ĐÀ NẴNG

Xây dựng thành phố thông minh, đáp ứng sự hài lòng của người dân

12:00:01 | 19/5/2022

Với mục tiêu phục vụ cho người dân, tất cả hướng về người dân, nhiều năm qua thành phố Đã Nẵng đã tập trung thực hiện định hướng phát triển thành phố thông minh (TPTM) và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Nỗ lực trên lộ trình xây dựng TPTM

Chủ trương phát triển TPTM của Đà Nẵng được hình thành từ năm 2010 khi thành phố ban hành Kiến trúc Chính quyền điện tử. Năm 2014 thành phố chính thức đưa vào sử dụng Hệ thống thông tin Chính quyền điện tử và bắt đầu triển khai thí điểm một số ứng dụng thông minh trong các lĩnh vực giao thông, môi trường, y tế, giáo dục, vệ sinh an toàn thực phẩm…

Đặc biệt, từ năm 2018 thành phố bắt tay xây dựng đề án "Xây dựng thành phố thông minh" và chính thức công bố vào năm 2019. Theo nội dung đề án, Đà Nẵng xác định 06 trụ cột ưu tiên bao gồm: Quản trị thông minh; kinh tế thông minh; công dân thông minh; môi trường thông minh; giao thông thông minh; đời sống thông minh. Trong đó, có 16 lĩnh vực chuyên ngành được ưu tiên triển khai gồm: Trung tâm giám sát điều hành thông minh; dịch vụ công thông minh; dữ liệu mở; du lịch thông minh; thương mại thông minh; nông nghiệp thông minh; quản lý năng lượng thông minh; quản lý nước (cấp, thoát) thông minh; quản lý chất thải thông minh; giáo dục thông minh; y tế thông minh; vệ sinh An toàn thực phẩm thông minh; an ninh công cộng và Ứng cứu khẩn cấp thông minh; phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; công dân thông minh; giao thông thông minh.

Lộ trình xây dựng TPTM được Đà Nẵng chia thành 3 giai đoạn với các mục tiêu cụ thể. Giai đoạn đến 2020: Sẵn sàng hạ tầng, nền tảng và dữ liệu thông minh; giai đoạn 2021 đến 2025: Thông minh hóa các ứng dụng; giai đoạn 2026 đến 2030: Thông minh hóa ứng dụng cộng đồng. Tổng kinh phí thực hiện giai đoạn đến năm 2020 là 941 tỷ đồng; giai đoạn 2021-2025 dự kiến 1.197 tỷ đồng. Các nội dung giai đoạn 2026-2030 được cụ thể sau khi có đánh giá kết quả triển khai đến năm 2025.

Song song đó, để trở thành TPTM, Đà Nẵng đã quan tâm đầu tư phát triển hạ tầng, hệ thống chính quyền điện tử; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; kêu gọi các nguồn kinh phí và phối hợp tốt với các chuyên gia, các doanh nghiệp hỗ trợ các giải pháp thông minh; kêu gọi sự hưởng ứng, ủng hộ đồng tình của người dân để tìm giải pháp đồng bộ trong việc thực hiện 16 nội dung mà mục tiêu đề án đã đề ra.

Tất cả hướng về người dân

Tiếp tục với định hướng phát triển TPTM, UBND thành phố Đà Nẵng vừa phê duyệt Quyết định số 934/QĐ-UBND ngày 7/4/2022 ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Xây dựng thành phố thông minh tại thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2018-2025, định hướng đến năm 2030” trong giai đoạn 2022-2025, với nhiều chương trình, dự án sẽ được triển khai trong giai đoạn tới.


Triễn lãm công nghệ tại Đà Nẵng

Theo đó, Kế hoạch đặt mục tiêu kế thừa các kết quả đã đạt được để tiếp tục phát huy, triển khai hiệu quả Đề án trong giai đoạn 2021-2025, gắn kết chặt chẽ với việc triển khai Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 17/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố và Quyết định số 2870/QĐ-UBND ngày 28/8/2021 của UBND thành phố ban hành Đề án Chuyển đổi số trên địa bàn thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Trên cơ sở Đề án “Xây dựng thành phố thông minh tại thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2018-2025, định hướng đến năm 2030”, Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025, danh mục các nhiệm vụ, chương trình, dự án TPTM, Kế hoạch đề ra một số dự án triển khai trong giai đoạn 2021-2025 như: Nâng cấp, mở rộng Mạng đô thị (MAN); Hệ thống giám sát du lịch thông minh (giai đoạn 1); Cơ sở dữ liệu ngành giao thông vận tải; Hệ thống quan trắc tài nguyên và môi trường; Mạng lưới thiết bị IoT trường học; Nâng cấp, mở rộng Trung tâm dữ liệu Đà Nẵng (giai đoạn 1); Trung tâm giám sát điều hành và xử lý tập trung, đa nhiệm (giai đoạn 1)…

Bên cạnh đó còn có các dự án: Hình thành nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu chuyên ngành; Xây dựng Kho dữ liệu (giai đoạn 1); Cập nhật, nâng cấp nền tảng và ứng dụng dùng chung Hệ thống thông tin chính quyền điện tử; Cơ sở dữ liệu du lịch; Cơ sở dữ liệu giáo dục và học bạ điện tử; Giám sát rừng; Cơ sở dữ liệu đất đai; Cơ sở dữ liệu bản đồ công trình, nhà ở, quy hoạch, cây xanh, điện chiếu sáng, cấp thoát nước; Bệnh viện thông minh;…

Quyết định số 934/QĐ-UBND ngày 7/4/2022 cho thấy định hướng phát triển TPTM luôn được chính quyền thành phố quan tâm với mục tiêu cuối cùng như ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND thành phố từng chia sẻ là phục vụ cho người dân, tất cả hướng về người dân. “Cùng với những hỗ trợ từ các cơ quan trung ương, chúng tôi sẽ làm hết sức mình để Đà Nẵng trở thành một TPTM, đáp ứng sự hài lòng, mong muốn của nhân dân”, ông Lê Trung Chinh cho biết.

Nguồn: Vietnam Business Forum