HƯNG YÊN

Kho bạc Nhà nước Hưng Yên: Nâng cao hiệu quả quản lý thu, chi NSNN

09:47:10 | 2/3/2021

Để thực hiện mục tiêu của Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước (KBNN), trong những năm vừa qua KBNN Hưng Yên đã quyết liệt triển khai đồng bộ và có hiệu quả nhiều giải pháp cải cách hành chính (CCHC) theo hướng đơn giản, công khai, minh bạch nhằm tăng cường công tác thu, kiểm soát chi ngân sách nhà nước (NSNN) chặt chẽ, đảm bảo kỷ luật, kỷ cương tài chính.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp

Thực hiện nhiệm vụ quản lý quỹ NSNN, KBNN Hưng Yên đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn triển khai đồng bộ các giải pháp, tăng cường công tác thu, kiểm soát chi NSNN chặt chẽ, đảm bảo kỷ luật, kỷ cương tài chính.


Ông Nguyễn Văn Nguyên, Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hưng Yên

Về công tác thu NSNN qua KBNN Hưng Yên: Với phương châm tập trung một cách nhanh nhất, đầy đủ nhất, chính xác nhất mọi nguồn thu vào quỹ NSNN, KBNN Hưng Yên đã thực hiện hoàn thành việc triển khai dự án “Hiện đại hóa quy trình thu nộp thuế giữa cơ quan Thuế - Hải quan - KBNN - cơ quan Tài chính” nhằm kết nối, trao đổi và thống nhất dữ liệu về thu NSNN giữa các cơ quan trong ngành Tài chính, đảm bảo dữ liệu được nhập ở một nơi và được sử dụng ở nhiều nơi.

Phối hợp với các hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM) trên địa bàn triển khai áp dụng nhiều hình thức thu nộp NSNN hiện đại như: ủy nhiệm thu cho hệ thống NHTM; tổ chức thu qua hệ thống ATM, qua internet, qua thiết bị chấp nhận thẻ (POS) tại trụ sở KBNN… Từ đó, góp phần giảm thời gian thực hiện 1 giao dịch nộp NSNN từ khoảng 30 phút/1 giao dịch ở giai đoạn trước đây xuống còn khoảng 5 phút/1 giao dịch.

Phối hợp với các hệ thống NHTM trên địa bàn mở 33 tài khoản chuyên thu, 10 tài khoản thanh toán song phương điện tử để thực hiện ủy nhiệm thu ngân sách. Việc mở rộng mạng lưới ủy nhiệm thu tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các tổ chức, cá nhân nộp tiền vào ngân sách; giúp các doanh nghiệp rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa xuất, nhập khẩu, giảm thiểu chi phí sản xuất kinh doanh; góp phần triển khai có hiệu quả các mục tiêu, yêu cầu về cải cách thủ tục hành chính trong công tác thu ngân sách.

Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thuế, Hải quan, cơ quan Tài chính, NHTM trên địa bàn trong công tác thu NSNN như: Hàng ngày KBNN Hưng Yên truyền thông tin người nộp thuế sang cơ quan Thuế, Hải quan, Tài chính để đối chiếu nghĩa vụ người nộp thuế. Nếu thông tin của người nộp thuế sai sót, các bên phối hợp tra soát kịp thời ngay trong ngày; chủ động đối chiếu, rà soát các khoản tạm thu chờ nộp ngân sách, tạm giữ chờ xử lý của các cơ quan, đơn vị mở tài khoản tại KBNN, đồng thời định kỳ thông báo số dư từng tài khoản cho chủ tài khoản hoặc cơ quan có trách nhiệm quản lý để đôn đốc xử lý, tập trung kịp thời vào NSNN.

Định kỳ hàng ngày, hàng tuần, tháng đều cung cấp báo cáo số liệu thu ngân sách đến các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các cơ quan Thuế, Tài chính để nắm bắt kịp thời và có giải pháp tăng cường công tác quản lý thu NSNN.

Về công tác kiểm soát, thanh toán chi thường xuyên NSNN qua KBNN Hưng Yên: Với mục tiêu ngày càng nâng cao chất lượng kiểm soát chi NSNN đảm bảo đúng tiêu chuẩn, chế độ, định mức theo quy định, đồng thời thanh toán kịp thời các khoản chi sau khi đã được kiểm soát, KBNN Hưng Yên đã thực hiện:

Hoàn thiện quy trình kiểm soát chi theo hướng đơn giản, rõ ràng, minh bạch về hồ sơ, chứng từ, nội dung kiểm soát chi ngân sách theo Nghị định số 11/2020/NĐ-CP.

Niêm yết công khai quy trình, thủ tục kiểm soát chi; người phụ trách đơn vị giao dịch tại quầy và sảnh giao dịch của các đơn vị KBNN.

Hoàn thành việc triển khai thanh toán điện tử song phương với hệ thống NHTM; thanh toán điện tử liên ngân hàng với Ngân hàng Nhà nước. Việc áp dụng triển khai hiện đại hóa các hình thức thanh toán góp phần rút ngắn thời gian chuyển tiền từ KBNN đến các đơn vị với thời gian tính bằng phút (trước đây thanh toán theo phiên thời gian là 3 giờ đến 6 giờ).

