HÀ TĨNH

Huyện Kỳ Anh: Khai thác tiềm năng, đẩy mạnh thu hút đầu tư

13:54:47 | 20/1/2015

Trong những năm qua, xác định lấy phát triển kinh tế làm trọng tâm, chính quyền và nhân dân huyên Kỳ Anh đã phát huy động mọi nguồn lực, tranh thủ thời cơ để phát triển, đẩy mạnh hơn nữa chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tập trung thu hút và hỗ trợ đầu tư, phát triển công nghiệp, doanh nghiệp. Nhờ đó, kinh tế của huyện Kỳ Anh liên tục phát triển với mức tăng trưởng khá cao, giá trị ngành Nông-Lâm-Ngư nghiệp tăng 8,3%; CN-TTCN-Xây dựng tăng 9%; TM-DV tăng 68%. Tỷ trọng các ngành trong cơ cấu GDP là: Nông nghiệp chiếm 13,6%; CN-TTCN-XD chiếm 42,3%; Dịch vụ - thương mại chiếm 44,1%.

Khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế

Với những tiềm năng, lợi thế về biển, đất đai, tài nguyên, khoáng sản và nguồn lao động dồi dào. Những năm qua, Kỳ Anh cũng tập trung rất mạnh để khai thác những tiềm năng này hướng tới mục tiêu vươn mình ra biển lớn, hội nhập và phát triển.

Sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp tiếp tục tăng trưởng; giá trị sản xuất (tính theo giá 2010) ước đạt 1.462,8 tỷ đồng bằng 103,5% KH; trong đó, giá trị NN 998,3 tỷ đồng, chiếm 68,2% (Tỷ trọng chăn nuôi trong nông nghiệp chiếm 43,4%); Lâm nghiệp 151,9 tỷ đồng chiếm 10,4%; Thủy sản 312,6 tỷ đồng chiếm 21,4 %; sản lượng lương thực cả năm đạt 52.083 tấn vượt 4,2% KH, tăng 7,1%; sản lượng thịt hơi các loại 9.260 tấn, vượt 8,9% KH, tăng 23,4% so với cùng kỳ; tổng sản lượng thủy sản 8.440 tấn, vượt 7,8% KH, tăng 16,2% so với cùng kỳ 2013.

Lĩnh vực dịch vụ thương mại phát triển với tốc độ tăng trưởng cao: Tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ tăng 30,2% so với cùng kỳ 2013. Triển khai quyết liệt nhiệm vụ phát triển dịch vụ du lịch, thương mại giai đoạn 2014-2015 góp phần ổn định thị trường, nâng cao chất lượng cung cấp các dịch vụ du lịch và thương mại. Công tác quản lý thị trường được rà soát, chấn chỉnh kịp thời. Đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam, đặc biệt là tiêu thụ hàng hóa sản xuất trong tỉnh. Triển khai thực hiện xây dựng kế hoạch chuyển đổi chợ, hiện đang tiến hành hoàn thành hồ sơ thủ tục đầu tư xã hội hóa Chợ trung tâm thị trấn (chợ Nam thị trấn) và chuyển đổi mô hình quản lý chợ tại các xã: Kỳ Lạc, Kỳ Sơn, Kỳ Thượng, Kỳ Hà.  Giá trị xuất khẩu hàng hóa của huyện đạt trên 53,3 triệu USD; tăng 19,9 % so với năm 2013, mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là thủy hải sản và gỗ băm dăm.

Tăng cường hỗ trợ nhà đầu tư

Nhằm đẩy mạnh công tác cải thiện môi trường đầu tư, thời gian qua huyện Kỳ Anh đã tiếp tục thực hiện đổi mới phương thức chỉ đạo điều hành; Tổ chức thực hiện nghiêm túc Đề án 3713 của UBND tỉnh về đổi mới phương thức hoạt động của các Sở, ban, ngành, UBND các cấp; thường xuyên chỉ đạo theo dõi đánh giá, chấn chỉnh công tác chuẩn bị và tham dự các cuộc họp; Ứng dụng CNTT vào công tác quản lý, điều hành được tăng cường; Thường xuyên rà soát, sắp xếp, luân chuyển, điều động cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với vị trí, chức năng, nhiệm vụ đảm bảo hoạt động trên các lĩnh vực tại các phòng, ban, đơn vị, cơ sở. Công tác chỉ đạo, tự kiểm tra, kiểm tra và đánh giá kết quả công tác CCHC được thực hiện nghiêm túc...

Trong năm 2014, trên địa bàn huyện đang triển khai công tác bồi thường, GPMB 74 dự án (trong đó: 35 dự án chuyển tiếp từ các năm trước và 39 dự án mới năm 2014), với 4.902 hộ bị ảnh hưởng (di dời 1.418 hộ), thu hồi hơn 4.573 ha đất, di dời 3.436 ngôi mộ; đã có 40 dự án bàn giao mặt bằng hoàn toàn và 4 dự án đã bàn giao mặt bằng cơ bản. Tiêu biểu: Dự án cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng với tổng diện tích thu hồi phục vụ dự án là 3.855 ha, có 1.525 hộ dân bị ảnh hưởng. Đến nay, hạng mục Đập dâng Lạc Tiến, Tuylnel kênh dẫn, Bara Kỳ Hà cơ bản đã hoàn thành bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư; hạng mục Rào Trổ đã hoàn thành bàn giao mặt bằng phần thân đập, các bãi vật liệu và đường thi công; Dự án nâng cấp, mở rộng đường Quốc lộ 1A đoạn qua huyện với chiều dài 54km đạt kết quả tốt, đảm bảo bàn giao mặt bằng kịp thời cho chủ đầu tư, đơn vị thi công đúng tiến độ tỉnh giao.

Tin rằng Kỳ Anh sẽ ngày càng phát triển, khẳng định được vị thế huyện có vị trí chiến lược trong sự nghiệp phát triển KTXH, an ninh – quốc phòng của Hà Tĩnh.