VĨNH PHÚC

PC Vĩnh Phúc: Đảm bảo cung ứng điện ổn định, an toàn cho phát triển kinh tế - xã hội

09:17:54 | 17/2/2021

Vĩnh Phúc nằm trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, cửa ngõ phía Tây Bắc và nằm trong vùng phát triển của Thủ đô Hà Nội, rất thuận lợi để trở thành tỉnh công nghiệp phát triển, một trong những trung tâm công nghiệp, dịch vụ, du lịch của vùng và cả nước. Xác định đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định và đảm bảo chất lượng phục vụ là nhiệm vụ trọng tâm, những năm qua, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc (PC Vĩnh Phúc) tích cực đầu tư phát triển, đổi mới, sáng tạo, phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, góp phần phục vụ hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Năm 2020, trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức của nền kinh tế, dịch bệnh, đặc biệt là đại dịch Covid-19 phức tạp và biến động bất thường đã ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế - xã hội, hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Thực hiện chủ đề năm của EVN “Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 5 năm 2016-2020”, PC Vĩnh Phúc đã nỗ lực vượt qua các khó khăn thách thức, tập trung đẩy mạnh các nhiệm vụ kinh doanh và dịch vụ khách hàng theo yêu cầu thực tiễn đáp ứng tốt nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn tỉnh. Trong đó, PC Vĩnh Phúc tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp trong công tác quản lý, kỹ thuật vận hành, đầu tư cải tạo và ứng dụng khoa học công nghệ, công tác giảm tổn thất điện năng, đảm bảo hệ thống điện vận hành an toàn, ổn định và sẵn sàng đối phó với các sự cố có thể xảy ra, cũng như giảm thiểu thời gian ngừng cung cấp điện đột xuất, nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện. Đồng thời, nâng cao chất lượng dịch vụ, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong công tác dịch vụ khách hàng nâng cao chỉ số hài lòng của khách hàng sử dụng điện như: Chủ động làm việc với khách hàng chuyên dùng; Chủ động cung cấp thông tin cho khách hàng trong việc cung ứng điện; Triển khai cấp điện tại trung tâm hành chính công của tỉnh; Đẩy mạnh hồ sơ điện tử; Triển khai cung cấp dịch vụ điện qua cổng dịch vụ công Quốc gia; Tổ chức nhiều hoạt động tri ân khách hàng theo định hướng của EVN và NPC ... và được khách hàng sử dụng điện đánh giá cao.  

Với việc triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, sản lượng điện thương phẩm năm 2020 của PC Vĩnh Phúc đạt 3.250,29 triệu kWh tăng 6,02% so với cùng kỳ năm 2019, đạt 100,09% so với kế hoạch được giao. Thành phần CNXD chiếm 63,8% tăng 4,42% so với cùng kỳ, thành phần QLTD chiếm 31,34% tăng trưởng 9,55% so với cùng kỳ. Tổn thất năm 2020 của Công ty đạt 2,71% thấp hơn cùng kỳ năm 2019 là 0,03% và thấp hơn so với kế hoạch là 0,01%. Sản lượng điện tiết kiệm năm 2020 là 64,97 trkWh đạt khoảng 2% thương phẩm toàn Công ty…

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, các hoạt động xã hội đã trở thành truyền thống của PC Vĩnh Phúc; trong năm qua cán bộ, công nhân viên, người lao động tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn. Ngoài ra, thực hiện chủ trương của Chính phủ hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện để tiếp tục chia sẻ với những khó khăn trong sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của khách hàng sử dụng điện do ảnh hưởng của dịch Covid-19, PC Vĩnh Phúc đã thực hiện giảm giá điện cho các khách hàng sử dụng điện chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 trong năm gồm 2 đợt với tổng số khách hàng 424.019 khách hàng/cơ sở với tổng số tiền hỗ trợ giảm giá là 173,582 tỷ đồng. Số khác hàng/cơ sở được giảm tiền điện gồm 22 khách hàng với tổng số tiền 848 triệu đồng. Tổng giá trị 2 đợt hỗ trợ giá điện, tiền điện trong năm 2020 là 174,43 tỷ đồng.  

Trong thời gian tới, với sự quan tâm chỉ đạo của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, sự hỗ trợ giúp đỡ của lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các sở ban ngành và các địa phương, sự chỉ đạo quyết liệt của Lãnh đạo PC Vĩnh Phúc cùng với sự đoàn kết, của toàn thể cán bộ, công nhân viên, người lao động Công ty tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định, nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ và chất lượng điện năng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2021 và những năm tiếp theo./.

Nguyễn Bách (Vietnam  Business Forum)

Sự kiện sắp tới

Kính mời doanh nghiệp tham gia Khóa đào tạo “ Xây dựng thương hiệu các nhân”

27-28/06/2024

Hội trường tầng 7, tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội