HÀ TĨNH

Triển khai hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân

13:57:01 | 20/1/2015

Nghị quyết 03-NQ/TU về công tác bảo vệ và CSSK nhân dân đến năm 2015 và những năm tiếp theo vừa đã trở thành nguồn lực rất lớn, vừa là mục tiêu, vừa là động lực để ngành Y tế tiếp tục triển khai hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn. Hiện ngành đang tập trung chỉ đạo triển khai Nghị quyết trong toàn ngành với các nhiệm vụ cụ thể. Tạp chí Vietnam Business Forum đã có cuộc phỏng vấn ông Lê Ngọc Châu  - Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh. Duy Bình Thực hiện.

Nghị Quyết 03 – NQ/TU ra đời tạo thêm thế và lực mới, có vai trò như một chiếc đòn bẩy giúp ngành Y tế triển khai hiệu quả công tác bảo vệ, CSSK nhân dân đến năm 2015 và những năm tiếp theo. Với những nỗ lực đáng ghi nhận, kết quả nổi bật ngành Y tế Hà Tĩnh đã đạt được trong năm 2014 là như thế nào, thưa ông?

Ngay từ đầu năm 2014, ngành Y tế đã chủ động xây dựng Chương trình, Kế hoạch số 49/KH-SYT ngày 15/01/2014 để triển khai thực hiện Đề án số 3713 đồng thời tổ chức phổ biến, quán triệt việc triển khai thực hiện Quyết định 3713/QĐ-UBND trong toàn Ngành; trên cơ sở Đề án Sở đã rà soát, điều chỉnh bổ sung ban hành Quy chế làm việc của ngành Y tế, phù hợp với Quyết định số 3713/QĐ-UBND ngày 25/11/2013 của UBND tỉnh và hướng dẫn chỉ đạo các đơn vị thuộc Sở xây dựng, hoàn thiện Quy chế đơn vị đảm bảo việc lãnh đạo chỉ đạo thông suốt, hiệu quả.

Phân công, phân nhiệm rõ ràng trong Ban Giám đốc; rà soát đề nghị UBND tỉnh kiện toàn các ban chỉ đạo có thành viên của ngành Y tế tham gia. Lập kế hoạch kiểm tra, giám sát, đôn đốc; Lãnh đạo Sở và các phòng, ban giám sát, làm việc với một số đơn vị trực thuộc. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng quy chế, quy trình làm việc bảo đảm dân chủ, đúng pháp luật. Sở Y tế ban hành Quyết định số 2274/QĐ-SYT ngày 24/12/2014 ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Sở Y tế, Giám đốc Sở Y tế giao.

Đẩy mạnh cải cách hành chính: ngành Y tế đã ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác cải cách hành chính như: Quyết định số 1618/QĐ-SYT ngày 24/10/2013 về Kế hoạch cải cách hành chính năm 2014; Kế hoạch số 1541/KH-SYT ngày 19/12/2013 về tuyên truyền cải cách hành chính năm 2014; Quyết định số 14/QĐ-SYT ngày 20/01/2014 về việc Kiện toàn Ban Chỉ đạo cải cách hành chính ngành Y tế. Nâng cao chất lượng, thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo, chế độ phối hợp, chế độ hội họp. Đến thời điểm hiện nay Sở Y tế đã ban hành gần 2.500 văn bản các loại và 2292 quyết định, số lượng văn bản chỉ đạo, điều hành tăng 50% so với năm 2013.

Bộ phận “một cửa” nhận và giải quyết 1.201 hồ sơ, trong đó khám chữa bệnh 519 hồ sơ, dược - mỹ phẩm 685 hồ sơ; giải quyết 1.106 hồ sơ, trả đúng hạn 1.087 hồ sơ, quá hạn 19 hồ sơ, hiện đang giải quyết 98 hồ sơ chưa đến hạn. Đã cấp 374 chứng chỉ hành nghề y; cấp 50 giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh cho các cơ sở công lập bảo đảm đúng hạn, theo tiến độ tại Nghị định 87/2011/NĐ-CP; cấp 436 chứng chỉ, giấy phép hành nghề dược.

Ứng dụng công nghệ thông tin: Nâng cấp văn phòng điện tử di động (Mobile Office) thành văn phòng điện tử thông minh (IO); duy trì và thực hiện có hiệu quả việc truy cập trên các hệ thống qua cổng thông tin điện tử của tỉnh phục vụ công tác điều hành tác nghiệp của Sở Y tế. Triển khai dự án Ứng dụng CNTT nâng cao năng lực chỉ đạo điều hành ngành Y tế; xây dựng  đề án: “Ứng dụng CNTT trong cải cách hành chính, góp phần cải thiện chỉ số PAPI ngành Y tế đến năm 2015 và giai đoạn 2016-2020”. 

Nét nổi bật trong hoạt động của ngành Y tế Hà Tĩnh năm qua được Bộ Y tế đánh giá cao chính là công tác y tế dự phòng với việc không để các dịch bệnh lớn xuất hiện trên địa bàn. Xin ông cho biết rõ hơn về kết quả này?

