh Phúc hiện nay?

Ban Quản lý các KCN được UBND tỉnh Vĩnh Phúc giao nhiệm vụ trực tiếp quản lý nhà nước và thu hút đầu tư, phát triển các KCN, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Ban luôn cố gắng nỗ lực, phát huy cao tinh thần trách nhiệm trong quá trình thực thi nhiệm vụ được giao, đặc biệt làm tốt công tác tham mưu cho UBND tỉnh Vĩnh Phúc đề ra các quyết sách quan trọng cho sự phát triển của các KCN, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã có 16 KCN được cấp Quyết định chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, với tổng vốn đầu tư đăng ký 17.536,39 tỷ đồng và 212,53 triệu USD (riêng KCN Phúc Yên với vốn đầu tư được duyệt 1.988,34 tỷ đồng chưa có chủ đầu tư, nên chưa đưa dự án vào theo dõi tại phần thu hút đầu tư dự án trong nước). Tổng diện tích đất quy hoạch là 3.093,85 ha, trong đó diện tích đất công nghiệp theo quy hoạch là 2.262,12 ha; diện tích đất đã bồi thường, giải phóng mặt bằng và có thể cho thuê là 1.883,79 ha; tổng diện tích đất đã cho thuê/đăng ký thuê là 1.293,13 ha.

Hiện tại, tỉnh Vĩnh Phúc có 9 KCN đã đi vào hoạt động với cơ sở hạ tầng các KCN đồng bộ và hiện đại, đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư. Một số KCN đã cho thuê hết 100% đất công nghiệp, các KCN còn lại đang triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để tạo quỹ đất sạch thu hút đầu tư.

Được biết trong tháng 4/2023, công tác quản lý quy hoạch, xây dựng trong KCN Vĩnh Phúc được Ban tăng cường đẩy mạnh, triển khai đồng bộ và hiệu quả. Xin ông chia sẻ thêm về công tác này?

Trong tháng 4/2023, Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc tiếp tục tăng cường đẩy mạnh công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng hạ tầng các KCN. Một số nhiệm vụ cụ thể được Ban triển khai hiệu quả trong tháng 4/2023 như sau:

Báo cáo UBND tỉnh về đề nghị điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 KCN Nam Bình Xuyên và điều chỉnh tăng chỉ tiêu hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các KCN.

Lấy ý kiến các sở, ngành về các nội dung: điều chỉnh bổ sung KCN Bình Xuyên - Yên Lạc vào quy hoạch phát triển KCN trên địa bàn tỉnh; bổ sung ngành nghề thu hút đầu tư vào KCN Bình Xuyên (lần 2); xác định hiện trạng nguồn gốc đất của KCN Chấn Hưng (lần 2).

Tham gia ý kiến về các nội dung: lập đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 KCN Đồng Sóc; vị trí, cơ chế đầu tư, thực hiện đầu tư, quản lý sau đầu tư bến xe, bãi đỗ xe phục vụ các KCN Bình Xuyên, Khai Quang; rà soát, sửa đổi tiêu chí dự án trọng điểm của tỉnh; hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà ở thuộc khu thiết chế công đoàn tại KCN Bá Thiện.

Về công tác cấp Giấy phép xây dựng: trong tháng 4/2023, Ban đã thực hiện cấp 5 Giấy phép xây dựng, trong đó: cấp mới: 3; điều chỉnh: 1 và gia hạn: 1; thông báo kết quả thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi 2 dự án.

Công tác quản lý, vận hành KCN Bá Thiện - Phân khu II (khu 75,9 ha) được quan tâm thực hiện tốt. Trong tháng 4/2023, Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ đầu tư, đơn vị trực thuộc Ban Quản lý các KCN tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng tại địa phương thực hiện công tác an ninh trật tự KCN; bảo trì thay thế hệ thống đèn, các công tơ bị hỏng, sửa chữa sự cố điện chập cháy; chăm sóc cây xanh, thảm cỏ; nhắc nhở các doanh nghiệp trong KCN Bá Thiện - Phân khu II đảm bảo an toàn giao thông và an ninh trật tự tại KCN.

Trong tháng 5 tới, những nhiệm vụ trọng tâm nào trong công tác quản lý quy hoạch và phát triển các KCN sẽ được Ban triển khai, thưa ông?

Trong tháng 5/2023, Ban Quản lý các KCN sẽ tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quản lý quy hoạch và phát triển các KCN, đồng thời đôn đốc các nhà đầu tư hạ tầng đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng các KCN, cụ thể: Đôn đốc Công ty HDTC đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Bá Thiện (phân khu I); phối hợp với các nhà đầu tư và các cơ quan liên quan để đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích còn lại của các KCN đã đi vào hoạt động: Khai Quang, Bình Xuyên, Bá Thiện II, Tam Dương II - khu A; đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng các KCN vừa có quyết định thành lập: Sơn Lôi, Sông Lô I, Sông Lô II, Tam Dương I - khu vực 2; Thái Hòa - Liễn Sơn - Liên Hòa khu vực 2 (giai đoạn 1), Nam Bình Xuyên.

Đồng thời, tổng hợp ý kiến các ngành, báo cáo UBND tỉnh về việc điều chỉnh bổ sung KCN Bình Xuyên - Yên Lạc vào quy hoạch phát triển KCN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Trân trọng cảm ơn ông!

Nguồn: Vietnam Business Forum