NAM ĐỊNH

Huyện Ý Yên: Tạo sức hút đầu tư mạnh mẽ

07:49:31 | 16/4/2020

Là huyện nằm ở phía Tây Nam của tỉnh Nam Định, Ý Yên có rất nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế. 

Cùng với sự quan tâm của tỉnh, huyện Ý Yên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kết cấu hạ tầng, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội và đã đạt được những kết quả quan trọng. Kinh tế - xã hội trong năm 2019 phát triển ổn định, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện. Huyện Ý Yên đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2018 hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020.

Chú trọng công tác quy hoạch

Theo ông Nguyễn Tuấn Song, Chủ tịch UBND huyện Ý Yên, trên cơ sở phát huy tiềm năng và lợi thế so sánh của địa phương, Huyện ủy - HĐND - UBND huyện Ý Yên tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành, ưu tiên tập trung phát triển sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (CN-TTCN) và quy hoạch sản xuất tại các làng nghề theo hướng tập trung. Theo đó, huyện ưu tiên quy hoạch quỹ đất để phát triển sản xuất CN-TTCN ở 4 làng nghề gồm: Đúc đồng Tống Xá, Đồ gỗ La Xuyên, Hàng thủ công mỹ nghệ Cát Đằng và May Vĩnh Trị. 

Bên cạnh đó, Ý Yên cũng chú trọng quy hoạch các Khu công nghiệp (KCN), cụm công nghiệp (CCN), điểm công nghiệp, các khu dịch vụ kinh doanh thương mại để thúc đẩy phát triển sản xuất CN-TTCN trên địa bàn huyện. Đến nay, huyện đã có quy hoạch 2 KCN là Hồng Tiến, Trung Thành và 10 CCN đã được các cấp phê duyệt; trong đó có 3 CCN đã được lấp đầy và đang hoạt động ổn định (Thị trấn Lâm, xã Yên Xá, xã Yên Ninh), đồng thời triển khai dự án đầu tư xây dựng CCN Yên Dương với quy mô 50 ha, đến nay đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) và đang thi công hoàn thiện cơ sở hạ tầng…

Với quyết tâm tạo môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, huyện đã thu hút được khá nhiều nhà đầu tư có tiềm lực đến với huyện. Đến nay, đã có 50 dự án đầu tư trên địa bàn huyện trong các lĩnh vực: sản xuất công nghiệp (hàng thủ công mỹ nghệ, dệt may), nông nghiệp, thương mại và dịch vụ, bao gồm: 47 dự án được UBND tỉnh chấp thuận phê duyệt chủ trương đầu tư và 3 dự án đầu tư nước ngoài đi vào hoạt động với số vốn trên 200 tỷ đồng, giải quyết việc làm khoảng 3.000 lao động.

Huyện cũng chỉ đạo các cấp, các ngành, UBND các xã, thị trấn tập trung cho công tác GPMB, tạo mặt bằng sạch, hỗ trợ các nhà đầu tư; công khai quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất đai, quy hoạch hạ tầng giao thông, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Thúc đẩy tái cơ cấu ngành nông nghiệp

Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Tuấn Song cho biết thêm, trong năm 2020, Ý Yên đặt mục tiêu tập trung chỉ đạo các xã, thị trấn rà soát, xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các tiêu chí xã NTM nâng cao; thôn, xóm thực hiện tiêu chí NTM kiểu mẫu; tiếp tục chỉ đạo thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Một số chỉ tiêu cụ thể như sau: GRDP (giá so sánh năm 2010) tăng 8-9%; cơ cấu kinh tế nông - lâm, thủy sản chiếm 17,8%, CN-TTCN, xây dựng và thương mại, dịch vụ chiếm 82,2%; giá trị sản xuất nông - lâm, thủy sản tăng 2,5%; giá trị sản xuất CN - TTCN tăng 10%; giá trị sản xuất thương mại - dịch vụ tăng 13%; giá trị xuất khẩu đạt 50 triệu USD; thu ngân sách trên địa bàn đạt 348 tỷ đồng trở lên….

Để hoàn thành các mục tiêu này, trong thời gian tới, Ý Yên sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; thúc đẩy chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu cây trồng, vật nuôi, cơ cấu mùa vụ trong nông nghiệp theo hướng nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng tỷ trọng giá trị ngành chăn nuôi và thủy sản trong tổng giá trị sản xuất của ngành nông nghiệp. Phát huy vai trò của Hội doanh nhân huyện trong việc định hướng phát triển doanh nghiệp phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội... Huyện cũng sẽ đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến và thu hút mạnh mẽ vốn đầu tư, khai thác mọi nguồn lực của địa phương để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân. 

Ngô Hà (Vietnam Business Forum)