TRÀ VINH

Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Trà Vinh: Hướng đến sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp

07:54:04 | 29/4/2022

Thời gian qua, Văn phòng Đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ) tỉnh Trà Vinh đã không ngừng đổi mới, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, hướng đến sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp, cho thấy hiệu quả triển khai thực hiện VPĐKĐĐ một cấp tại Trà Vinh.

Đẩy mạnh cải cách hành chính

VPĐKĐĐ tỉnh Trà Vinh là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, được giao quyền tự chủ theo cơ chế tự bảo đảm chi thường xuyên. Hiện đơn vị có 296 viên chức và người lao động, làm việc tại 05 phòng chuyên môn và 09 chi nhánh trực thuộc tại các huyện, thị xã, thành phố.


VPĐKĐĐ tỉnh Trà Vinh luôn nỗ lực nâng cao chất lượng phục vụ, đem lại sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp

Được sự quan tâm, chỉ đạo của UBND tỉnh và lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, thời gian qua, VPĐKĐĐ tỉnh luôn nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Nổi bật là công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu trên toàn tỉnh, đến nay đã thực hiện tổng số là 626.907 giấy (thửa) với diện tích 192.860,13ha, đạt 99,35%. Trong đó, các tổ chức và cơ sở tôn giáo là 3.913 giấy, diện tích 4.018,06ha; hộ gia đình, cá nhân là 622.184 thửa, diện tích 188.842,07ha.

Với lượng công việc lớn, nhất là các hồ sơ, thủ tục cần giải quyết nên VPĐKĐĐ tỉnh luôn xác định cải cách thủ tục hành chính (TTHC) là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Hàng năm, đơn vị đều xây dựng và ban hành kế hoạch cải cách TTHC nhằm thực hiện tốt theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015; đảm bảo hồ sơ trả trước và đúng hẹn từ 98,5% trở lên trong đó không có chi nhánh nào có tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn vượt quá 1,5%.

Hiện Văn phòng có 35 TTHC về đất đai được công khai minh bạch thực hiện tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC ở chi nhánh các huyện, thị xã và thành phố. Các TTHC đã được đưa lên cổng dịch vụ công của tỉnh và dịch vụ công quốc gia (mức độ 3, mức độ 4), được người dân kiểm tra, giám sát, góp phần phòng, chống tiêu cực, củng cố lòng tin của nhân dân.

Bên cạnh đó, đơn vị cũng đang thực hiện thí điểm mô hình “Chính quyền, công sở thân thiện và trách nhiệm”; Xây dựng Đề án “Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính về đất đai theo nhu cầu về thời gian và địa điểm của người yêu cầu cung cấp dịch vụ”, trong đó có việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cho người dân tại nhà... Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng CNTT, đặc biệt là áp dụng hệ thống thông tin điện tử trên iOffice trong toàn đơn vị.

Trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, số lượng hồ sơ trực tuyến phát sinh tăng cao, đỉnh điểm lên trên 1.300 hồ sơ/tháng, VPĐKĐĐ tỉnh và các chi nhánh đã chủ động bố trí thêm nhân lực, thực hiện tiếp nhận và trả kết quả thực hiện TTHC qua hệ thống bưu điện,… Qua đó kịp thời giải quyết, giảm tối đa hồ sơ trễ hẹn, tồn đọng trong thời gian giãn cách xã hội.

Hơn hết, hiện nay thói quen nộp và thực hiện hồ sơ trực tuyến của người dân và doanh nghiệp cũng tăng cao. Từ tháng 9/2018, Văn phòng đã phối hợp với Bưu điện tỉnh triển khai tiếp nhận và trả hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích; đặc biệt, năm 2021 khi dịch Covid-19 bùng phát, số lượng hồ sơ thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích tăng mạnh, với tổng số 1.538 hồ sơ được xử lý.

Nâng cao chất lượng phục vụ

Xác định con người là yếu tố then chốt để tạo hiệu quả công việc và phục vụ tốt hơn các cá nhân, tổ chức, VPĐKĐĐ tỉnh Trà Vinh luôn chú trọng xây dựng đội ngũ công chức, viên chức và người lao động có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và phẩm chất đạo đức tốt. Đơn cử như năm 2021, Văn phòng đã tổ chức tập huấn cho hơn 221 viên chức và người lao động về công tác chuyên môn; cử 23 viên chức tham gia lớp bồi dưỡng viên chức Tài nguyên môi trường hạng II, 141 viên chức và người lao động bồi dưỡng viên chức Tài nguyên môi trường hạng III theo đúng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, 37 viên chức người lao động bồi dưỡng ngạch chuyên viên…

Để nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ, VPĐKĐĐ tỉnh đã chỉ đạo Giám đốc Chi nhánh VPĐKĐĐ các huyện, thị xã, thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát viên chức và người lao động của đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ; thường xuyên luân chuyển, phân công công việc hợp lý.

Ngoài ra, hàng ngày theo dõi, đôn đốc nhắc nhở, trường hợp hồ sơ trễ tìm hiểu nguyên nhân chậm trễ, xử lý giải quyết kịp thời để tránh trễ hẹn kéo dài. Trường hợp có liên quan đến cơ quan đơn vị khác phải thông báo đến cơ quan đơn vị đó để phối hợp thực hiện. Đặc biệt, thực hiện nghiêm chỉ đạo cấm “gửi”, “nhờ” “tác động” “chỉ đạo” trong giải quyết hồ sơ, đảm bảo công bằng trong giải quyết TTHC.

Bên cạnh đó, Văn phòng cũng thường xuyên công khai đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện giải quyết TTHC; xây dựng đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh các vấn đề về giải quyết TTHC để kịp thời kiểm tra, uốn nắn, chấn chỉnh các trường hợp sai phạm... Qua đó đã tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu các phòng, chi nhánh và cán bộ trong thực thi nhiệm vụ được giao, nhất là những người trực tiếp xử lý, giải quyết hồ sơ, TTHC cho tổ chức, cá nhân.

Ông Nguyễn Minh Tâm, Giám đốc VPĐKĐĐ tỉnh Trà Vinh cho biết, thời gian tới, Văn phòng sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chuyên môn để hoàn thành tốt công việc được giao, nêu cao tinh thần phục vụ người dân, doanh nghiệp, góp phần cải thiện môi trường đầu tư của tỉnh. Mục tiêu trong năm 2022, tất cả các chi nhánh kéo giảm hồ sơ giải quyết TTHC về đất đai trễ hẹn dưới 1,50%; thực hiện tốt việc giải quyết các TTHC theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015; sử dụng hiệu quả phần mềm VILIS trong quản lý hồ sơ...

Nguồn: Vietnam Business Forum