BÀ RỊA- VŨNG TÀU

Chủ động khơi thông dòng vốn tín dụng

10:31:48 | 16/7/2015

Đứng trước khó khăn của cộng đồng doanh nghiệp, được sự chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN), NHNN Việt Nam chi nhánh BR - VT đã triển khai hiệu quả nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, trong đó nổi bật là Chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp góp phần khơi thông dòng vốn tín dụng. Ông Lê Đình Liệu - Giám đốc NHNN chi nhánh tỉnh BR - VT khẳng định đây là chương trình có ý nghĩa thiết thực cho cộng đồng doanh nghiệp, đồng thời thúc đẩy tăng trưởng tín dụng của hệ thống ngân hàng.

Ngay từ những tháng đầu năm 2014, mặc dù nền kinh tế có dấu hiệu phục hồi song hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh BR – VT vẫn còn gặp không ít khó khăn, sức hấp thụ vốn của nền kinh tế vẫn còn yếu nên tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng trên địa bàn ở mức rất thấp. Trước tình hình đó, được sự chỉ đạo của Thống đốc NHNN, NHNN Việt Nam chi nhánh BR - VT đã có nhiều nỗ lực trong việc đưa vốn ra nền kinh tế nhằm mục đích tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp có điều kiện phát triển sản xuất, kinh doanh. NHNN Chi nhánh tỉnh đã chỉ đạo các chi nhánh tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn tiếp tục thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho khách hàng phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh trong giai đoạn hiện nay nhằm giúp khách hàng chủ động cân đối lại nguồn vốn, trả nợ đúng hạn, giảm nợ xấu phát sinh. Chủ trương này đã và đang được các ngân hàng trên địa bàn tỉnh BR - VT triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, có trách nhiệm. Kết quả trong năm 2014, các chi nhánh TCTD trên địa bàn đã thực hiện cơ cấu lại nợ cho 1.973 khách hàng với dư nợ là 2.127 tỷ đồng; trong đó có 176 doanh nghiệp được cơ cấu lại nợ với dư nợ là 1.605 tỷ đồng.

Song song đó, các ngân hàng thương mại (NHTM) tiếp tục thực hiện điều chỉnh giảm mức lãi suất cao của các khoản nợ cũ về mức lãi suất hợp lý phù hợp mặt bằng chung; đồng thời điều chỉnh giảm lãi suất cho vay mới theo lộ trình giảm lãi suất điều hành của NHNN đã làm cho tỷ trọng dư nợ cho vay bằng VNĐ theo các mức lãi suất có sự thay đổi lớn, tỷ trọng dư nợ cho vay với mức lãi suất thấp ngày càng tăng so với thời điểm đầu năm. Các NHTM còn tập trung khai thác các khách hàng có tình hình tài chính lành mạnh, nguồn trả nợ hợp lý, cho vay kết hợp với việc bán chéo các sản phẩm; đa dạng các sản phẩm tín dụng tiêu dùng, góp phần khơi dòng tín dụng, đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng. Các nhu cầu vốn hợp lý, đáp ứng đủ điều kiện được các TCTD giải quyết cho vay nhanh chóng. Trong năm 2014 thực hiện giải quyết cho vay đạt 95,5 % số hồ sơ đề nghị, các trường hợp từ chối chủ yếu là do khách hàng không đáp ứng đủ điều kiện vay theo quy định và một số nguyên nhân khác như: dự án, phương án SXKD chưa khả thi; không đủ khả năng tài chính để đảm bảo trả nợ trong thời hạn cam kết...

Việc hỗ trợ khách hàng cũng được quan tâm và đi vào thực chất hơn so với thời gian trước đây. Cụ thể trong năm 2014, NHNN Chi nhánh tỉnh BR - VT đã tổ chức hội nghị kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp để tạo điều kiện cho các NHTM chủ động tìm kiếm khách hàng mới cho vay, gia tăng hạn mức tín dụng cho khách hàng cũ, điều chỉnh giảm lãi suất các khoản vay cũ; đồng thời cơ cấu lại thời hạn trả nợ, gia hạn nợ, giảm phí dịch vụ, phí chuyển tiền và khuyến mãi các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng kèm theo. Kết quả nổi bật nhất qua 4 lần tổ chức Hội nghị kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp là đã có 17 lượt ngân hàng tham gia ký kết với 35 khách hàng doanh nghiệp với số tiền cam kết là 2.134 tỷ đồng (bao gồm các khoản cho vay mới); điều chỉnh nâng hạn mức tín dụng và thực hiện điều chỉnh giảm lãi suất các khoản nợ cũ. Tính đến cuối tháng 12/2014, các NHTM trên địa bàn đã thực hiện giải ngân cho 27 doanh nghiệp với doanh số cho vay lũy kế từ đầu Chương trình là 1.829 tỷ đồng, dư nợ đạt 1.704 tỷ đồng; thực hiện điều chỉnh giảm lãi suất cho 8 doanh nghiệp với số tiền cam kết giảm lãi suất là 187 tỷ đồng. Các doanh nghiệp tham gia ký kết Chương trình đều được các NHTM thực hiện giải ngân vay vốn theo nhu cầu, số tiền giải ngân chưa đạt với số cam kết chủ yếu tập trung ở các đơn vị ký tăng hạn mức tín dụng nhưng chưa có nhu cầu vay hết hạn mức tín dụng cam kết.

Ông Lê Đình Liệu cho biết trong thời gian tới, việc hỗ trợ vốn cho nền kinh tế vẫn là nhiệm vụ trọng tâm của ngành ngân hàng. Theo đó, NHNN chi nhánh tỉnh BR - VT sẽ triển khai kịp thời chỉ đạo của Thống đốc NHNN tới các ngân hàng trên địa bàn; đồng thời tập trung chỉ đạo các ngân hàng tiếp tục thực hiện các giải pháp tiền tệ, tín dụng của NHNN để mở rộng tín dụng an toàn, hiệu quả. Tập trung vốn, ưu tiên cho vay đối với khách hàng vay vốn phục vụ mục đích sản xuất kinh doanh, phương án khả thi và có hiệu quả; đẩy mạnh cho vay đối với 5 lĩnh vực ưu tiên theo chỉ đạo của Chính phủ và hướng dẫn của NHNN; đồng thời triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng theo chỉ đạo của Chính phủ và NHNN Việt Nam.

Trường Thành