VĨNH PHÚC

Vĩnh Phúc phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 82%

16:20:36 | 21/10/2021

Vừa qua, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Kế hoạch số 241/KH-UBND ngày 17/9/2021 về đào tạo nghề giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Vĩnh Phúc phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 82%, trong đó lao động qua đào tạo được cấp bằng, chứng chỉ đạt 40%.

Cụ thể trong năm 2021, tỷ lệ lao động qua đào tạo của tỉnh Vĩnh Phúc đạt 77,2%, lao động qua đào tạo được cấp bằng, chứng chỉ đạt 34,8%; năm 2022, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 78,4%, lao động qua đào tạo được cấp bằng, chứng chỉ đạt 36,1%; năm 2023, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 79.6%, lao động qua đào tạo được cấp bằng, chứng chỉ đạt 37.4%; năm 2024, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 80,8%, lao động qua đào tạo được cấp bằng, chứng chỉ đạt 38,7% và năm 2025, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 82%, lao động qua đào tạo được cấp bằng, chứng chỉ đạt 40%.

Vĩnh Phúc đặt mục tiêu đến năm 2025, tuyển sinh, đào tạo nghề cho 285.166 người; trong đó, trình độ cao đẳng 31.464 người, trung cấp 87.767 người, sơ cấp 163.846 người, đào tạo chương trình chất lượng cao 2.089 người. Bình quân mỗi năm tuyển sinh, đào tạo trên 57.000 người, trong đó tuyển mới khoảng 25.000 người. Đến năm 2025, toàn tỉnh có ít nhất 42% học sinh tốt nghiệp THCS và ít nhất 50% học sinh tốt nghiệp THPT tiếp tục học giáo dục nghề nghiệp (GDNN).

Để đạt được mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp mà tỉnh Vĩnh Phúc đề ra là tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân về vai trò, tầm quan trọng của phát triển nguồn nhân lực trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đổi mới phương pháp quản lý, nâng cao năng lực, hiệu lực và hiệu quả hoạt động bộ máy quản lý nhà nước về đào tạo; tiếp tục hoàn thiện quy hoạch mạng lưới các cơ sở GDNN; phát triển hệ thống GDNN theo hướng tăng quy mô và nâng cao chất lượng, tập trung đào tạo chương trình chất lượng cao chú trọng các ngành nghề kinh tế mũi nhọn, các lĩnh vực quan trọng của tỉnh; đẩy mạnh xã hội hóa, tăng cường huy động nguồn lực đầu tư từ doanh nghiệp, từ các nhà đầu tư khác để tăng nhanh số lao động qua đào tạo ở các cấp trình độ.

Đồng thời, xây dựng các chương trình phối hợp gắn kết giữa cơ sở GDNN với các doanh nghiệp trong công tác đào tạo và tuyển dụng lao động sau đào tạo; tổ chức đào tạo, đào tạo lại hoặc bổ sung kiến thức, nâng cao kỹ năng tay nghề cho người lao động tại doanh nghiệp.

Nguyệt Thắm (Vietnam Business Forum)