VĨNH PHÚC

Vĩnh Phúc: Nỗ lực cải cách thủ tục hành chính phục vụ doanh nghiệp

21:15:52 | 23/11/2021

Với các chính sách đầu tư thông thoáng, hấp dẫn và minh bạch, thời gian qua, Vĩnh Phúc luôn là điểm đến được ưu tiên lựa chọn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc - ông Lê Duy Thành cho biết, Vĩnh Phúc xác định công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh là một trong các nhiệm vụ chính trị quan trọng của tỉnh, gắn liền với vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, ban, ngành. Bằng nhiều quyết sách đúng đắn, kịp thời trong cải cách thủ tục hành chính,Vĩnh Phúc đã đón nhiều tập đoàn lớn trên thế giới đến đầu tư như: Honda, Toyota, Piagio…

Vĩnh Phúc hiện có hơn 500ha đất sạch dành cho công nghiệp, sẵn sàng giao cho các nhà đầu tư. Tỉnh đã và đang cải thiện thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp và nhà đầu tư. Ông Thành cam kết, nếu có bất cứ khó khăn gì trong quá trình đầu tư, doanh nghiệp và nhà đầu tư có thể gặp và trao đổi trực tiếp với người đứng đầu của tỉnh và giám đốc các sở, ban, ngành trong tỉnh để  kịp thời giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư.

Một trong những giải pháp mà Vĩnh Phúc đang quyết liệt thực hiện, đó là hiện đại hóa nền hành chính để phục vụ tốt nhất người dân và doanh nghiệp. Năm 2021, Vĩnh Phúc đẩy mạnh triển khai công tác kiểm soát, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Vĩnh Phúc đã chuẩn hóa 1.552 thông tin, dữ liệu trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, mã hóa hồ sơ trên hệ thống một cửa điện tử bảo đảm công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận, thực hiện, giám sát việc giải quyết thủ tục hành chính. 

UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, huyện, thành phố quán triệt thực hiện Nghị định 45 của Chính phủ, xây dựng quy trình dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trình UBND tỉnh phê duyệt cung cấp trên Cổng dịch vụ công của tỉnh, đồng thời, tuyên truyền, hướng dẫn, trợ giúp cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến khi đến giải quyết thủ tục hành chính. Mới đây, tại Quyết định số 2992, ngày 1/11/2021, UBND tỉnh công bố 81 danh mục thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4. 

Các sở, ban, ngành, huyện, thành phố đã chủ động rà soát, đánh giá 29 nhóm lĩnh vực với 1.763 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền; tiếp tục đơn giản hóa và cắt giảm tối thiểu 20% thời gian giải quyết trên tổng thời hạn giải quyết theo quy định đối với tất cả các thủ tục hành chính có thời hạn giải quyết trên 10 ngày (từ 11 ngày trở lên) thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, huyện, xã. Qua rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cấp tỉnh có 5 sở với 23 phương án, sáng kiến đơn giản hóa thủ tục hành chính; cấp huyện có 3 thủ tục hành chính có phương án, sáng kiến đơn giản hóa.

Tính từ ngày 1/1/2021 đến ngày 30/9/2021, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tiếp nhận mới 39.627 hồ sơ, lũy kế đã và đang giải quyết 41.989 hồ sơ. Tỷ lệ hồ sơ được trả trước và đúng hạn đạt 99,5%. Có 15 cơ quan, đơn vị cấp tỉnh phát sinh hồ sơ trực tuyến với tổng số 14.153 hồ sơ, trong đó có 709 hồ sơ nộp mức độ 3 và 13.444 hồ sơ nộp mức độ 4. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến trung bình đạt 22% trên tổng số hồ sơ giải quyết của các sở, ngành.

Để tiếp tục nâng cao số lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường chỉ đạo đẩy mạnh công tác cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính sáng tạo, hiệu quả và toàn diện. Thường xuyên rà soát, kiểm soát chặt chẽ việc ban hành quy định thủ tục hành chính, chuẩn hóa dữ liệu thủ tục hành chính; thực hiện tái cấu trúc quy trình, thủ tục để xây dựng, tích hợp, cung cấp ít nhất 30% dịch vụ công trực tuyến thiết yếu của sở, ngành, địa phương trên Cổng dịch vụ công tỉnh.

Năm 2020, chỉ số cải cách hành chính của tỉnh Vĩnh Phúc đạt tổng điểm 85,41/100 điểm, xếp thứ 15/63 tỉnh, thành phố. Nổi bật nhất là chỉ số SIPAS (chỉ số hài lòng) đạt 9,04 điểm, tỷ lệ hài lòng 90,53%, xếp thứ 6/63 tỉnh, thành phố, tăng 5 bậc so với năm 2019. Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc nhấn mạnh: Vĩnh Phúc sẽ nỗ lực đưa chỉ số cải cách hành chính, chỉ số SIPAS nằm trong top 15 cả nước vào năm 2021 và những năm tiếp theo. Hướng tới mục tiêu đến năm 2025, chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh (bao gồm: chính quyền số, kinh tế số, xã hội số) nằm trong top 20 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Nguồn:  Vietnam Business Forum