THỪA THIÊN - HUẾ

Cục Hải quan Thừa Thiên Huế: Đẩy nhanh chuyển đổi số, tạo thuận lợi thương mại

10:41:21 | 16/2/2024

Những năm vừa qua, hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), chuyển đổi số (CĐS) của ngành Hải quan nói chung, Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng bước đầu đã đạt được một số thành tựu quan trọng. Qua đó, góp phần hỗ trợ, tạo thuận lợi thương mại và nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về hải quan.

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 cùng xu thế toàn cầu hóa, Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục xác định CĐS vừa là mục tiêu, vừa là giải pháp quan trọng trong tiến trình cải cách, hiện đại hóa hải quan. Đơn vị đã xây dựng và triển khai Kế hoạch CĐS Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Kế hoạch cải cách, phát triển, hiện đại hóa Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025; đồng thời, ban hành các kế hoạch nhiệm vụ cụ thể, trọng tâm từng năm để triển khai thực hiện hiệu quả.

Đối với công tác chuyên môn nghiệp vụ, tính đến nay, các quy trình thủ tục hải quan phát sinh tại đơn vị chủ yếu thực hiện bằng phương thức điện tử. Cụ thể, 100% tờ khai hải quan thực hiện qua Hệ thống VNACCS/VCIS; 100% các khoản thuế, phí, lệ phí được thực hiện theo phương thức điện tử 24/7, không dùng tiền mặt trong thanh toán phí, lệ phí hải quan; giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua Hệ thống dịch vụ công trực tuyến HQ36a. Triển khai Cơ chế một cửa quốc gia kết nối 13 bộ, ngành để khai thác, xử lý các chứng từ kiểm tra chuyên ngành thông qua hệ thống, phục vụ giải quyết thủ tục thông quan; triển khai sử dụng seal định vị điện tử ứng dụng công nghệ định vị GPS phục vụ niêm phong, giám sát hàng hóa giúp kiểm soát chặt quá trình vận chuyển hàng hóa; kiểm tra, kiểm soát hàng hóa, hành lý hành khách xuất nhập cảnh bằng hệ thống máy soi hiện đại;...

Đối với công tác quản lý nội bộ, đơn vị cũng ứng dụng mạnh mẽ CNTT: Việc xử lý văn bản, chỉ đạo điều hành được thực hiện từ cấp Cục đến Chi cục qua Hệ thống quản lý văn bản và điều hành tập trung Edoc-Customs, Netoffice; ứng dụng phương thức họp trực tuyến; quản lý dữ liệu hồ sơ công chức, người lao động bằng phần mềm quản lý cán bộ,…

Thời gian tới, đơn vị sẽ tập trung nguồn lực để triển khai đồng bộ các giải pháp CĐS trong công tác nghiệp vụ hải quan, tham gia xây dựng cơ sở pháp lý, quy trình thủ tục, các bài toán nghiệp vụ phục vụ xây dựng hải quan số, hải quan thông minh theo lộ trình của Tổng cục Hải quan. Cùng với đó, đẩy mạnh đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu CĐS; đồng thời, tích cực hỗ trợ và thúc đẩy CĐS của doanh nghiệp và các bên có liên quan để đảm bảo sự đồng bộ với quá trình CĐS của ngành Hải quan.

Bên cạnh đó, công tác cải cách hành chính luôn được Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế xác định là nhiệm quan trọng được triển khai thường xuyên, liên tục, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan và UBND tỉnh. Hàng năm, trên cơ sở các Kế hoạch cải cách hành chính của ngành, đơn vị đã xây dựng, ban hành kế hoạch cụ thể, phù hợp với thực tiễn để triển khai thực hiện hiệu quả. Trong đó, tích cực tham gia, góp ý xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực hải quan; nắm bắt các vướng mắc liên quan đến chính sách xuất nhập khẩu (XNK), vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan để kiến nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách đảm bảo phù hợp, tạo thuận lợi cho hoạt động XNK. Thực hiện tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức hải quan, tuyên truyền, hỗ trợ, cung cấp thông tin cho người khai hải quan, người nộp thuế; thường xuyên phổ biến, giới thiệu các văn bản, quy định mới cho doanh nghiệp tại hội nghị đối thoại, hội nghị đối tác Hải quan- Doanh nghiệp; cập nhật, niêm yết công khai kịp thời các văn bản pháp luật, các TTHC mới, sửa đổi, bổ sung tại trụ sở Cục, các Chi cục Hải quan, trên Cổng thông tin điện tử Cục để doanh nghiệp tiện nắm bắt thông tin. Vận hành các hệ thống CNTT, hệ thống nghiệp vụ hải quan ổn định, thông suốt, an toàn; ứng dụng hiệu quả Cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN,.… để giải quyết thủ tục hải quan nhanh chóng, thuận lợi. Duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ tư vấn, giải quyết vướng mắc của Cục, Chi cục; triển khai tốt quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp.

Đẩy mạnh hiện đại hóa trang thiết bị phục vụ công tác quản lý hải quan; cải cách tổ chức bộ máy đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu quả; quán triệt cán bộ công chức nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương khi thi hành công vụ.

Nguồn: Vietnam Business Forum