BẮC GIANG

Ngành Thuế Bắc Giang: Tích cực đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp

11:16:55 | 28/12/2021

Năm 2021, các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp (DN), người nộp thuế (NNT) bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 của Trung ương ban hành đã được Cục Thuế tỉnh Bắc Giang triển khai kịp thời. Ngành Thuế tỉnh đã đồng hành, tạo thuận lợi nhất để DN, NNT hoàn tất thủ tục, hồ sơ và nhanh chóng được thụ hưởng; góp phần giúp DN giảm khó khăn, sớm phục hồi sản xuất, kinh doanh (SXKD). Ông Nguyễn Văn Hùng - Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh cho rằng đó cũng là những giải pháp trong việc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh.

Sau 25 năm tái lập tỉnh, đến nay Cục Thuế Bắc Giang đã có sự đổi mới như thế nào, thưa ông?

Tháng 01/1997, tỉnh Hà Bắc chia tách ra thành 2 tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh. Theo đó, Cục Thuế tỉnh Bắc Giang được thành lập với cơ cấu tổ chức gồm: 12 phòng; 10 chi cục thuế cấp huyện và có 77 tổ, đội thuế; với 596 cán bộ, công chức. Số thu ngân sách toàn tỉnh năm 1997 đạt 126,3 tỷ đồng.

Sau 25 năm, bộ máy của đơn vị ngày càng được hoàn thiện và hiện đại hóa, gồm: 12 phòng và 5 Chi cục Thuế khu vực; 478 công chức, người lao động (tính đến 01/11/2021); đáp ứng tốt công tác quản lý thuế, đóng góp quan trọng vào phát triển KT-XH của tỉnh. Số thu ngân sách năm sau cao hơn năm trước; ước thực hiện đến 31/12/2021 là 15.745 tỷ đồng, tăng 26,9% so với năm 2020, (gấp gần 125 lần so với thời điểm tỉnh mới tái lập).

Bên cạnh đó, những năm gần đây, nguồn nhân lực của ngành giảm đáng kể (giảm 118 người, 5 đầu mối chi cục và 34 tổ, đội thuế so với năm 1997). Trong khi đó, nhiệm vụ thu ngân sách ngày càng tăng; công tác quản lý thu ngày càng phức tạp. Mặt khác, số lượng DN thành lập mới tăng nhanh; nguồn nhân lực bổ sung hạn chế; địa bàn quản lý rộng (có công chức phải quản lý 4 -5 xã);… Điều đó cũng cho thấy bộ máy Cục Thuế ngày càng tinh gọn; năng lực, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức được nâng cao, đáp ứng tốt yêu cầu công việc. Để khắc phục khó khăn, trong thời gian tới, Cục sẽ tiếp tục bám sát định hướng của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh; sự chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế. Hơn hết, cán bộ, công chức và người lao động sẽ tiếp tục tu dưỡng, nâng cao nghiệp vụ, kinh nghiệm bản thân; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) đáp ứng yêu cầu công việc.

Trong bối cảnh dịch Covid-19, các chính sách hỗ trợ của Trung ương được ví như “liều thuốc bổ” cho DN, NNT. Vậy, ngành Thuế tỉnh đã triển khai nhiệm vụ này như thế nào?

Vừa qua, Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ về thuế cho DN gặp ảnh hưởng bởi dịch bệnh, như: Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị định số 92/2021/NĐ-CP của Chính phủ, có nội dung về ban hành một số giải pháp hỗ trợ DN, người dân chịu tác động của dịch Covid-19; Nghị định số 41/2020/NĐ-CP của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất năm 2020; Nghị định số 52/2021/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và tiền thuê đất trong năm 2021;…

Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Thuế, Cục Thuế tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền các nội dung trên trang thông tin điện tử của ngành Thuế qua website của Cục (http://http://bacgiang.gdt.gov.vn) hoặc gửi email, văn bản, qua hệ thống kênh thông tin hỗ trợ NNT trên Cổng eTax… đến các DN, NTT các văn bản triển khai hỗ trợ và hướng dẫn thực hiện.

Cục Thuế thường xuyên phối hợp với Ban Tuyên giáo, các cơ quan báo, đài và chỉ đạo các Phòng, Chi cục Thuế khu vực thực hiện chuyên mục “Chính sách Thuế với cuộc sống”; xây dựng các phóng sự, chuyên trang, tin bài tuyên truyền, phổ biến, giải đáp chính sách pháp luật về thuế… Bên cạnh đó, Cục đã tổ chức Hội nghị đối thoại - hỗ trợ trực tuyến với 4.178 lượt người truy cập; trên 200 câu hỏi được hỗ trợ giải đáp, chủ yếu liên quan đến các chính sách và thủ tục hành chính (TTHC) về thuế.

Đến nay, Cục Thuế đã tiếp nhận 1.087 Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP, số tiền thuế được gia hạn là: 244,5 tỷ đồng; Tiếp nhận 944 Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo Nghị định số 52/2021/NĐ-CP, số tiền thuế được gia hạn là 331, 8 tỷ đồng. Đến ngày 18/11/2021, có 86 đối tượng đã nộp hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất năm 2021 theo Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg, số tiền được giảm là: 11, 252 tỷ đồng…

Công tác thanh, kiểm tra thực hiện chính sách pháp luật về thuế được triển khai như thế nào trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, thưa ông?

