PHÚ YÊN

Thông tin và truyền thông với công cuộc công nghiệp hóa - hiện đại hóa

09:05:34 | 2/2/2021

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, công tác quản lý nhà nước của Sở Thông tin Truyền thông (TT - TT) tỉnh Phú Yên được triển khai thực hiện tốt, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra. Vị thế, vai trò của ngành ngày càng được khẳng định, đóng góp tích cực vào công cuộc công nghiệp hóa – hiện đại hóa tỉnh nhà.

Trong nhiệm kỳ qua, công tác quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản trên địa bàn được ngành TT - TT Phú Yên triển khai chặt chẽ và hiệu quả hơn. Ngành đã thực hiện tốt lộ trình số hóa, đến năm 2020 phủ sóng truyền hình số mặt đất đạt 60% địa bàn dân cư, phủ sóng truyền hình số vệ tinh đạt 100% địa bàn dân cư. Duy trì hoạt động ổn định Cổng Thông tin điện tử của tỉnh; vận hành ổn định hệ thống Trung tâm dữ liệu của tỉnh, các trang thông tin điện tử của các sở, ban ngành, hệ thống quản lý văn bản và điều hành. Công tác thông tin, báo chí, xuất bản dần đi vào nề nếp, ngày càng phát huy tính hiệu quả, có chiều sâu. Hoạt động của hệ thống thông tin cơ sở, báo chí, phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh không chỉ đổi mới về mô hình tổ chức bộ máy mà còn phát huy tính chuyên nghiệp, chuyên sâu trong thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền.

Song song đó, ngành TT - TT Phú Yên cũng triển khai thực hiện tốt Chương trình cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, từng bước ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong công tác quản lý, điều hành, phục vụ người dân và doanh nghiệp…Triển khai sử dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành tại tất cả cơ quan đơn vị các sở, ngành, địa phương, kết nối, liên thông qua Trục liên thông văn bản tỉnh (đưa vào sử dụng từ tháng 1/2017 tại địa chỉ http://truclienthong.phuyen.gov.vn) đảm bảo việc gửi, nhận văn bản trên mạng; từng bước xây dựng văn phòng điện tử không giấy tờ, đáp ứng yêu cầu công việc trong tình hình mới, giúp giảm thời gian, tiết kiệm ngân sách nhà nước (tỷ lệ công chức viên chức sử dụng trung bình đạt tỷ lệ hơn 90%). Triển khai hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh đáp ứng được nhu cầu sử dụng; cấp hơn 6.000 tài khoản thư điện tử công vụ dùng chung cho công chức viên chức trong tỉnh đạt tỷ lệ 100%. Cổng dịch vụ công trực tuyến chính thức đưa vào sử dụng từ tháng 1/2017 và từng bước hoàn thiện, đến nay cơ bản đáp ứng việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ trên hệ thống, giúp công khai, minh bạch quá trình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong quá trình nộp hồ sơ, tiết kiệm thời gian, chi phí.

Sở TT - TT Phú Yên còn triển khai tốt các nhiệm vụ để đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước: thường xuyên rà soát, cảnh báo kịp thời và có giải pháp phòng ngừa các cuộc tấn công mạng, không để xảy ra sự cố nào về mất an ninh, an toàn thông tin trên địa bàn tỉnh. Công tác quản lý nhà nước về các lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện cũng được nâng cao, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra. Hạ tầng bưu chính phát triển rộng khắp, mạng điểm phục vụ và mạng vận chuyển bưu chính đến hầu hết các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, đảm bảo phục vụ nhu cầu bưu chính của Đảng, Nhà nước, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn toàn tỉnh. Mạng lưới viễn thông được đầu tư hiện đại hóa, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt trong nước và quốc tế; cung cấp hiệu quả các dịch vụ với chi phí phù hợp và độ tin cậy cao.

Tuy nhiên bên cạnh những thành quả đạt được, nhiệm kỳ 2015 - 2020 khép lại trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, bất cập: công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng phải đối mặt với nhiều thách thức; việc đầu tư hạ tầng kỹ thuật về CNTT ở Phú Yên vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển, nhất là trong việc xây dựng Chính quyền điện tử; công nghiệp phần mềm và các dịch vụ CNTT còn nhỏ lẻ, chưa phát triển tương xứng với tiềm năng của tỉnh; công tác quản lý thông tin, nhất là thông tin trên mạng xã hội còn hạn chế, chưa theo kịp xu hướng và tốc độ phát triển… Giám đốc Sở TT - TT tỉnh Phú Yên – ông Trần Thanh Hưng cho biết để nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ Sở TT - TT chủ trương tập trung nguồn lực triển khai có hiệu quả, chất lượng và đảm bảo tiến độ; nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực công tác của ngành; triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Yên, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở TT - TT nhiệm kỳ tới; đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT - XH của tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của ngành TT - TT Phú Yên giai đoạn 2021 - 2025.

Nguồn: Vietnam Business Forum