Tham mưu các văn bản chỉ đạo, tăng cường giám sát, phòng chống dịch bệnh, tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch Ebola diễn biến phức tạp, khó lường trên thế giới và có nguy cơ xẩy ra ở nước ta. Tập trung quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch bệnh: Hạn chế số mắc Sởi (từ ngày 01/2 đến 26/6 tổng số mắc sởi 347 ca, trong đó có 31 ca dương tính); chủ động giám sát khống chế sốt xuất huyết, xẩy ra 108 trường hợp mắc và nghi sốt xuất huyết tại huyện Kỳ Anh, Nghi Xuân và TP Hà Tĩnh; 71 ca bệnh tay chân miệng rải rác trên một số địa bàn huyện Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Lộc Hà và Thị xã Hồng Lĩnh; 30 ca bị bệnh thủy đậu. Trung tâm YTDP tỉnh đã ban hành các văn bản hướng dẫn và cung cấp các tài liệu tuyên truyền công tác phòng chống bệnh dại cho Phòng Y tế và TTYTDP tuyến huyện triển khai tại các địa phương; tổ chức tập huấn công tác phòng  dại cho cán bộ làm công tác phòng chống dịch tuyến huyện.

Thực hiện tốt công tác kiểm dịch y tế biên giới, cảng biển; triển khai các hoạt động về y tế lao động, y tế học đường, chỉ đạo hướng dẫn xây dựng công trình nước sạch, nhà tiêu hợp vệ sinh nông thôn, trạm y tế, trường học…

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành y tế cũng như nâng cao phẩm chất đạo đức của người thầy thuốc, đã được ngành y tế Hà Tĩnh quán triệt như thế nào?

Xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học, đào tạo đại học, sau đại học, cao cấp lý luận chính trị, quản lý nhà nước năm 2014 trình Sở Nội vụ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, UBND tỉnh thẩm định và phê duyệt; Sở đã ban hành Công văn số 287/SYT-TCCB ngày 06/3/2014 về việc hướng dẫn công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức trong Ngành; năm 2014 Sở Y tế đã cử 34 cán bộ đi ôn thi sau đại học, 05 cán bộ đi đào tạo ngoại ngữ hệ sơ cấp và trung cấp do Sở Nội vụ tổ chức, 03 cán bộ đi bồi dưỡng kiến thức An ninh - Quốc phòng đối tượng 3.

Làm việc với các Trường đại học y dược để thu hút bác sỹ dược sỹ chính quy về công tác trong Ngành, năm 2014 đã tham mưu tuyển dụng 61 cán bộ chất lượng cao, trong đó: 45 bác sỹ, 06 dược sỹ đại học, 05 cử nhân chẩn đoán hình ảnh; 04 cử nhân xét nghiệm; 01 cử nhân y tế công cộng; tuyển dụng đặc cách 08 bác sỹ, cử nhân đại học về công tác tại các đơn vị có khó khăn về nhân lực chất lượng cao (Bệnh viện Tâm thần, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi,…)

Năm 2014, Dự án GAVI đã đào tạo lại cho 440 cán bộ tram y tế xã và 240 nhân viên y tế thôn bản; Dự án Bắc Trung Bộ ngoài việc tiếp tục hỗ trợ các đối tượng đào bác sỹ, sau đại học, đào tạo laamg sàng, cận lâm sàng ngắn hạn, đã tổ chức chuyển giao kỹ thuật về: Mổ nội soi, Sản khoa, hồi sức cấp cứu và tai mũi họng cho 27 lượt (đợt) bác sỹ tuyến huyện; mở 01 lớp siêu âm cho 31 bác sỹ xã và 01 lớp y học cổ truyền cho 34 cán bộ trạm y tế.

Quán triệt, triển khai Thông tư số 07/2014/TT-BYT của Bộ Y tế Quy định về Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế. Tổ chức kiểm tra thực hiện kỷ luật, kỷ cương theo kế hoạch, chấn chỉnh nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành công vụ. Mời Bộ Y tế tập huấn về quản lý chất lượng bệnh viện cho 80 cán bộ chủ chốt của các bệnh viện trong toàn Ngành.

Tăng cường quản lý toàn diện các hoạt động của cán bộ, công chức, viên chức trong toàn Ngành, chấn chỉnh và uốn nắn kịp thời những dấu hiệu tư tưởng lệch lạc, nhũng nhiễu đối với bệnh nhân và những người đến giao dịch. Thành lập 02 Tổ kiểm tra chấp hành kỷ cương, kỷ luật, Quy chế chuyên môn các đơn vị trong ngành Y tế; Kế hoạch số 568/KH-SYT ngày 15/4/2014 về triển khai tổ chức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, Quy tắc ứng xử trong ngành Y tế.

Năm 2014 có 86 đề tài, sáng kiến cấp cơ sở của các tác giả, nhóm tác giả được xét duyệt, công nhận góp phần ứng dụng, phát triển chuyên môn, kỹ thuật trong phòng bệnh, khám chữa bệnh.