VĨNH PHÚC

Vĩnh Phúc: Phát triển các khu công nghiệp gắn với bảo vệ môi trường

10:20:10 | 26/11/2021

Sự hình thành và đi vào hoạt động của các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đóng vai trò quan trọng thúc đẩy công nghiệp hóa- hiện đại hóa, góp phần tăng thu ngân sách, giải quyết việc làm cho hơn 100 nghìn lao động, đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa và phát triển kinh tế- xã hội của địa phương. Tuy nhiên, sự phát triển nhanh của các KCN đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường, đòi hỏi các KCN phải xây dựng hệ thống xử lý nước thải quy chuẩn và tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong các KCN.

Với quan điểm Không vì lợi ích kinh tế mà đánh đổi môi trường” của tỉnh Vĩnh Phúc, ngay từ khi bắt đầu thành lập các KCN, Vĩnh Phúc đã xác định phát triển các KCN phải đi đôi với bảo vệ môi trường, nhằm tạo ra một môi trường đầu tư bền vững trong các KCN. Những năm qua, bên cạnh việc đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng các KCN hiện đại và đồng bộ, Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc đặc biệt quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường trong các KCN.

Hiện tại, Vĩnh Phúc có 14 KCN được quyết định chủ trương đầu tư/cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thành lập với tổng diện tích quy hoạch là 2.773,948 ha, trong đó có 09 KCN đã đi vào hoạt động. Các KCN đi vào hoạt động có đầy đủ hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường, gồm: hệ thống thoát nước mưa, hệ thống xử lý nước thải tập trung (hệ thống thu gom nước thải, nhà máy xử lý nước thải tập trung, hệ thống thoát nước thải), khu vực lưu giữ chất thải rắn, hệ thống quan trắc nước thải tự động và các công trình hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường khác.

Ông Vũ Kim Thành, Phó Trưởng ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc chia sẻ: “Song song với việc đôn đốc, giám sát chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN đầu tư, hoàn thiện đầy đủ hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường, trồng cây xanh trong KCN; thời gian qua, Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc luôn quan tâm và tích cực tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường, nhằm nâng cao nhận thức về công tác bảo vệ môi trường cho các doanh nghiệp và chủ đầu tư hạ tầng KCN. Bên cạnh đó, Ban thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát chặt chẽ các doanh nghiệp thực hiện công tác bảo vệ môi trường, công tác phòng ngừa và ứng phó đối với sự cố môi trường trong KCN, kịp thời đề xuất xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường trong KCN”. Nhìn chung, các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong các KCN chấp hành nghiêm quy định phát luật về môi trường, cơ bản không có doanh nghiệp vi phạm nghiêm trọng về bảo vệ môi trường”.

Thời gian tới, bên cạnh nhiệm vụ đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển các KCN, để đảm bảo môi trường phát triển bền vững trong các KCN, Vĩnh Phúc sẽ tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức, ý thức bảo vệ môi trường cho các doanh nghiệp, chủ đầu tư hạ tầng KCN; đồng thời ưu tiên thu hút các dự án công nghệ cao, hiện đại, không gây ô nhiêm môi trường; kiên quyết từ chối tiếp nhận, cấp phép đầu tư cho những dự án công nghệ lạc hậu, có nguy cơ ô nhiễm môi trường cao.

Nguyệt Thắm (Vietnam Business Forum)