Từ tháng 10/2018, KBNN Hưng Yên triển khai Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) đến 100% đơn vị có sử dụng NSNN (trừ khối an ninh, quốc phòng) qua KBNN Hưng Yên. Lượng hồ sơ giao dịch qua Hệ thống DVCTT đạt tỷ lệ trên 91%. Có thể nói đây là cải cách mang tính đột phá, có hiệu quả rõ rệt, giúp các đơn vị sử dụng NSNN thực hiện chuyển, gửi hồ sơ thanh toán và nhận kết quả kiểm soát chi NSNN thông qua internet một cách tiện lợi, nhanh chóng, chính xác, an toàn. Bên cạnh việc tạo điều kiện thuận lợi, giảm chi phí đi lại, chờ đợi cho khách hàng, việc sử dụng DVCTT với chữ ký số đã tăng cường tính bảo mật, tránh việc giả mạo chữ ký, con dấu của đơn vị, giúp khách hàng cũng như KBNN có thể giám sát quá trình xử lý hồ sơ và kiểm soát chi NSNN, nâng cao tính trách nhiệm và minh bạch trong công tác kiểm soát chi NSNN nói riêng và giao dịch với khách hàng nói chung.

Định kỳ hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng đều cung cấp báo cáo số liệu chi thường xuyên ngân sách đến các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương để nắm bắt kịp thời và có giải pháp tăng cường công tác quản lý chi NSNN.

Tăng cường công tác xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực KBNN nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng NSNN, nhất là nâng cao kỷ luật tài chính đối với các đơn vị dự toán, các chủ đầu tư trong việc quản lý, sử dụng kinh phí NSNN cấp.

Đẩy mạnh CCHC, hiện đại hóa hoạt động nghiệp vụ

Mục tiêu cải cách thủ tục hành chính tại Quyết định số 1491/QĐ-BTC ngày 30/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch cải cách hành chính của Bộ Tài chính giai đoạn 2016-2020 là: “Kiểm soát chặt chẽ nội dung thủ tục hành chính; tiếp tục cắt giảm và nâng cao chất lượng thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài chính; đơn giản hóa và công khai hóa quy trình, thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài chính, đặc biệt là trong lĩnh vực hải quan, thuế, kho bạc, chứng khoán”.

Thực hiện sự chỉ đạo của KBNN, KBNN Hưng Yên đã đẩy mạnh công tác CCHC, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ và quản lý nội bộ như: Vận hành và khai thác Hệ thống thông tin quản lý NSNN (Tabmis), Hệ thống quản lý thu ngân sách nhà nước tập trung (TCS), Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng, Hệ thống thanh toán điện tử song phương; niêm yết công khai thủ tục hành chính, quy trình nghiệp vụ tại nơi giao dịch. Trong công tác nội bộ đã áp dụng phần mềm Quản lý văn bản (EdocTC), phần mềm quản lý cán bộ, thi đua khen thưởng, quản lý tài sản tập trung... Qua đó, góp phần làm cho hoạt động nghiệp vụ của đơn vị được minh bạch, hiệu quả hơn, phục vụ người dân và doanh nghiệp được tốt hơn và tạo tiền đề cho việc hình thành Kho bạc điện tử, Kho bạc số.

Thực hiện Luật Kế toán năm 2015, năm 2020 là năm thứ hai KBNN Hưng Yên tổ chức triển khai lập báo cáo tài chính nhà nước tỉnh. Đến nay, KBNN Hưng Yên đã lập xong báo cáo tài chính nhà nước năm 2019 đảm bảo đúng thời gian quy định tại Nghị định số 25/2017/NĐ-CP của Chính phủ về báo cáo tài chính nhà nước. Báo cáo tài chính nhà nước được lập giúp cho chính quyền các cấp và cơ quan quản lý có thêm thông tin đánh giá về hiệu quả điều hành công tác tài chính - ngân sách và kết quả hoạt động tài chính của Nhà nước trên địa bàn tỉnh.
Xác định “cán bộ là then chốt của then chốt”, công tác đẩy mạnh CCHC và hiện đại hóa trong hoạt động nghiệp vụ và quản lý nội bộ không thể tách rời công tác cán bộ. Trong những năm qua, KBNN Hưng Yên đã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp về công tác cán bộ. Đơn vị luôn quan tâm tạo điều kiện cho cán bộ, công chức được học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị; thực hiện kịp thời, công khai, dân chủ, đúng quy định về bố trí, sắp xếp cán bộ, đảm bảo phù hợp với chuyên môn nghiệp vụ, phát huy tốt sở trường, năng lực. Bên cạnh đó, KBNN Hưng Yên đã rà soát, tinh gọn 5 phòng tại KBNN tỉnh và 27 tổ nghiệp vụ tại KBNN các huyện. Với quyết tâm trong chỉ đạo, tuyên truyền và sự thống nhất, đồng thuận trong tổ chức thực hiện nên sau khi sắp xếp, các hoạt động nghiệp vụ tại các đơn vị vẫn thông suốt, đảm bảo an toàn về tiền và tài sản của Nhà nước; ổn định tư tưởng cán bộ, công chức khi sáp nhập tổ chức.

Trong thời gian tới, cùng với mục tiêu xây dựng Chính phủ điện tử và hình thành Chính phủ số, KBNN đang nghiên cứu, xây dựng hệ thống quản lý ngân sách và kế toán nhà nước số, từng bước xây dựng và hình thành Kho bạc số. Căn cứ định hướng phát triển KBNN Việt Nam giai đoạn 2021-2030, KBNN Hưng Yên tổ chức nghiên cứu, chuẩn bị đầy đủ các nguồn lực của đơn vị để triển khai theo đúng lộ trình, kế hoạch của KBNN.

Nguồn: Vietnam Business Forum

 

Sự kiện sắp tới

Kính mời doanh nghiệp tham gia Khóa đào tạo " Xây dựng thương hiệu các nhân”

27-28/06/2024

Hội trường tầng 7, tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

Mời tham gia Khóa đào tạo “Quản trị chuỗi cung ứng hiệu quả và bền vững cho doanh nghiệp”

06-07/06/2024

Tầng 7, Tòa nhà VCCI, Số 09 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.