NAM ĐỊNH

Huyện Xuân Trường: Vùng đất đa nghề

07:49:31 | 16/4/2020

Xuân Trường là huyện nằm phía đông bắc tỉnh Nam Định. Phát huy nội lực, đoàn kết, sáng tạo để thúc đẩy kinh tế - xã hội dựa trên nền tảng công nghiệp, nông nghiệp chất lượng cao trở thành mục tiêu chiến lược mà Xuân Trường đã và đang thực hiện hiệu quả.

Năm 2019, dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND, kinh tế - xã hội của huyện cơ bản ổn định và có bước phát triển, thực hiện đạt và vượt 9/12 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Theo ông Đặng Ngọc Cường - Chủ tịch UBND huyện Xuân Trường, nhằm phát huy mũi nhọn của vùng đất đa nghề, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành Nghị quyết chuyên đề số 27-NQ/HU, ngày 3/6/2016 về tiếp tục đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; coi đây là khâu đột phá chiến lược trong phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2015-2020 và những năm tiếp theo. Xuân Trường đã có nhiều giải pháp khuyến khích, tạo điều kiện cho mọi thành phần kinh tế phát triển; vừa chú trọng các ngành nghề có lợi thế cạnh tranh như: dệt may, cơ khí chế tạo… vừa từng bước ưu tiên thu hút những ngành nghề có hàm lượng trí tuệ cao, công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường, tạo ra các sản phẩm có sức cạnh tranh lớn. 

Năm 2020, Xuân Trường phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất (theo giá so sánh 2010) đạt 10,99%. Cơ cấu giá trị sản xuất: Nông nghiệp - Thủy sản: 11,59%; Công nghiệp - Xây dựng: 62,52%; Thương mại - Dịch vụ: 25,89%; tạo việc làm mới cho 3.150 lao động

Trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, Xuân Trường là huyện trọng điểm lúa của tỉnh Nam Định. Cùng với việc đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, huyện xây dựng nhiều cánh đồng chuyên canh sản xuất nông sản hàng hóa. Nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tiếp tục được đẩy mạnh. Tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020, nhân dân và cán bộ huyện Xuân Trường vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Ngoài phát huy lợi thế về nông nghiệp, huyện Xuân Trường cũng khai thác hiệu quả các cụm công nghiệp hiện có; mở rộng cụm công nghiệp trung tâm huyện, Cụm công nghiệp Xuân Tiến; đề nghị UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch cụm công nghiệp dịch vụ thương mại tổng hợp chân cầu Lạc Quần; xây dựng các điểm công nghiệp tại các xã có khả năng phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề. 

Luôn tôn vinh và khẳng định vai trò, vị trí của doanh nghiệp trong phát triển kinh tế - xã hội, thời gian qua, huyện luôn chú trọng tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, nâng cao sức cạnh tranh của các doanh nghiệp trên địa bàn. Đến nay, tỷ lệ thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đạt 100% trong toàn huyện. Huyện đã công khai minh bạch các thủ tục đầu tư, tiếp cận đất đai, cấp phép xây dựng thuộc thẩm quyền của huyện... bảo đảm cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân dễ dàng tiếp cận. 

Ngô Đồng (Vietnam Business Forum)