HOÀ BÌNH

Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Hòa Bình: Tích cực góp phần xây dựng Nông thôn mới

10:22:32 | 4/3/2020

Xác định nước sạch và vệ sinh môi trường là một chỉ tiêu quan trọng trong bộ tiêu chí đánh giá Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng Nông thôn mới, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn (VSMTNT) tỉnh Hòa Bình luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cung cấp nguồn nước sạch góp phần cải thiện đời sống người dân nông thôn. Tạp chí Vietnam Business Forum đã có cuộc phỏng vấn ông Đặng Trung Thành, Giám đốc Trung tâm Nước sạch và VSMTNT tỉnh Hòa Bình. Duy Bình thực hiện.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra chỉ tiêu đến năm 2020, tỷ lệ dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 95%. Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu quan trọng này, Trung tâm đã chú trọng triển khai nhiều chương trình, dự án, huy động nguồn lực đầu tư cho lĩnh vực cung cấp nước sạch và VSMTNT như thế nào?

Trong những năm qua, UBND tỉnh Hòa Bình luôn chú trọng đến lĩnh vực cấp nước sạch nông thôn, chương trình nước sạch và VSMTNT được đầu tư từ nhiều nguồn vốn (Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới, Chương trình MTQG nước sạch và VSMTNT, Dự án giảm nghèo, Chương trình 135, Dự án ổn định dân cư và phát triển kinh tế - xã hội vùng chuyển dân lòng hồ Hòa Bình, Childfund, dự án WB, Dự án ADB, ngân hàng chính sách) xây dựng các công trình nước sạch tập trung và bể chứa nước sạch, giếng đào, giếng khoan cho các hộ dân trên toàn tỉnh.

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Hòa Bình có trên 303 công trình cấp nước tập trung được xây dựng từ nhiều nguồn vốn, trong đó 22 công trình hoạt động bền vững, 66 công trình hoạt động trung bình, 95 công trình hoạt động kém hiệu quả. Tỷ lệ dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh là 93,2%; tỷ lệ người nghèo sử dụng nước hợp vệ sinh là 82,5%.
Các công trình sau khi thi công xong chủ yếu bàn giao lại cho các đơn vị hưởng lợi tự quản lý, khai thác và sử dụng. Đa số các địa phương chưa thành lập được tổ quản lý vận hành, chưa xây dựng quy chế quản lý và chưa có phương án thu tiền sử dụng nước, do vậy các công trình không thường xuyên được bảo dưỡng định kỳ. Năng lực kỹ thuật viên chuyên môn không đều, công tác đào tạo tăng cường nhân lực chưa được quan tâm đầy đủ, trang thiết bị phục vụ sửa chữa hệ thống cấp nước nông thôn ở đại đa số các trạm là thô sơ.

Mặt khác, do sự phát triển hạ tầng kỹ thuật, xây dựng các công trình, đường giao thông nông thôn khiến sự cố vỡ đường ống xảy ra ngày càng nhiều, ảnh hưởng đến chất lượng nước sạch. Việc bảo quản nước sạch của các hộ dân nông thôn chưa được chú trọng, sự thiếu ý thức của một bộ phận người dân làm cho nguồn nước ngầm, nước mặt bị ô nhiễm.

Chính vì vậy, cùng với nỗ lực đầu tư các công trình cấp nước sạch, đưa nước sạch đến từng hộ gia đình thì vấn đề xây dựng các công trình bảo vệ môi trường nông thôn trên địa bàn cũng được Trung tâm quan tâm triển khai. Nhờ vậy, tình hình VSMTNT trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, cảnh quan và môi trường nông thôn được cải thiện đáng kể, người dân hết sức phấn khởi. Đây là sự khích lệ to lớn để thời gian tới Trung tâm tiếp tục đầu tư xây dựng mới và nâng cấp mở rộng các công trình cấp nước theo hướng hiện đại, bền vững. Tất cả những nỗ lực này đều nhằm hướng đến mục tiêu nâng cao hiệu quả các công trình cấp nước sinh hoạt, nâng cao chất lượng nước cung cấp, đảm bảo sức khỏe cũng như nâng cao chất lượng cuộc sống, an sinh xã hội cho người dân ở các vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Công tác tập huấn nâng cao năng lực vận hành bảo dưỡng công trình, kiểm soát chất lượng nước cho các cộng đồng dân cư hưởng lợi từ công trình nước sinh hoạt để quản lý, vận hành công trình hiệu quả đã được Trung tâm thực hiện ra sao?