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Cục Thuế tỉnh Bắc Giang đã tạm dừng hoạt động thanh tra, kiểm tra tại các DN từ tháng 5/2021 đến tháng 7/2021. Mặt khác, Tổng cục Thuế đã có văn bản chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra trong thời kỳ dịch bệnh, trong đó có nội dung: Tổ chức phân tích rủi ro, đánh giá mức độ ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đến hoạt động của các DN để có phương án điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với tình hình thực tế.

Theo đó, qua công tác rà soát, đánh giá, Cục Thuế tỉnh đã đề xuất và được Tổng cục Thuế điều chỉnh giảm kế hoạch thanh tra, kiểm tra tại trụ sở NNT là 317/764 DN theo kế hoạch do Tổng cục Thuế giao năm 2021 (giảm 41,5%). Bên cạnh đó, Cục Thuế đã chỉ đạo các Phòng Thanh tra, kiểm tra và các Chi cục Thuế khu vực đẩy mạnh công tác kiểm tra hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế.

Tính đến 31/12/2021, ước thu nội địa trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đạt 14.507 tỷ đồng, đạt 192,2% dự toán Trung ương giao, đạt 162,3% dự toán tỉnh giao, bằng 119,7% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, Thu tiền sử dụng đất: 8.000 tỷ đồng, đạt 266,7% dự toán Trung ương giao, đạt 182,2% so với dự toán tỉnh giao và bằng 125,6% so với cùng kỳ năm 2020; Thu từ thuế, phí: 6.507 tỷ đồng, đạt 143,1% dự toán Trung ương và dự toán tỉnh giao và bằng 113,1% so với cùng kỳ năm 2020. Có 10/10 huyện, thành phố hoàn thành và vượt dự toán thu từ thuế, phí.

Đối với các DN còn lại trong kế hoạch thanh tra, kiểm tra, Cục Thuế đã chỉ đạo bộ phận thanh tra, kiểm tra tiến hành trên nguyên tắc tạo điều kiện tối đa cho DN, giúp phục hồi hoạt động SXKD. Mặt khác, không để xảy ra tình trạng các DN lợi dụng tình hình dịch bệnh để trốn tránh nghĩa vụ thuế, gây thất thu ngân sách nhà nước.

Để rút ngắn thời gian nhưng vẫn đảm bảo chất lượng các cuộc thanh tra, kiểm tra tại DN, Cục Thuế đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác phân tích chuyên sâu và tổ chức thu thập thông tin trước khi thực hiện thanh tra, kiểm tra tại DN; ưu tiên áp dụng CNTT trong việc trao đổi nghiệp vụ, cung cấp hồ sơ, tài liệu phục vụ thanh tra, kiểm tra nhằm hạn chế tiếp xúc và phải tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn phòng chống dịch.

Ông có điều gì nhắn nhủ với DN, NNT trong việc tuân thủ quy định, pháp luật về thuế?

Năm 2020, Chỉ số PCI của Bắc Giang đạt 63,98 điểm, xếp thứ 27/63 tỉnh, thành phố, tăng 13 bậc so với năm 2019. Đây là kết quả rất tích cực, thể hiện sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; sự quyết tâm của các cấp, các ngành về cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh.

Cục Thuế tỉnh luôn xác định công tác cải cách TTHC, góp phần cải thiện chỉ số PCI là nhiệm vụ trọng tâm; thường xuyên xây dựng kế hoạch, các biện pháp để tập trung thực hiện. Đặc biệt, chúng tôi sẽ phát huy kết quả xếp hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành cấp tỉnh (DDCI) là giải pháp hữu hiệu nhằm đồng hành, hỗ trợ DN, NNT (năm 2020, Cục Thuế tỉnh đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng các sở, ban, ngành với 73,09 điểm).

Những năm gần đây, ngành Thuế Bắc Giang luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ thu NSNN được giao, với số thu năm sau cao hơn năm trước; góp phần không nhỏ vào thúc đẩy KT-XH của địa phương. Đạt được kết quả này, bên cạnh sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế; sự phối hợp của các sở, ban, ngành, địa phương, thì sự đồng thuận, hợp tác của các DN, NNT trên địa bàn tỉnh với cơ quan thuế là rất quan trọng.

Hiện nay, các chính sách pháp luật về thuế thường xuyên sửa đổi, bổ sung với nhiều quy định mới để đáp ứng xu thể đổi mới và hội nhập. Ngoài ra, trước ảnh hưởng của dịch bệnh, nhiều chính sách hỗ trợ NNT cũng đã được ban hành... Đó là những thách thức đòi hỏi cán bộ công chức ngành thuế phải nỗ lực hơn nữa.

Ngành Thuế tỉnh mong muốn nhận được những ý kiến đóng góp, phản ánh, kiến nghị của các DN, NNT một cách thường xuyên để có những điều chỉnh kịp thời. Chúng tôi cam kết luôn lắng nghe và nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực hiện chính sách, TTHC về thuế; tất cả những ý kiến sẽ được giải quyết một cách nhanh nhất.

Trân trọng cảm ơn ông!

Nguồn: Vietnam Business Forum