VĨNH PHÚC

Tăng cường công tác phòng chống dịch trong các KCN Vĩnh Phúc

09:24:43 | 7/12/2021

Khu công nghiệp (KCN) là nơi tập trung các nhà máy sản xuất công nghiệp với số lượng lớn lao động, do đó khi có dịch bệnh Covid-19 xảy ra trên địa bàn thì các KCN chính là địa điểm dễ lây lan với tốc độ nhanh nhất. Với quyết tâm không để dịch bệnh xâm nhập vào các KCN, thời gian qua, Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc đã tăng cường đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong các KCN, góp phần quan trọng vào công cuộc thực hiện “mục tiêu kép” của địa phương.

Để đảm bảo thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép”, vừa phòng chống dịch bệnh Covid-19, vừa duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh trong các KCN,  Ông Vũ Kim Thành, Phó Trưởng Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc cho biết: “Ban Quản lý các KCN đã bám sát chỉ đạo của Trung ương và của UBND tỉnh về công tác phòng chống dịch COVID-19: Thành lập ngay các Tổ công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Ban và Tổ kiểm tra liên ngành về công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các doanh nghiệp trong KCN; tổ chức nhiều cuộc họp trực tuyến triển khai công tác phòng chống dịch với các doanh nghiệp; yêu cầu các doanh nghiệp ký và thực hiện cam kết về phòng, chống dịch Covid-19; thành lập Ban chỉ đạo, các tổ phòng, chống dịch Covid-19 tại doanh nghiệp; đôn đốc, theo dõi các doanh nghiệp thực hiện đăng ký xét nghiệm SARS-CoV-2 cho 100% công nhân, người lao động trong KCN và thực hiện đăng ký xét nghiệm đối với đối tượng mở rộng có nguy cơ nhiễm lây nhiễm SARS-CoV-2 của doanh nghiệp. Đồng thời, phối hợp với các ngành chức năng trong tỉnh và các doanh nghiệp KCN để kiểm soát, nắm bắt các yếu tố có liên quan đến dịch bệnh của chuyên gia người nước ngoài, người lao động ngoại tỉnh, người đến và về Vĩnh Phúc từ vùng dịch bằng việc theo dõi lịch trình, bố trí chỗ ở để hạn chế ra, vào tỉnh; phối hợp kiểm soát việc vận chuyển hàng hóa, quản lý các đối tượng lái xe và người đi cùng bằng việc yêu cầu doanh nghiệp đăng ký kế hoạch vận chuyển hàng hóa hàng tuần, hàng ngày…

Cùng với đó, Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan kiểm tra, đôn đốc để kịp thời hướng dẫn, uốn nắn các doanh nghiệp thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện việc đánh giá nguy cơ lây nhiễm theo Quyết định số 2194/QĐ-BCĐ ngày 27/5/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống Covid-19; nắm bắt tình hình cách ly y tế đối với người từ vùng dịch trở về là chuyên gia, lao động của các doanh nghiệp trong KCN; phối hợp kiểm tra việc thực hiện khai báo y tế điện tử thông qua việc quét mã QR code tại các doanh nghiệp; xây dựng kịch bản, kế hoạch phòng, chống Covid-19 cho các KCN Vĩnh Phúc; kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 tại các KCN trong tình hình mới; đôn đốc, giám sát, kiểm tra doanh nghiệp về việc đánh giá nguy cơ lây nhiễm Covid-19 trên Bản đồ Antoancovid.vn; làm đầu mối tiếp nhận thông tin các trường hợp có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19; phối hợp với Sở Y tế, tổng hợp danh sách người thuộc đối tượng là lãnh đạo, nhà quản lý, chuyên gia nước ngoài của các doanh nghiệp trong KCN đề nghị UBND tỉnh tiêm vắc xin phòng Covid-19; tổng hợp danh sách xét nghiệm sàng lọc SARSCoV-2 và phân bổ vắc xin phòng Covid-19 cho doanh nghiệp trong KCN; kịp thời báo cáo về tình hình dịch bệnh Covid-19 của các KCN cho UBND tỉnh, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh, Sở Y tế và các cơ quan có liên quan; kịp thời đề xuất về các khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Với những nỗ lực của Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc trong công tác phòng chống dịch bệnh, từ đầu năm đến nay, tình hình thu hút đầu tư vào các KCN Vĩnh Phúc có nhiều khởi sắc. Tính đến ngày 15/11/2021, số dự án còn hiệu lực đầu tư trong các KCN Vĩnh Phúc là 409 dự án, gồm 78 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 20.468,74 tỷ đồng và 331 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 5.393,88 triệu USD.

Nguyệt Thắm (Vietnam Business Forum)