Trung tâm cũng đã phối hợp thực hiện tốt công tác quản lý, vận hành và bảo dưỡng công trình; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân sử dụng nước sạch tiết kiệm, đúng mục đích, đồng thời tiến hành kiểm tra toàn mạng lưới đường ống để phát hiện những sai sót, sự cố hư hỏng, kịp thời sửa chữa, khắc phục, chống thất thoát nước, đảm bảo cung cấp đủ nước sử dụng.

Về công tác tập huấn, hàng năm bằng nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới, Trung tâm đã phối hợp với Phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn các huyện, UBND các xã mở các lớp tập huấn tuyên truyền cho người dân nhằm nâng cao nhận thức của người dân khu vực nông thôn, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương và hoàn thành tiêu chí về nước sạch, môi trường trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã Nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Cụ thể năm 2018, Trung tâm đã mở 23 lớp tập huấn về quản lý, thu gom và xử lý chất thải, nước thải cho 344 học viên tại các xóm, xã trên địa bàn tỉnh. Năm 2019, mở 33 lớp tập huấn về Bộ chỉ số theo dõi đánh giá về nước sạch và VSMTNT cho hơn 500 học viên các xã, xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh.

Công tác kiểm soát chất lượng nước cho các cộng đồng dân cư hưởng lợi từ công trình nước sinh hoạt đã được Trung tâm triển khai thực hiện theo đúng Thông tư 50/2015/TT - BYT quy định về việc kiểm tra vệ sinh, chất lượng nước ăn uống, nước sinh hoạt và Thông tư số 41/2018/TT - BYT ngày 14/12/2018 quy định về việc kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt. Hàng quý, báo cáo cho Trung tâm y tế dự phòng hoặc Trung tâm y tế huyện thực hiện chức năng y tế dự phòng và các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền nơi cơ sở cung cấp nước sạch đặt trụ sở.

Ông có đề xuất gì với các cấp chính quyền để các dự án nước sạch nông thôn hoạt động hiệu quả hơn nữa?

Với những khó khăn và thuận lợi đã nêu trên, Trung tâm Nước sạch và VSMTNT có một số đề xuất như sau:

Một là: Các cấp ủy Đảng, chính quyền phải chú trọng quan tâm đến việc quản lý vận hành, khai thác công trình. Tích cực đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nông thôn nâng cao ý thức bảo vệ môi trường nước, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thi công, xây dựng công trình trên địa bàn quản lý hạn chế các sự cố đường ống làm ảnh hưởng đến chất lượng nước.

Hai là: Bố trí các nguồn vốn, tài trợ các nguồn vốn để nâng cấp sửa chữa lại các công trình bị hư hỏng, mở rộng cấp nước cho các công trình đang thực hiện hiệu quả nhiệm vụ cấp nước sạch nông thôn đáp ứng tiêu chí 17.1 trong quá trình xây dựng Nông thôn mới.

Ba là: Tăng cường hỗ trợ, nâng cao năng lực cho cán bộ, công nhân quản lý, vận hành thông qua các lớp tập huấn, các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật.

Bốn là: Tiếp tục hỗ trợ thực hiện tái cơ cấu các hình thức quản lý, vận hành công trình theo hướng chuyển đổi từ mô hình không hiệu quả sang mô hình quản lý hiệu quả.
Năm là: Bố trí vốn sự nghiệp xây dựng Nông thôn mới hàng năm giao cho các Trung tâm nước sạch và VSMTNT nhằm sửa chữa, nâng cấp công trình nước sạch và VSMTNT sau đầu tư, đặc biệt đối với các xã chuẩn bị về đích Nông thôn mới, các xã chuẩn bị đạt chuẩn xã Nông thôn mới để công trình được quản lý, khai thác, vận hành có hiệu quả, bền vững hơn.

Trân trọng cảm ơn ông!