TRÀ VINH

Kho bạc Nhà nước Trà Vinh: Thực hiện kiểm soát thu, chi ngân sách hiệu quả

08:04:44 | 27/4/2022

Cùng với việc tỉnh Trà Vinh được tái lập, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Trà Vinh được thành lập trên cơ sở tách từ Chi cục KBNN Cửu Long theo Quyết định số 13 TC/QĐ/TCCB ngày 11/01/1992 của Bộ Tài chính, với tên gọi Chi cục KBNN Trà Vinh. 30 năm qua, đơn vị luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, đặc biệt là thực hiện có hiệu quả công tác kiểm soát thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN).

Bám sát nhiệm vụ chính trị tại địa phương

Khi mới thành lập, Chi cục KBNN Trà Vinh có cơ cấu tổ chức gồm 5 phòng nghiệp vụ và 7 Chi nhánh KBNN cấp huyện trực thuộc. Đến năm 1995, thực hiện Nghị định 25/CP của Chính phủ, quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy mới, đơn vị được đổi tên là KBNN Trà Vinh. Hiện nay, KBNN Trà Vinh có 05 phòng chuyên môn và 08 KBNN huyện, thị xã; tổng số công chức, người lao động là 130 người, trong đó có 40 thạc sĩ, 72 người có trình độ đại học.

Trong suốt 30 năm qua, được sự chỉ đạo của KBNN, sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy chính quyền địa phương cùng với sự phấn đấu nỗ lực của các thế hệ công chức, KBNN Trà Vinh đã từng bước vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao.

Nếu như tổng số thu NSNN năm 1992 của KBNN Trà Vinh chỉ là 69 tỷ đồng thì đến hết năm 2021 đạt 5.062 tỷ đồng (gấp hơn 73 lần). Chi ngân sách thường xuyên năm 2021 đạt 6.781 tỷ đồng, bằng 82,5% dự toán giao; chi đầu tư là 4.136 tỷ đồng, đạt 87,25%. Doanh số hoạt động hàng năm bình quân khoảng 273 nghìn tỷ đồng với 1.129 đơn vị mở tài khoản giao dịch.

Hệ thống KBNN Trà Vinh đã làm tốt công tác quản lý quỹ NSNN một cách an toàn, phục vụ đắc lực cho công tác chỉ đạo điều hành NSNN của các cấp chính quyền địa phương. Ngoài ra, KBNN Trà Vinh thực hiện có hiệu quả công tác tập trung nguồn thu cho NSNN. Trong đó, tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả dự án “Hiện đại hóa quy trình thu nộp thuế giữa Thuế - Hải quan - KBNN”; dự án tổ chức phối hợp thu NSNN giữa các cơ quan trong ngành Tài chính với các ngân hàng thương mại (NHTM),…

Đến nay, KBNN Trà Vinh đã ủy nhiệm thu NSNN cho 5 hệ thống NHTM trên địa bàn (Agribank, BIDV, Vietinbank, Vietcombank, MB Bank), bình số thu NSNN qua NHTM chiếm 96% trên tổng số. Từ đó đã góp phần mở rộng thời gian, không gian thu NSNN; giảm thời gian thực hiện một giao dịch nộp NSNN xuống chỉ còn khoảng 5 phút (so với trước đây là khoảng 30 phút) và hạn chế thanh toán bằng tiền mặt qua KBNN.

Đối với hoạt động kiểm soát chi NSNN, KBNN Trà Vinh đã tăng cường cải cách thủ tục hành chính (TTHC) theo hướng đơn giản hóa hồ sơ kiểm soát chi, rút ngắn thời gian kiểm soát chi đầu tư từ 07 ngày xuống còn 03 ngày làm việc. Từ năm 2018, đơn vị thực hiện kiểm soát thanh toán theo nguyên tắc “thanh toán trước, kiểm soát sau” cho từng lần thanh toán, theo đó rút ngắn thời gian thanh toán xuống còn 01 ngày làm việc kể từ khi nhận được đủ hồ sơ, chứng từ hợp pháp hợp lệ của đơn vị.

Từ năm 2019, đơn vị đã triển khai dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 đối với các thủ tục kiểm soát chi NSNN qua KBNN, từ tháng 7/2020 đã triển khai tất cả các KBNN cấp huyện. Hiện nay tỷ lệ chứng từ giao dịch qua dịch vụ công trực tuyến bình quân chiếm 99% trên chứng từ giao dịch.

Tăng cường đổi mới, hiện đại hóa

Những năm qua, KBNN Trà Vinh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT). Đơn vị đã hoàn thành triển khai thanh toán điện tử liên ngân hàng, điện tử song phương và bù trừ điện tử, đảm bảo đáp ứng yêu cầu thanh toán nhanh chóng, chính xác và an toàn; đồng thời, nâng cao chất lượng dịch vụ và tiết kiệm chi phí thanh toán. Việc ứng dụng CNTT cũng góp phần quan trọng vào việc quản lý nội vụ hệ thống KBNN như quản lý tài chính nội bộ, quản lý nhân sự,...

Trong thời gian tới, KBNN Trà Vinh sẽ bám sát chiến lược phát triển của KBNN giai đoạn 2021 - 2030. Cụ thể, xây dựng kho bạc hiện đại, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả với 3 trụ cột phát triển chính: (i) Tổ chức bộ máy thống nhất theo mô hình kho bạc khu vực, hướng tới mô hình kho bạc 2 cấp (cấp điều hành và cấp thực hiện); (ii) Nâng cao chất lượng dịch vụ kho bạc, góp phần xây dựng nền hành chính phục vụ; (iii) Đến năm 2030, toàn bộ các hoạt động quản lý, quản trị, cung cấp dịch vụ của KBNN được thực hiện trên nền tảng CNTT hiện đại, có sự kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan để hướng tới hình thành “kho bạc số”.

Nguồn: Vietnam Business Forum