VĨNH PHÚC

Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong KCN Vĩnh Phúc tiếp tục ổn định và phát triển

09:33:39 | 11/5/2023

Quý I/2023, hoạt động sản xuất, kinh doanh trong các KCN Vĩnh Phúc đạt được nhiều kết quả tăng trưởng ấn tượng, góp phần thúc đẩy môi trường đầu tư, kinh doanh trong các KCN. Ông Nguyễn Xuân Phương, Trưởng ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc chia sẻ với phóng viên Vietnam Business Forum về vấn đề này.

Quý I/2023, các doanh nghiệp trong các KCN Vĩnh Phúc đã đạt được nhiều kết quả khả quan trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Xin ông vui lòng chia sẻ rõ hơn về kết quả này?

Những tháng đầu năm 2023, cùng với khó khăn chung của nền kinh tế toàn cầu, sự tiết giảm nhu cầu tiêu dùng của người dân và gánh nặng chi phí tăng cao đã khiến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp trong KCN Vĩnh Phúc nói riêng gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo. Song với sự vào cuộc kịp thời của các cấp chính quyền tỉnh, trong việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và những nỗ lực vượt khó của các doanh nghiệp, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong các KCN của tỉnh quý I/2023 tiếp tục duy trì sản xuất ổn định và phát triển. Các chỉ tiêu chủ yếu về doanh thu, xuất khẩu, nộp ngân sách nhà nước tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể:

Quý I/2023, doanh thu của các doanh nghiệp FDI ước đạt 2.847,73 triệu USD, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước; giá trị xuất khẩu đạt 2.037,66 triệu USD, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước; nộp ngân sách nhà nước đạt 1.772,15 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2022. Doanh thu của các doanh nghiệp DDI ước đạt 3.811,98 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước; xuất khẩu đạt 300,35 tỷ đồng, đạt 332% so với cùng kỳ năm trước; nộp ngân sách nhà nước đạt 125,2 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2022.

Quý I/2023, các doanh nghiệp FDI và DDI trong các KCN Vĩnh Phúc thu hút và tạo việc làm mới cho 3.841 lao động. Lũy kế đến ngày 10/3/2023, tổng số lao động làm việc trong các KCN của tỉnh là 131.871 người (trong đó lao động là người Vĩnh Phúc là 73.966 người, chiếm 56,1% tổng số lao động).

Ông cho biết cụ thể hơn về tình hình hoạt động của các lĩnh vực đầu tư trong các KCN Vĩnh Phúc?

Hoạt động sản xuất kinh doanh của các lĩnh vực đầu tư trong các KCN Vĩnh Phúc quý I/2023 ghi nhận các chỉ tiêu đều đạt và tăng trưởng cao, cụ thể:

Lĩnh vực công nghiệp sản xuất và lắp ráp ô tô, xe máy: Doanh thu ước đạt 187,02 triệu USD, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước; giá trị xuất khẩu ước đạt 66,15 triệu USD, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước; nộp ngân sách nhà nước ước đạt 177,02 tỷ đồng, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2022. Đến nay, thu hút và giải quyết việc làm cho 1.647 người, tăng 48 người so với thời điểm 15/12/2022.

Lĩnh vực công nghiệp phụ tùng ô tô, xe máy: Doanh thu ước đạt 159,52 triệu USD, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước; giá trị xuất khẩu đạt 65,48 triệu USD, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước; nộp ngân sách nhà nước ước đạt 151,08 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2022. Đến nay, thu hút và giải quyết việc làm cho 8.761 người, tăng 255 người so với thời điểm 15/12/2022.

Lĩnh vực công nghiệp điện tử, công nghiệp hỗ trợ điện tử: Doanh thu ước đạt 2.053,28 triệu USD, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước; giá trị xuất khẩu ước đạt 1.695,35 triệu USD, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước; nộp ngân sách nhà nước ước đạt 1.161,68 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2022. Đến nay, thu hút và giải quyết việc làm cho 86.299 người lao động trong và ngoài tỉnh, tăng 2.514 người so với thời điểm ngày 15/12/2022.

Lĩnh vực dệt may: Doanh thu ước đạt 73,43 triệu USD, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước; giá trị xuất khẩu ước đạt 66,02 triệu USD, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước; nộp ngân sách nhà nước ước đạt 23,69 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước. Đến nay, thu hút và giải quyết việc làm cho 17.382 người lao động trong và ngoài tỉnh, tăng 506 người so với thời điểm ngày 15/12/2022.

Lĩnh vực công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng thuộc Tập đoàn Prime Group: Doanh thu ước đạt 24,62 triệu USD, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước; giá trị xuất khẩu ước đạt 2,76 triệu USD, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước; nộp ngân sách nhà nước ước đạt 73,19 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2022. Đến nay, thu hút và giải quyết việc làm cho 976 người lao động trong và ngoài tỉnh, tăng 28 người so với thời điểm ngày 15/12/2022.

Bước sang quý II/2023, nhiệm vụ và mục tiêu đặt ra cho các doanh nghiệp trong KCN Vĩnh Phúc là gì, thưa ông?

Căn cứ vào kết quả thực tế đã đạt được trong quý I/2023, nhiệm vụ đề ra cho các doanh nghiệp trong KCN quý II/2023 là cần hoàn thành một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

Đối với các doanh nghiệp FDI: Doanh thu ước đạt 3.019 triệu USD, tăng 6% so với quý I/2023; giá trị xuất khẩu đạt 2.139 triệu USD, tăng 5% so với quý I/2023; nộp ngân sách đạt 1.843 tỷ đồng, tăng 4% so với quý I/2023.

Đối với các doanh nghiệp DDI: Doanh thu ước đạt 4.000 tỷ đồng, tăng 4% so với quý I/2023; giá trị xuất khẩu đạt 330 tỷ đồng, tăng 9% so với quý I/2023; nộp ngân sách đạt 131 tỷ đồng, tăng 4% so với quý I/2023.

Các doanh nghiệp trong các KCN giải quyết việc làm mới cho khoảng 2.000 lao động trong và ngoài tỉnh.

Trân trọng cảm ơn ông!

Nguyệt Thắm (Vietnam Business Forum)