PHÚ YÊN

Kho bạc Nhà nước Phú Yên: Hiện đại hóa quy trình nghiệp vụ

08:37:33 | 4/2/2021

Với mục tiêu đem lại sự thuận lợi, hài lòng cho người dân, doanh nghiệp (DN) và các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước (NSNN),  Kho bạc nhà nước (KBNN) Phú Yên đã đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa quy trình nghiệp vụ thu, chi NSNN theo hướng đơn giản, minh bạch, hiện đại và thân thiện.

Đổi mới toàn diện, nâng cao hiệu quả hoạt động

Những năm qua, KBNN Phú Yên cùng với hệ thống KBNN cả nước luôn chú trọng đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), coi đó là nhiệm vụ xuyên suốt, là một trong những mục tiêu đột phá trong tổ chức hoạt động. Trong đó, đơn vị đã thực hiện tốt Quyết định số 138/2007/QĐ-TTg ngày 21/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020 và thu được những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực cải cách thể chế, chính sách; hoàn thiện tổ chức bộ máy; hiện đại hóa công nghệ và phát triển nguồn nhân lực.

Cụ thể, KBNN tỉnh đã tập trung hiện đại hóa công tác thu NSNN nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và DN trên địa bàn tỉnh trong việc nộp các khoản thu vào NSNN. Trong đó, thực hiện ký hợp đồng phối hợp thu với 5 ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh (gồm BIDV, Vietinbank, Agribank, Vietcombank và MB) để mở và sử dụng hệ thống tài khoản chuyên thu của KBNN tại các ngân hàng nói trên. Đồng thời, thực hiện phối hợp thu, ủy nhiệm thu NSNN, và kết nối, trao đổi thông tin, dữ liệu điện tử về thu ngân sách. Đến nay, thu NSNN qua ngân hàng chiếm 90% tổng thu NSNN trên địa bàn tỉnh, tăng tỷ lệ thu chuyển khoản, giảm tỷ trọng thu NSNN bằng tiền mặt.

Đối với công tác kiểm soát chi, (cả chi đầu tư và chi thường xuyên), KBNN Phú Yên cũng luôn quan tâm cải cách, đơn giản hóa quy trình, thủ tục, rút ngắn thời gian kiểm soát. Đến nay, thời gian kiểm soát chi nguồn vốn đầu tư đã được rút ngắn từ 7 ngày xuống còn 2 ngày làm việc. Đặc biệt, đơn vị từng bước chuyển từ kiểm soát trước, thanh toán sau sang thanh toán trước, kiểm soát sau (đối với hợp đồng thanh toán nhiều lần).

KBNN Phú Yên đã tổ chức triển khai hiệu quả Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS). Nhờ đó công tác kế toán được triển khai đầy đủ, chính xác, kịp thời các nghiệp vụ phát sinh, hỗ trợ lập báo cáo thu, chi, báo cáo tài chính, báo cáo quản trị theo nhiều tiêu thức, đảm bảo sự đồng bộ về dữ liệu thu, chi ngân sách giữa KBNN và các cơ quan tài chính, thuế, hải quan trên địa bàn tỉnh. Cung cấp thông tin nhanh, chính xác về tình hình thực hiện NSNN, đảm bảo khả năng thanh toán tại mọi thời điểm, phục vụ kịp thời công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp.

Nhằm cụ thể hóa mục tiêu chuyển sang tư duy hành chính “phục vụ”, KBNN Phú Yên đã tổ chức có hiệu quả mô hình một cửa, một giao dịch viên được quy định tại Quyết định số 2277/QĐ-BTC ngày 02/11/2015 của Bộ Tài chính; đồng thời, đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến trên toàn hệ thống.

Việc thực hiện đổi mới, hiện đại hóa toàn diện của KBNN Phú Yên đã tạo ra bước đột phá mang lại hiệu quả rõ rệt, giảm thời gian, chi phí đi lại, chi phí hoạt động cho các đơn vị sử dụng ngân sách. Đồng thời tạo sự công khai, minh bạch thủ tục hành chính, tăng sự hài lòng của khách hàng và hạn chế rủi ro trong thanh toán như việc giả mạo chữ ký, giả mạo con dấu…

Góp phần cải thiện chỉ số PCI

Theo Giám đốc KBNN Phú Yên Đoàn Kim Khuyên, để nâng cao hiệu quả hoạt động, trong thời gian tới KBNN Phú Yên tiếp tục thực hiện hiệu quả nhiệm vụ lập báo cáo tài chính nhà nước, giúp chính quyền các cấp và các cơ quan quản lý có thêm thông tin phục vụ công tác quản lý, điều hành. Tăng cường thực hiện thanh tra chuyên ngành tại các đơn vị sử dụng NSNN, góp phần nâng cao kỷ cương, kỷ luật tài chính, ngăn ngừa tiêu cực và ngăn chặn nợ đọng. Đẩy mạnh cải cách kiểm soát thu, chi NSNN theo hướng theo đơn giản, công khai, minh bạch; kiểm soát theo rủi ro và giao quyền tự chủ, chịu trách nhiệm cho các đơn vị.

Với quyết tâm xây dựng kho bạc điện tử nhằm nâng cao tính an toàn, hiện đại và hiệu quả, đơn vị sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp cải cách, hoàn thiện các quy trình nghiệp vụ trong nội bộ hệ thống. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại vào các quy trình quản trị nội bộ…

Tiếp tục mở rộng thanh toán điện tử liên ngân hàng; tăng cường thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt. Từ đó, góp phần giảm tỷ trọng thanh toán bằng tiền mặt qua hệ thống KBNN, hướng tới xây dựng kho bạc cơ bản không thực hiện giao dịch tiền mặt. Qua đó, giúp đảm bảo mọi giao dịch thanh toán được xử lý tự động, nhanh chóng, chính xác và an toàn, giảm thiểu thời gian, chi phí thực hiện TTHC cho các đơn vị dự toán ngân sách, chủ đầu tư và người dân trong quá trình giao dịch với hệ thống KBNN.

“Đó cũng là giải pháp góp phần giúp các DN, nhà thầu hoàn thành các dự án, công trình đầu tư từ nguồn NSNN trên địa bàn trong thời gian sớm nhất. Từ đó, đem lại sự hài lòng cho DN, đóng góp tích cực vào việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao chỉ số PCI của tỉnh Phú Yên”, ông Đoàn Kim Khuyên cho biết.

Nguồn: Vietnam Business Forum