HƯNG YÊN

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống

11:41:35 | 1/3/2021

Nghiên cứu khoa học (NCKH) và chuyển giao các tiến bộ khoa học và công nghệ (KHCN) vào đời sống là nhân tố then chốt thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội. Những năm qua, hoạt động NCKH và chuyển giao công nghệ của tỉnh Hưng Yên luôn bám sát những yêu cầu thực tiễn cuộc sống đặt ra.

Dấu ấn nổi bật

Trong giai đoạn 2015-2020, Sở KHCN Hưng Yên đã tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm cơ bản để đạt được kết quả thiết thực trong hoạt động KHCN, góp phần làm chuyển biến trong nhận thức về công nghệ sản xuất cây, con giống có chất lượng tốt. Các kỹ thuật tiến bộ về sản xuất nông sản hàng hóa, chế biến, bảo quản, phát triển cây ăn quả đặc sản, rau màu có giá trị kinh tế cao góp phần nâng cao thu nhập trên 1 ha gieo trồng. Sở cũng tạo điều kiện về chính sách hỗ trợ trong KHCN để thu hút các dự án đầu tư vào tỉnh, phát triển ngành nghề, giải quyết việc làm. Sở tham mưu giúp tỉnh hoạch định những chủ trương quyết sách và bước đi hợp lý trong việc điều hành phát triển kinh tế - xã hội nói chung cũng như trong việc ban hành kế hoạch KHCN hàng năm nói riêng, góp phần thúc đẩy nhanh quá trình nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao tiến bộ KHCN vào mọi lĩnh vực sản xuất và đời sống, đáp ứng yêu cầu của từng thời kỳ. Hàng năm tỉnh đầu tư khoảng 65-70% kinh phí sự nghiệp KHCN cho lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn. Nhiều công nghệ mới được ứng dụng làm chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, tăng giá trị sản xuất. Nhiều tiến bộ KHCN trong sản xuất rau, hoa quả được thực hiện như trồng hoa công nghệ cao, trồng rau theo quy trình VietGap. Nhiều sản phẩm nông sản đã, đang và sẽ được xây dựng, bảo hộ nhãn hiệu tập thể hoặc chỉ dẫn địa lý như nhãn lồng Hưng Yên, tương bần, vải lai chín sớm Phù Cừ, gà Đông Tảo,...


Ông Trần Tùng Chuẩn, Giám đốc Sở KHCN tỉnh Hưng Yên

Bên cạnh đó, đã có khoảng gần 200 đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN được đưa vào kế hoạch KHCN hàng năm, với tổng kinh phí đầu tư cho các nhiệm vụ KHCN khoảng 150 tỷ đồng. Các đề tài, dự án nghiên cứu ứng dụng được triển khai thực hiện ở hầu hết các lĩnh vực sản xuất và đời sống.

Khuyến khích đổi mới sáng tạo, ứng dụng KHCN vào sản xuất kinh doanh

Trong thời gian qua, để đưa KHCN gần hơn với doanh nghiệp, Sở KHCN đã tham mưu Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách, đẩy mạnh và khuyến khích hoạt động đổi mới sáng tạo, ứng dụng tiến bộ KHCN vào sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, như: Chương trình hành động số 43-CTr/TU ngày 18/9/2020 thực hiện Nghị quyết 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Nghị quyết số 295/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 ban hành quy định nội dung và mức chi thực hiện đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 2009/QĐ-UBND ngày 19/7/2017 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hưng Yên, giai đoạn 2017-2020 nhằm tạo môi trường thuận lợi cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2017-2020 được phê duyệt tại Quyết định số 1618/QĐ-UBND ngày 13/6/2018 của UBND tỉnh; Kế hoạch số 129/KH-UBND ngày 17/10/2019 của UBND tỉnh Hưng Yên thực hiện Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Thường xuyên tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của tỉnh trong lĩnh vực quản lý nhà nước về công nghệ. Từ năm 2015 đến nay, Sở đã góp ý về công nghệ đối với 400 dự án đầu tư vào địa bàn tỉnh thuộc các lĩnh vực đầu tư thuộc các lĩnh vực nông nghiệp, may mặc, giày dép, nhựa, bao bì, sắt thép, xăng dầu … kiến nghị UBND tỉnh loại bỏ các dự án có công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường; tiếp tục hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp KHCN và tổ chức KHCN ngoài công lập tham gia nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ KHCN mới vào sản xuất; hỗ trợ các doanh nghiệp của tỉnh được tham gia trưng bày, trình diễn giới thiệu các công nghệ mới tại các sự kiện kết nối cung cầu - công nghệ (Techdemo) do Bộ KHCN tổ chức nhằm đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ cho các doanh nghiệp của địa phương với các doanh nghiệp trong và ngoài nước; đồng thời tạo điều kiện cho doanh nghiệp được tham gia nghiên cứu, ứng dụng KHCN vào sản xuất kinh doanh.

Để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Hưng Yên, Sở đã hướng dẫn cho 74 lượt doanh nghiệp đăng ký về chất lượng sản phẩm, hàng hóa phù hợp tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; 52 lượt doanh nghiệp đăng ký chất lượng cho 1373 lô sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu; hỗ trợ cho hơn 20 doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến như ISO 9001, ISO 14001, HACCP, GMP,... hỗ trợ 1 doanh nghiệp (Công ty cổ phần EuroHa, KCN Phố Nối A, Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) tham gia dự án năng suất chất lượng đã đạt Giải vàng chất lượng quốc gia năm 2017 và được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Việc tham gia và đạt Giải thưởng đã giúp cho doanh nghiệp không ngừng phát triển, đạt được những thành quả to lớn, doanh thu hàng năm đều tăng cao nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, Sở cũng đẩy mạnh và khuyến khích hoạt động khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo như hỗ trợ các đoàn viên, thanh niên khởi nghiệp, xây dựng 7 mô hình khởi nghiệp. Các mô hình đã tạo việc làm và tăng thu nhập cho đoàn viên thanh niên đồng thời góp phần tích cực vào việc khuyến khích, đào tạo đoàn viên thanh niên xây dựng ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Tỉnh đoàn thanh niên, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh đã xây dựng được đề án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ trong dài hạn, sẽ là cơ sở quan trọng để thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh phát triển; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho hàng nghìn lượt cán bộ, công chức các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã; sinh viên các trường cao đẳng, đại học; hội viên Hội phụ nữ; lãnh đạo doanh nghiệp, công ty, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. Xây dựng chuyên mục về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

Nguồn: Vietnam Business Forum

 

Sự kiện sắp tới

Kính mời doanh nghiệp tham gia Khóa đào tạo “ Xây dựng thương hiệu các nhân”

27-28/06/2024

Hội trường tầng 7, tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội