PHÚ YÊN

Phú Yên: Dồn lực gỡ khó cho doanh nghiệp, sớm phục hồi kinh tế

21:48:31 | 12/2/2021

Trong bối cảnh ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, thời gian qua, tỉnh Phú Yên đã khẩn trương triển khai các giải pháp thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, phục hồi kinh tế như: Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp (DN), đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, triển khai thực hiện các dự án đầu tư, bảo đảm an sinh xã hội... Đồng thời, tỉnh tiếp tục thực hiện quyết liệt công tác dự báo, phòng, chống dịch bệnh và đảm bảo các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH). Ông Trần Hữu Thế, Chủ tịch UBND tỉnh đã có cuộc trao đổi với phóng viên Vietnam Business Forum xung quanh nội dung này. Ngọc Tùng thực hiện.

Ông có thể cho biết những kết quả nổi bật về phát triển KT-XH của Phú Yên trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 và định hướng phát triển của tỉnh 5 năm tới?

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Phú Yên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI trong điều kiện có nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức, nhất là đại dịch Covid-19, thiên tai, bão lũ tác động tiêu cực đến mọi mặt của đời sống... Tuy nhiên vượt lên tất cả, Phú Yên đã cán đích với nhiều thành tựu đáng mừng.

5 năm qua, nền kinh tế tỉnh tiếp tục ổn định, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt 7%/năm. Quy mô nền kinh tế gấp 1,6 lần so với năm 2015. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng. GRDP bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 52,9 triệu đồng, gấp 1,6 lần so với năm 2015.

Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới (NTM) tiếp tục có nhiều kết quả tích cực. Đến nay, toàn tỉnh có 55/83 xã (chiếm 66,2%) đạt chuẩn NTM; 2 huyện được công nhận đạt chuẩn NTM; TP.Tuy Hòa hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Tỉnh tập trung huy động nhiều nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là về giao thông, đô thị,… diện mạo đô thị và nhiều vùng nông thôn của tỉnh có sự đổi mới rõ nét.

An sinh xã hội được đảm bảo, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 2%/năm, đến cuối năm 2020 ước còn khoảng 2,5%. Công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tỷ lệ trường học các cấp đạt chuẩn quốc gia chiếm 57,2%, tăng gần 27% so với năm 2015. Tỷ lệ xã đạt chuẩn quốc gia về y tế chiếm 95%...

Những thành tựu đạt được trong 5 năm qua có ý nghĩa rất lớn trong việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Phú Yên. Đây là nền tảng cơ bản để tỉnh tiếp tục khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, trọng tâm là về kinh tế biển, gắn với ứng dụng mạnh mẽ tiến bộ khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng - an ninh để phát triển nhanh, bền vững. Phấn đấu đến năm 2025, cơ bản hoàn thiện nền tảng, hạ tầng kỹ thuật quan trọng của một số ngành kinh tế chủ lực, để đến năm 2030, Phú Yên có ngành dịch vụ, nông nghiệp và công nghiệp phát triển mạnh.

Để khắc phục những tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 trong năm 2020, UBND tỉnh đã có những chỉ đạo nào để thúc đẩy sản xuất, nhanh chóng tái khởi động nền kinh tế?
Cũng như các địa phương trong cả nước, năm 2020, dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến mọi lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, đời sống nhân dân và thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Để nhanh chóng khắc phục, UBND tỉnh đã tập trung thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, đề ra các giải pháp, chỉ đạo kịp thời, quyết liệt các ngành, các cấp thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ: làm tốt yêu cầu về phòng, chống dịch, góp phần ổn định xã hội; tập trung tháo gỡ khó khăn cho DN và người dân để sớm khôi phục sản xuất, kinh doanh; quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH của địa phương.

Theo đó, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản nhằm chỉ đạo các ngành chức năng hỗ trợ DN tháo gỡ khó khăn, ổn định phát triển sản xuất kinh doanh và giúp người dân ổn định cuộc sống. Cụ thể như: Công văn số 1351/UBND-KT ngày 18/3/2020 về hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho DN trong bối cảnh dịch bệnh Covid - 19; Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 25/3/2020 về triển khai Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19;…

Cùng với đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ người dân, DN gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 theo các văn bản hướng dẫn của Trung ương như: Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (đã hỗ trợ cho 167.644 người thuộc các đối tượng hỗ trợ với số tiền 169,3 tỷ đồng); Nghị định 41/NQ-CP của Chính phủ (tổng số thuế gia hạn trong năm 2020 là 133 tỷ đồng, trong đó tiền thuê đất 8,2 tỷ đồng, thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập DN 124,8 tỷ đồng).

