VĨNH PHÚC

Giai đoạn 2021-2030 Vĩnh Phúc dự kiến có thêm 25 khu công nghiệp mới

09:25:54 | 7/12/2021

Chia sẻ gần đây về quản lý quy hoạch và phát triển các khu công nghiệp (KCN) tại Vĩnh Phúc, ông Nguyễn Xuân Phương, Trưởng Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc cho biết, dự kiến trong giai đoạn 2021-2030, Vĩnh Phúc sẽ đầu tư xây dựng từ 23-25 KCN với tổng quỹ đất công nghiệp khoảng 7.000 ha. Đây là bước phát triển quan trọng để Vĩnh Phúc hình thành các trung tâm công nghiệp theo vùng, thu hút các tập đoàn lớn đến đầu tư.

Để đạt được mục tiêu này, theo ông Nguyễn Xuân Phương, Vĩnh Phúc phải giải quyết nhiều vấn đề tồn tại, trong đó trọng tâm là đẩy mạnh xây dựng hạ tầng các KCN. Hiện nay, hệ thống giao thông chậm được đầu tư hoặc đã xuống cấp, chưa kịp thời duy tu bảo dưỡng. Việc quản lý chung chưa tốt, tình trạng họp chợ, quán bán hàng gây ô nhiễm môi trường, mất an ninh trật tự, an toàn giao thông thường xuyên xảy ra làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Các dự án đầu tư, KCN mới được bố trí phát triển chủ yếu tập trung gần các đô thị lớn trong tỉnh, có vị trí tiếp gần với Thủ đô Hà Nội, thị trường lớn và có các điều kiện về hạ tầng tốt hơn song vẫn phải đảm bảo khai thác, phát triển các KCN tại các khu vực gò đồi, đất xấu, hạn chế quy hoạch chuyển đổi đất nông nghiệp theo định hướng đề ra.

Tính đến năm 2021, Vĩnh Phúc đã có 14 KCN được quyết định chủ trương đầu tư hoặc cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thành lập với tổng diện tích quy hoạch là 2,773,948 ha. Diện tích đất công nghiệp quy hoạch là 2,041,07 ha. Có 8 KCN đã đi vào hoạt động là KCN Khai Quang (216,24 ha), KCN Bình Xuyên (286,98 ha), KCN Kim Hoa (50 ha), KCN Bá Thiện (325,75 ha), KCN Bình Xuyên II - giai đoạn 1 (42,21 ha), KCN Bá Thiện II (308,83 ha), KCN Tam Dương II - khu A (135,17 ha), KCN Thăng Long Vĩnh Phúc (213 ha).

Với 6 KCN mới được Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư trong quý I/2021 gồm: KCN Sông Lô II, KCN Tam Dương I - KV2, KCN Sông Lô I, KCN Nam Bình Xuyên, KCN Thái Hòa - Liễn Sơn - Liên Hòa (Khu vực II - giai đoạn 1), đang thực hiện các thủ tục bồi thường, giải phóng mặt bằng, KCN Bá Thiện - phân khu I đang được nhà đầu tư xây dựng hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

Thanh Loan (Vietnam Business Forum)