NAM ĐỊNH

NAWACO: Nâng cao giá trị thương hiệu

08:17:05 | 17/4/2020

Trải qua 96 năm hoạt động với việc chú trọng công tác kiểm soát, nâng cao chất lượng nước, kịp thời tiếp nhận và giải đáp thắc mắc của khách hàng, Công ty cổ phần Cấp nước Nam Định (NAWACO) đã xây dựng được uy tín thương hiệu của mình, từ đó tạo động lực giúp Công ty ngày càng phát triển hiệu quả và bền vững. 

Công ty cổ phần Cấp nước Nam Định tiền thân là Nhà máy nước Nam Định được thành lập từ năm 1924. Công ty chuyển sang mô hình công ty cổ phần từ 01/1/2018 với nhiệm vụ chính là khai thác sản xuất, kinh doanh nước sạch phục vụ sinh hoạt, sản xuất trên địa bàn và thi công xây dựng các công trình cấp nước. Trong quá trình xây dựng và phát triển, Công ty luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của tỉnh và các sở, ban ngành. 

Sau 2 năm chuyển đổi mô hình, Ban giám đốc Công ty đã từng bước đổi mới phương thức quản lý, lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông và HĐQT giao, bảo toàn và phát triển vốn sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống, thu nhập cho người lao động. Năm 2019, sản lượng nước sạch của Công ty đạt 22,16 triệu m3; tổng số khách hàng 135,980 khách hàng, doanh thu Công ty đạt 224,74 tỷ đồng, nộp ngân sách 32,702 tỷ đồng. Chất lượng nước sạch luôn đảm bảo tiêu chuẩn của Bộ Y tế, tạo sự tin tưởng đối với khách hàng.

Với chức năng và nhiệm vụ chính trị mà tỉnh giao, Công ty cổ phần Cấp nước Nam Định luôn phát huy truyền thống vốn có, vượt qua mọi thách thức của kinh tế thị trường thực hiện thắng lợi mọi chỉ tiêu kế hoạch đề ra với phương châm: “Cấp nước an toàn- Kinh doanh hiệu quả - Phát triển bền vững”. Trong thời kỳ hội nhập 4.0, Công ty đang từng bước chuyển mình, khẳng định được vị thế của đơn vị cấp nước trên địa bàn.

Thảo Nguyên (Vietnam Business Forum)