Mặc khác, để phục vụ công tác điều hành chung, phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu KT - XH của tỉnh trong bối cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, UBND tỉnh đã xây dựng và ban hành các kịch bản tăng trưởng kinh tế (GRDP) năm 2020. Trong đó tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành cùng cộng đồng DN và nhân dân trong toàn tỉnh nỗ lực, tổ chức thực hiện có hiệu quả các giải pháp chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch bệnh vừa phát triển kinh tế.

Với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, hỗ trợ cho tăng trưởng kinh tế, thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương và các chủ đầu tư thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công. Lãnh đạo UBND tỉnh thường xuyên tổ chức kiểm tra thực địa, tập trung chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản, đặc biệt các dự án tạo nguồn thu, dự án hoàn thành/khởi công mới chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh…
Từ những nỗ lực trên, tình hình KT - XH, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh trong năm 2020 cơ bản ổn định; năm 2020 có 12/17 chỉ tiêu đạt hoặc vượt kế hoạch. Đây là nền tảng quan trọng để tỉnh tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch KT - XH trong năm 2021 và những năm đầu nhiệm kỳ 2021-2025. Đặc biệt, thu được nhiều hiệu quả hơn nữa trong triển khai thực hiện “mục tiêu kép”, vừa phòng chống dịch bệnh hiệu quả, bảo vệ sức khỏe nhân dân vừa tận dụng tốt các cơ hội, nỗ lực phục hồi và phát triển KT - XH.

Để tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) góp phần đồng hành, hỗ trợ DN, Phú Yên sẽ tập trung thực hiện những giải pháp nào trong thời gian tới, thưa ông?

Vấn đề cải thiện chỉ số PCI được Phú Yên quan tâm và xác định là giải pháp đột phá để tạo nền tảng đẩy mạnh thu hút đầu tư và phát triển KT-XH. Trong đó, Tỉnh ủy Phú Yên đã ban hành Chương trình hành động số 06-CTr/TU ngày 26/4/2016 về lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao chỉ số PCI, PAPI tạo môi trường đầu tư thông thoáng, lành mạnh; UBND tỉnh cũng đã ban hành Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 10/6/2016 để triển khai thực hiện Chương trình này.

Qua 4 năm triển khai Chương trình hành động số 06-CTr/TU và Kế hoạch số 84/KH-UBND, điểm số PCI của tỉnh đều tăng, năm 2016 tăng 0,78 điểm và tăng 04 bậc (từ vị trí 55 lên 51); năm 2017 tăng 3,66 điểm và tăng 04 bậc (từ vị trí 51 lên 47); năm 2018 tăng 1,1 điểm nhưng giảm 04 bậc (từ vị trí 47 xuống 51) và năm 2019 tăng 2,45 điểm và tăng 8 bậc (từ vị trí 51 lên 43).

Tuy nhiên, xét trong tương quan so sánh với toàn quốc thì thứ hạng PCI của Phú Yên lại không có sự ổn định; đặc biệt khi so sánh với các tỉnh/thành trong khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ thì thứ hạng PCI của Phú Yên hầu như đứng ở nhóm cuối. Thực trạng này đặt ra cho lãnh đạo chính quyền tỉnh Phú Yên những trăn trở: Liệu môi trường đầu tư vào tỉnh đã thực sự thuận lợi và hấp dẫn đối với các nhà đầu tư? Những tồn tại, bất cập chủ yếu nằm ở đâu và cần những biện pháp cơ bản cũng như quyết liệt như thế nào để giải quyết?...

Xác định được những hạn chế và “nút thắt” cần được tháo gỡ đó, trong thời gian tới, tỉnh sẽ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó đẩy mạnh hơn công tác cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính và coi đây là giải pháp hàng đầu, đóng vai trò thúc đẩy hoàn thành các nhiệm vụ khác. Do đó, tỉnh đặt quyết tâm xây dựng chính quyền điện tử theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, để hiện đại hóa hành chính, ứng dụng CNTT trong hoạt động các cơ quan hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực sự toàn tâm toàn ý với công việc. Đặc biệt, đẩy mạnh chủ trương “minh bạch hóa, công khai hóa” thông qua các hệ thống chỉ đạo, điều hành trực tuyến, dịch vụ công trực tuyến… đẩy nhanh tốc độ xử lý thủ tục hành chính cho dù ở bất cứ đâu trên địa bàn tỉnh. Làm được điều này thì sẽ không còn cơ hội cho hành vi nhũng nhiễu người dân, doanh nghiệp diễn tiến, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp của các cơ quan công quyền, cải thiện chỉ số PCI.

Song song với đó, làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch; chủ động thực hiện liên kết đào tạo, phát triển nguồn nhân lực có tay nghề cung cấp cho các doanh nghiệp; đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ, giải quyết khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư trên địa bàn; tăng cường cơ chế đối thoại, đổi mới, mở rộng phương thức tiếp nhận kiến nghị, phản ánh của nhà đầu tư...

Trân trọng cảm ơn ông!

Nguồn: Vietnam Business Forum